kolektyv

kolektyv

kolektyv

kolektyv

 

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та якісну професійну підготовку майбутніх фахівців забезпечують 72 педагогічних та науково-педагогічних працівники коледжу, з них:

–       докторів наук з вченим званням професора – 2 (Кудикіна Н. В., Сова М. О.)

–       кандидатів наук – 15 (Будугай О. Д., Волинець І. М., Дем’янчук Ю. В., Дєніжна С. О., Довгань А. І., Клочко А. О., Колосовська В. В., Кондратова Л. Г., Панченко Т. Л., Ратушинська А. С., Ружицький В. А., Синякова В.Б., Стаднік Н.В., Стригіна О. А., Товт І. С.)

–       з ученим званням доцента – 8 (Будугай О. Д., Волинець І. М., Дєніжна С.О., Довгань А. І., Кондратова Л. Г., Синякова В. Б., Стригіна О. А., Товт І. С.)

–       майстрів спорту з легкої атлетики – 2 (Андрусенко С. В., Фастовець І. А.)

–       викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 63, з них мають:

  • педагогічне звання «викладач-методист» – 37 (Бодрик Н. В., Виноградова В.Г., Власова В. Г., Власова Т. Д., Власюк Є. В., Довгань А. І., Дрібниця В. О., Жало О. А., Журавська Н. М., Клочко А. О., Козаченко В. Л., Косяк О. В., Кривич Н. В., Кондратова Л. Г., Крутько І. М., Леонова О. А., Литвин О. П., Лук’яненко В. П., Маценко І. В., Медвідь Л. В., Міщенко Т. О., Молокова Н. О., Мусієнко Н. Д., Мушинська Л. С., Нужда В. П., Панченко Т. Л., Прокопчук Т. П., Ружицький В. А., Святохо Г. І., Синякова В. Б., Сокол С. І., Тимченко О. В., Титаренко Л. П., Фастовець І. А., Федорчук В. А., Хоренко Т. О., Шульга О. Т.)
  • педагогічне звання «старший учитель» – 1 (Ільченко К. А.)
  • нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 9 (Власова Т. Д., Власюк Є. В., Дрібниця В. О., Ковальов В. М., Кривич Н. В., Литвин О. П., Нужда В. П., Панченко Т. Л., Ружицький В. А.)

–       викладачів першої кваліфікаційної категорії – 4 (Куліш А. О., Нечипоренко Л. В., Никоненко М. В., Яценко О.В.)

–       викладачів другої кваліфікаційної категорії – 3 (Кваша А. А., Лобко Т. В., Парфенова Ю. А.)