Педагогічна практика у базових закладах дошкільної освіти є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання. Вона забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією і практикою, інтеграцію теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складовими професійної компетентності.

      Організація практичної підготовки студентів спеціальності «Дошкільне виховання» враховує специфіку галузі дошкільної освіти. Відповідно до  угоди між КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"  та управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради про проходження педагогічної практики базами практики є заклади дошкільної освіти міста, оснащені інноваційним розвивальним середовищем, сучасним методичним забезпеченням. Зі студентами поряд з викладачами-методистами працюють висококваліфіковані вихователі-наставники.

Наскрізна програма практики 

Договір про проходження практики студентами

РОБОЧА ПРОГРАМА Педагогічної навчальної практики

РОБОЧА ПРОГРАМА Навчальної практики в групах дітей раннього віку
РОБОЧА ПРОГРАМА Педагогічна практика у групах дітей дошкільного віку
РОБОЧА ПРОГРАМА Методична робота у групах дітей дошкільного віку

 

Практика 8 Практика 7
 Практика 2  Практика 7 Практика 3