Pedagog

Педагогічні читання «Втілення ідей Софії Русової в сучасну освітню практику» ( кафедра педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж", 10 грудня 2020 року)

lll

Студентська практична конференція "Джанні Родарі - поет, прозаїк, казкар" (КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж", 23 жовтня 2020 року)

konferentsii

Всеукраїнська науково - практична конференція «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Білоцерківський інститут економіки та управління Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 8-9 жовтня 2020)

equipo1 3  Всеукраїнська науково - практична студентська конференція «Теоретичні й практичні аспекти економіки, права, соціальної роботи,психології та документознавства» (Білоцерківський інститут економіки та управління Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 23-24 жовтня 2019 року)
тези

XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ „Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції ” (21-23 березня 2019 року).

Тези доповідей  Волинець І.М.,  Дем'янчука Ю.В., Товт І.С., Панченко Т.Л.