Викладачі предметів гуманітарного циклу на заняттях поряд із традиційними методами навчання широко упроваджують інноваційні технології навчання, що й сприяє якісній підготовці майбутніх педагогів.

Склад циклової комісії:

 1. Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 2. Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 3. Власюк Євгенія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 4. Волинець Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук, доцент.
 5. Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 6. Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 7. Лобко Таїсія Валеріївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. 
 8. Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 9. Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
 10. Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
 11. Товт Ірина Семенівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат історичних наук, доцент.

Власюк Євгенія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Житомирський державний педагогічний університет імені І. Я. Франка (1970).

Підвищення фахової кваліфікації

пролонговані курси підвищення кваліфікації працівників, які підтверджують звання «вчитель-методист» зі спеціальності «Українська мова і література» (2015 р.) у КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 18.02.2015, АД №0707; 

курси за категорією  «Викладачі  ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ № 143454.

Науково-методична діяльність

2015 рік: Власюк Є. В. Система творчих завдань з читання (за підручником О. Я. Савченко «Літературне читання», 3 клас). Біла Церква, 2015. 128 с.

2016 рік 

Власюк Є. В. Односкладні речення. Типи односкладних речень за вираженням у них головного члена / Є. В. Власюк // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П. Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 60-69.
Власюк Є. В. Заняття із сучасної української мови з практикумом. Тема. Односкладні речення. Види односкладних речень за вираженням у них головного члена / Є. В. Власюк. [Електронний ресурс] // Форум педагогічних ідей «Урок», 2016. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/48976/

2017 рік: Власюк Є. В. Підготовка вчителя початкових класів до організації освітньо-розвивального середовища у школі і ступеня як основа успішної самореалізації майбутнього фахівця-інноватора / Є.В.Власюк // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я.Л.Рогозовець, О.В.Тимченко. – Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. – С. 30-37.

Підготувала переможців:

 • обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області: Саюшкіна Х., І місце, 2013; Сломчинська А., І місце, 2014;
 • 2016 рік - ІІ (обласного) етапу ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Київської області 2015/2016 н.р. (Герун Т., І місце);
 • ІІІ (Всеукраїнського) етапу ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 2015/2016 н.р. (Герун Т., ІІ місце).

Нагороди: 

 • нагрудний знак «Відмінник освіти України»;
 • 2012 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку призера обласного етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • 2013 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця обласного етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • 2014 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця обласного етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • 2014 – Подяка за особливий творчий вклад у роботу з обдарованою молоддю та якісну підготовку студентів до ІІ (регіонального) етапу ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України;
 • 2014 – Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, навчання і виховання молоді, високий професіоналізм, активну громадську позицію;
 • 2016 – Подяка Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за популяризацію української мови, підготовку учасника VІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

Контакти: +380966757953

volynethВолинець Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, 1994 (російська мова і література, вчитель російської мови і літератури)

Підвищення фахової кваліфікації: курси з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури» для учителів української мови і літератури у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 17.11.2017, ПК № 02139618/4585-17 

Науково-методична діяльність

Волинець І. М. Українознавчий аспект вивчення світової літератури / І.М.Волинець // Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання громадян України − передумова розвитку державності»: тези конференції; м. Київ, 26 лютого 2013 р.; м. Богуслав, 27 березня 2013 р. Біла Церква : КОІПОПК, 2013. С. 85-87.

Волинець І. М. Літературна екскурсія: форма набуття знань // Світова література. Шкільний світ.  2014.  №21 (805), листопад. С. 36-40.

Волинець І. М. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світова література. Шкільний світ. 2015. № 7-8 (815-816), квітень. С. 63-65.

Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу // [Електронний ресурс] Народна освіта. 2016. №1 (28). 

Волинець І. М. Інформаційна культура випускника вузу як складова загальної культури / І.М.Волинець // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції  «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»  25-27 травня 2017 року, м. Біла Церква. Біла Церква, 2017. С. 79-81.

Волинець І. М. Мовна/мовленнєва компетентність як основа професіоналізму // Тези доповідей ХIV наукової конференціі студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»  4-6 квітня 2017 р., Киів, 2017. С. 24-26.

Волинець І. М. Культура педагогічного спілкування / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 54-57.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017.  60 с.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2017. 65 с.

Волинець І. М. Основи красномовства: навчально-методичний комплекс з дисципліни / І.М.Волинець. Біла Церква, 2017. 35 с.

Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний інститут ім. О.М. Горького (1970, нині Державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).

Підвищення фахової кваліфікації

курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які мають звання «вчитель-методист", учитель української мови і літератури у КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 18.02.2015, АД №0706;

курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143471.

Науково-методична діяльність

Нужда В. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів денної форми навчання. – Біла Церква, 2013. – 32 с. 

Нужда В. П. Основи театральної майстерності: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2015. 63 с.

Нужда В. П. Чарівний світ дитинства у поезіях М. П. Стельмаха та веселий розмай нашої мови в творчості Дмитра Білоуса / В. П. Нужда // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 69-85.

 Нужда В. П. Розробка заняття «Дитячі твори молодої української поезії (В.Симоненко, М.Вінграновський, Л.Костенко)» з курсу «Дитяча література» / В.П.Нужда // [Електронний ресурс] Форум педагогічних ідей «Урок». Вища освіта., 2017. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/48132/.

 Нужда В. П. Літературно-музична вітальня «Слово і мелодія − два крила любові» / В. П.Нужда // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/58456/.

2017-2018 рік. Керівник студентської проблемної групи «НУШ: формування загальнолюдських цінностей».

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти УРСР».

Контакти: +380972832095

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981), Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1997).

Підвищення фахової кваліфікації: курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» для учителів англійської, німецької, французької, російської мов, зарубіжної літератури (додаково учителі української мови і літератури) у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 27.03.2018, серія ПК № 02139618/1686-18.

Науково-методична діяльність   

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі зарубіжної літератури: посібник для вчителя / Н.Д. Мусієнко. Біла Церква: КОІПОПК, 2014. 92 с.

Мусієнко Н. Д. Формування професійних компетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький, 2018. С. 296-299.

Мусієнко Н. Д. Роль творів Василя Сухомлинського у формуванні професійної компетентності вчителя ХХІ століття. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 80-84.

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із зарубіжної літератури. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. URL

Мусієнко Н. Д. М. Булгаков російський прозаїк і драматург. Київ у житті і творчості письменника. Роман «Майстер і Маргарита» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018.URL: https://osvita.ua/doc/files/news/584/58445/urok.docx

Мусієнко Н. Д. Кафка «Перевтілення» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018.URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/58477/

Нагороди:

Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2014).

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (2018).

Контакти: (04563) 3-10-74; 0986770020

Косяк Оксана Валентинівна, заступник директора з виховної роботи (2013), викладач української мови, зарубіжної літератури, основ культури і техніки мовлення (2007), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дата народження: 08.08.1976

Педагогічне кредо: "Єдиний шлях, який веде до знання - це діяльність" (Бернард Шоу).

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (2001).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 22 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Курси підвищення кваліфікації: «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови і літератури» посвідчення від 23.08.2013 № 3747; ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 14344за категорією «Заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ р.а.».

Атестація: 2009-2010 н.р. , присвоєння вищої кваліфікаційної категорії; 2014-2015  н.р., підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Використання інноваційних технологій на заняттях української мови для розвитку автентичної особистості»

Науково-методична робота:

 • 2013 рік. Корчинська Н.Ю., Косяк О.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. – Біла Церква, 2013. – 44 с.;
 • 2014 рік. Тарас Шевченко в долі українського народу : матеріали студентської практичної конференції / Упорядники О.В. Косяк,  А.О. Клочко. – Біла Церква, 2014. – 75с.;
 • Шевченко очима молодих : збірка студентських творчих робіт до 200-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка / Упорядник О.В. Косяк. – Біла Церква, 2014. – 60 с.
 • Косяк О.В. Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник / О.В. Косяк. – Біла Церква, 2014. – 189 с.
 • публікація у журналі "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" №03/2015 розробка навчального заняття із сучасної української мови з практикумом для студентів 4 курсу на тему «Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення»;
 • 2014 рік - участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» з тезами статті «Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів педагогічних вузів», керівник творчого проекту студентки 42 ПОа групи Гутник Вікторії «Я – майбутній вчитель»;
 • Косяк О. В. Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів педагогічних вузів / О.В.Косяк. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBM0hNZTJQLXRINzQ/view
 • 27 листопада 2014 р. – участь у  науково-методичному семінарі-практикумі для заступників директорів вищих та професійно-технічних навчальних закладів «Національно-патріотичне виховання студентської молоді – передумова розвитку державності»;
 • 29 жовтня 2015 р. – участь у Всеукраїнському круглому столі в межах VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Теорія і практика дистанційного навчання в освіті" "Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики";
 • 15-16 грудня 2015 р. – участь у заочній регіональній науково-практичній конференції "Інноваційна виховна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи, взаємозв'язок з ідеями гуманної педагогіки";
 • 4-11 червня 2015 р. – проходження тренінгової програми «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування»; 
 • Косяк О. В. Формування інформаційної культури викладачів ВНЗ в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища / О.В.Косяк // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. – С. 34-35. 
 • Косяк О. В. Упровадження моделі національно-патріотичного виховання в умовах освітньої системи коледжу / О.В.Косяк // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів; [уклад. В.А.Ружицький, Г.Г.Горлова]. − Біла Церква, 2015. − С. 32-42.
 • 15-17 березня 2016 р. - участь у «МІND»-тренінзі лідерів освіти 2016», проведеному Всеукраїнським інститутом розвитку інтелекту; 
 • 28 квітня 2016 р. – науковий керівник учасниці Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Європейський вимір відкритої освіти», студентки 42 ПО(а) Зіненко Ольги Анатоліївни.
 • Косяк О. В. Однорідні члени речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації у реченнях з однорідними членами речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при однорідних членах речення / О. В. Косяк // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 13-24.
Підготувала переможців:
 • ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Гутник В., 2013);
 • обласного конкурсу учнівської та студентської молоді «Єднаймось, брати мої» у номінації «Літературна творчість» (Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • обласного етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області (Поліщук А., І місце, 2014);
 • регіонального етапу V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України (Кубашевська Ю., ІІІ місце, 2015);
 • міських конкурсів читців-декламаторів на краще виконання творів 
 • Лесі Українки «Горить моє серце» (Гутник В.  ІІ м. (2013), І м. (2014);  Василькова Яна І м. в номінації «Творча молодь» (2014);
 • Т. Шевченка «Кобзарева зоря» (Гутник В. І м. (2014) та ін.

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

 • «Тарас Шевченко в долі українського народу : діалог через століття» (Гутник В., 2014);
 • «Формування мовленнєвих компетенцій молоших школярів» (Корчинська Б., 2015).

Нагороди:

 • 2006 - Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради;
 • 2012 – Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради;
 • 2013 – Подяки Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови, обласного та всеукраїнського етапів ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка;
 • 2013 – Подяка за особливий творчий вклад у роботу з обдарованою молоддю та якісну підготовку студентів до ІІ (регіонального) етапу ІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України;
 • 2013 – Подяка Міністерства освіти і науки України;
 • 2014 – Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за вагомі досягнення у професійній діяльності;
 • 2015 – Подяка директора ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» - базового педагогічних ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України за підготовку переможця (ІІІ місце) ІІ(регіонального етапу) V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України;
 • 2015 – Подяка Департаменту освіти і науки КОДА за підготовку переможця ІІ (обласного) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області;
 • 2015 – Грамота Президії правління Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за розвиток волонтерського руху;
 • 2015 – Почесна грамота Міністерства освіти і науки.

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  +380974788322

Леонова Ольга Анатоліївна, викладач української мови та літератури, основ красномовства, української мови (за професійним спрямуванням) (2009), спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Дата народження: 05.05.1971 р.

Педагогічне кредо: «Учитель не вибудовує кар’єри. Він – артист, але глядачі йому не аплодують. Він – скульптор, але його витворів ніхто не бачить. Він – лікар, але пацієнти не тільки дякують йому за лікування, а й далеко не завжди хочуть лікуватися…».

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ імені М. Драгоманова (1993)

Загальний стаж педагогічної діяльності: 21 рік.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Курси підвищення кваліфікації: «Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення української мови та літератури» (2014),КОІПОПК, посвідчення від 28.03.2014,  № 1532 проблемно-тематичні курси зі спеціальності «Українська мова і література»; ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ № 143444 за категорією  «Методисти  ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації»; курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація:  2009-2010 н.р. , присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

2014-2015  н.р., підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови»

Науково-методична робота:

 • Леонова О. Збірник вправ з української мови: фонетика, графіка, орфоепія. – Біла Церква, 2014.
 • Леонова О. А. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / О. А., Леонова, Ю. В. Донченко. – К. : ННДІУВІ, 2014. –  С. 112-116;
 • Леонова О. А. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRnZLWEhrZ0pMZ0U/view, вільний. Назва з екрана.
 • публікація в журналі "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" №01/2015 розробки уроку української мови «Подвоєння та подовження приголосних» (на матеріалі поеми Івана Франка «Мойсей»);
 • 2014 рік - участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» із тезами статті «Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови»;
 • січень, листопад 2014 року – проведення семінарів-практикумів для викладачів КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на теми: «Використання ділової української мови під час ведення документації фахового спрямування» та «Мова професійного спрямування як функціональний різновид української літературної мови»;
 • Леонова О. А. Подвоєння та подовження приголосних (на матеріалі поеми Івана Франка «Мойсей») /  О. А. Леонова // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 24-42.
 • Леонова О. А. Формування мовленнєвої культури майбутнього педагорга-інноватора у процесі вивчення української мови (за проф. спрямуванням) / О.А.Леонова // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я.Л.Рогозовець, О.В.Тимченко. – Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. – С. 90-103.
 • 18 травня 2017 р. – Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».
 • Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота / О.А.Леонова. – Біла Церква, 2017. –  54 с.
 • Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів / О.А.Леонова. – Біла Церква, 2017. –  52 с.

Підготувала переможців:

 • ІІ (обласного) етапу VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентської молоді Київської області у номінації "Художнє читання" – (Єфімова Катерина, Михальчук Владислава – ІІІ місце, 2013/2014 н.р.);
 • ІІ (обласного) етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІІ місце, 2014-2015 н.р.).

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

 • «Формування мовленнєвих компетенцій молодших школярів» (Єфімова К., 2015).

 Контакти:  +380683580742

Корчинська Наталія Юріївна, викладач української мови та літератури , основ красномовства, основ культури і техніки мовлення (2007), спеціаліст вищої категорії

Дата народження: 14.12.1977

Педагогічне кредо: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш» (Фрідріх Дістервег).

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Грінченка, 2001.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 21 рік.

Курси підвищення кваліфікації: ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143443 за категорією «Методисти ВНЗ І-ІІ р.а.»; «Інноваційні підходи до вивчення української мови і літератури, зарубіжної літератури», курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація:

 • 2008-2009 н.р. , присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»;
 • 2013-2014 н.р., присвоєння вищої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Формування гуманістичного світогляду студентів на заняттях української літератури».

Науково-методична робота:

 • Н.Ю. Корчинська, О.В. Косяк Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. – Біла Церква, 2013. – 44 с.;
 • публікація у журналі "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" №1, 2014 розробки з української літератури «Остап Вишня. Огляд життєвого і творчого шляху письменника-гумориста. «Мисливські усмішки»;
 • Н.Ю. Корчинська, О.Ф. Стужна Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний посібник. – Біла Церква. 2014. – 88с.;
 • Корчинська Н. Ю. Остап Вишня. Огляд життєвого та творчого шляху письменника-гумориста. «Мисливські усмішки» // Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2014. − № 1 (січень 2014).  – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/37787/;
 • 2014 рік - участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» з тезами статті «Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки»;
 • січень, листопад 2014 року – проведення семінарів-практикумів для викладачів КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на теми: «Використання ділової української мови під час ведення документації фахового спрямування» та «Мова професійного спрямування як функціональний різновид української літературної мови»;
 • 27 листопада 2014 р. – участь у науково-методичному  семінарі-практикумі для заступників директорів вищих та професійно-технічних навчальних закладів «Національно-патріотичне виховання студентської молоді – передумова розвитку державності»;
 • Корчинська Н. Ю. Залучення студентської молоді до громадсько активної діяльності в умовах суспільно-політичних змін / Н.Ю.Корчинська // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів; [уклад. В.А.Ружицький, Г.Г.Горлова]. − Біла Церква, 2015. − С. 43-48;
 • Корчинська Н. Ю. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі. Новела «За мить щастя» / Н. Ю. Корчинська // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 42-60;
 • 28 квітня 2016 р. – участь у  Всеукраїнській науково-практичній Інтернет – конференції «Європейський вимір відкритої освіти»;
 • Корчинська Н. Ю. Ольга Кобилянська. «Земля» // Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. − № 1 (березень 2017). – Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/547/54705/urok.doc;
 • Корчинська Н. Ю. Професійно-практична спрямованість вивчення української літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця освіти / Н.Ю.Корчинська // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я.Л.Рогозовець, О.В.Тимченко. – Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. – С. 84-89;
 • 18 травня 2017 р. – участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».
 • Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Синтаксис: навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 2017. – 104 с.
 • Учасник конференції "Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення", серифікат від 29.09.2018 № В1- 135657. 

Підготувала переможців:

 • обласного етапу мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка, номінація «Літературна творчість» (Єфімова Катерина, Михальчук Владислава – ІІІ місце, Гутник Вікторія – ІІ місце, 2013р.)                    
 • конкурсу читців-декламаторів творів Т. Шевченка «Кобзарева зоря» (Бойко А., Гайдаєнко К., 2016).

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

 • «Тарас Шевченко в долі українського народу : діалог через століття» (Лагур Ю., 2014);
 • «Формування мовленнєвих компетенцій молоших школярів» (Глущенко В., 2015).

Нагороди:

 • 2011 – Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради;
 • 2013 -  Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради;
 • 2014 – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку призерів І Обласного конкурсу читців серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у секціях «Поезія Тараса Шевченка» та «Авторська поезія».

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  +380967519214

Бородійчук Галина Петрівна, викладач української мови та літератури (2012), спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Дата народження: 28.03.1970

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш» (В.Ключевський).

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г.Тичини (1991); Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1995, 1996).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 23 роки.

Курси підвищення кваліфікації: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.03.2017; ПК № 02139618/2075-17 курси для учителів української мови і літератури.

Атестація:  2012-2013 н.р., підтвердження І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Формування комунікативної компетентності на заняттях з української мови»

Науково-методична робота:

 • Бородійчук Г.П. Синтаксичний аналіз речень : посібник. – Біла Церква, 2013.
 • Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBdF94cjZZdDRjT0k/view, вільний. Назва з екрану.
 • 28 квітня 2016 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет – конференції «Європейський вимір відкритої освіти».
 • Бородійчук Г. П. Роль інноваційних технологій у формуванні комунікативної компетентності на заняттях української мови та літератури/ Г.П.Бородійчук. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IRHI4U042R1Vwbkk/view, вільний. Назва з екрану.
 • Бородійчук Г. П. Сучасна українська мова з практикумом: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи за розділами «Орфографія», «Лексика і фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Граматика. Частини мови» / авт-уклад. Г.П.Бородійчук. – Біла Церква, 2017. –  с.
 • Бородійчук Г. П. Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для формування орфографічної компетентності студентів / авт-уклад. Г.П.Бородійчук. – Біла Церква, 2017. –  с.
 • 28-30 листопада 2017 року – участь у ІІ Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції "Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики"
 • Бородійчук Г. П. Розробка заходу «З когорти шістдесятників. Борис Олійник. Три пристрасті поета для 11-х класів».
 • Бородійчук Г. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Г.П.Бородійчук // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. С. 31-33. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій: 

 • «Формування мовленнєвих компетенцій молоших школярів» (Михайлевський С., 2015).

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , +380976788141

 

Лобко Таїсія Валеріївна, викладач методики викладання української мови (2011), спеціаліст ІІ категорії

Дата народження: 09.02.1984

Педагогічне кредо: «Студент – це не посудина, яку потрібно заповнити, студент – це факел, який треба запалити».

Освіта: вища, Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди (2005), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2006).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 6 років.

Курси підвищення кваліфікації: стажування на кафедрі педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» (2013), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація:  2013-2014 н.р., присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Формування у майбутніх педагогів читацької культури та етики шляхом використання новітніх технологій».

Керівник інтелектуального клубу “Ерудит”, мета якого – сприяти інтелектуальному розвитку студентів.

Науково-методична робота: 

 • Лобко Т. В. Турнір знавців літератури «На літературному ринзі» / Т. В. Лобко // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 91-98;
 • 18 травня 2017 р. – участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».

Підготувала переможців:

 • 2012-2013 н.р. – міський інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (ІІ місце);
 • 2013-2014 н.р. – міський інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (ІІ і ІІІ місце).

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

 • «Формування мовленнєвих компетенцій молоших школярів» (Бурдун Т., 2015).

Контакти: +380983187733

Никоненко Марина Вікторівна, викладач української мови та літератури, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Дата народження: 26.06.1980

Педагогічне кредо: «З усіх наук, які має знати людина, найважливішою є наука про те, як жити, роблячи якомога менше зла і якомога більше добра»

Освіта: вища, НПУ ім. Драгоманова, 2004

Загальний стаж педагогічної діяльності: 16 років.

Курси підвищення кваліфікації: проблемно-тематичні курси "Розвиток творчих та пошуково-дослідницьких здібностей учнів", курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015 року 12 СПВ  №143470, курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація: 2018 рік, присвоєння І кваліфікаційної категорії.

Участь в конференціях:

2016. Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти" (10 листопада 2016),  стаття "Формування культури управління навчальним закладом" увійшла у збірник матеріалів конференції.

Науково-методична робота: 

 • 18 травня 2017 р. – участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».

 

 

 

Кривич Наталія Вікторівна, викладач основ сценічного та екранного мистецтва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Працює над проблемним питанням "Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях основ сценічного та екранного мистецтва".

Курси підвищення кваліфікації: КОІПОПК, посвідчення від 22.02.2013 № 1213 курси підвищення кваліфікації вчителів російської мови і літератури, світової літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16 з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови».