Циклова комісія викладачів української мови, української та зарубіжної літератур

 Викладачі навчальних дисциплін гуманітарного циклу на заняттях інтегрують традиційні методи навчання з інноваційними технологіями навчання, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Склад циклової комісії

Леонова Ольга Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Леонова Ольга Анатоліївна,голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ імені М. Драгоманова (1993)

Підвищення фахової кваліфікації

- курси з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення української мови та літера

тури», КОІПОПК, посвідчення від 28.03.2014, №1532;

- курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143444;

- курси за програмою «Дошкільна освіта», навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002780-18.

Науково-методична діяльність

 2014 рік

Леонова О. А. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К. : ННДІУВІ, 2014.  С. 112-116.

Леонова О. А. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі викладання рідної мови // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRnZLWEhrZ0pMZ0U/view

2015 рік

Леонова О. А. Подвоєння та подовження приголосних (на матеріалі поеми Івана Франка «Мойсей»). Відкритий урок: розробки, технології, досвід. № 02/2015 URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/44574/

Леонова О. А. Фонетика. Графіка. Орфоепія : збірник вправ і завдань. Біла Церква, 2015. 96 с.

Леонова О. А. Формування мовленнєвої культури майбутнього педагорга-інноватора у процесі вивчення української мови (за проф. спрямуванням) // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд.: Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. С. 90-103.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота. Біла Церква, 2017. 54 с.

Леонова О. А. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів. Біла Церква, 2017. 52 с.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Леонова О. А. Формування мовної культури майбутнього вихователя дошкільного закладу в процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням). Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти:  збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 17-18 квітня 2018 року), 2018. С. 149-153.

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласний) етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентської молоді Київської області у номінації «Художнє читання» (Єфімова Катерина, Михальчук Владислава – ІІІ місце, 2014);
 • ІІ (обласний) етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІІ місце, 2015);
 • ІІ (обласний) етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів ВНЗ Київської області (Франчук П., ІІ місце, 2016);
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Шемчик Д., ІІ місце, 2017); 
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Борисенко А., Яценко О., ІІ місце, Філяєва А., ІІІ місце, 2017);
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Кониш І., І місце, Гайне К., Ляшенко А., Шемчик Д., ІІІ місце, 2018).

Нагороди

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (2005)

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2015)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Бородійчук Галина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини (1991); Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1995, 1996).

Курси підвищення кваліфікації 

- курси для учителів української мови і літератури, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.03.2017, ПК № 02139618/2075-17.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Бородійчук Г. П. Синтаксичний аналіз речень : методичний посібник. Біла Церква, 2013. 20 с.

2014 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBdF94cjZZdDRjT0k/view.

2016 рік

Бородійчук Г. П. Комунікативна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього фахівця // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 4-8.

Бородійчук Г. П. Роль інноваційних технологій у формуванні комунікативної компетентності на заняттях української мови та літератури. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IRHI4U042R1Vwbkk/view.

2017 рік

Бородійчук Г. П. З когорти шістдесятників. Борис Олійник. Три пристрасті поета для 11-х класів : розробка заходу. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. № 1 (березень 2017). URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/58265/

Сучасна українська мова з практикумом: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи за розділами «Орфографія», «Лексика і фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Граматика. Частини мови» / авт-уклад. Г. П. Бородійчук. Біла Церква, 2017. 24 с.

Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для формування орфографічної компетентності студентів / авт-уклад. Г. П. Бородійчук Біла Церква, 2017. 40 с.

Бородійчук Г. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. 102 с. С. 31-33. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Бородійчук Г. П. Григір Тютюнник. Загальний огляд творчості. Новела «Три зозулі з поклоном» з української літератури в 11-му класі : розробка заняття. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/59705/

Керівник студентів-переможців

ІІ (регіональний) етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів завкладів вищої освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (Чиж В. А., ІІ місце, 2018)

Керівник науково-дослдної роботи студентів

Філіпова І. В. Вчимо молодших школярів розуміти байку. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 31. С. 411-415.

Нагороди

Подяка базового педагогічного ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» (2018)

Подяка ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (2018)

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2018)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Власюк Євгенія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Власюк Євгенія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Житомирський державний педагогічний університет імені І. Я. Франка (1970).

Підвищення фахової кваліфікації

- курси для учителів української мови і літератури, які мають звання «учитель-методист», КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 18.02.2015, АД №0707; 

- курси за категорією  «Викладачі  ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ № 143454.

Науково-методична діяльність

2015 рік

Власюк Є. В. Система творчих завдань з читання (за підручником О. Я. Савченко «Літературне читання», 3 клас). Біла Церква, 2015. 128 с.

2016 рік 

Власюк Є. В. Односкладні речення. Типи односкладних речень за вираженням у них головного члена / Є. В. Власюк // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П. Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 60-69.

Власюк Є. В. Односкладні речення. Види односкладних речень за вираженням у них головного члена. [Електронний ресурс] // Форум педагогічних ідей «Урок», 2016. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/48976/

2017 рік

Власюк Є. В. Підготовка вчителя початкових класів до організації освітньо-розвивального середовища у школі І ступеня як основа успішної самореалізації майбутнього фахівця-інноватора // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. С. 30-37.

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласний) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області (Саюшкіна Х., І місце, 2013; Сломчинська А., І місце, 2014);
 • ІІ (обласний) етап ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Київської області (Герун Т., І місце, 2015);
 • ІІІ (Всеукраїнський) етап ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (Герун Т., ІІ місце, 2016).

Нагороди

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1994)

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку призера обласного етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2012)

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця обласного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2013)

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця обласного етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2014)

Подяка за особливий творчий вклад у роботу з обдарованою молоддю та якісну підготовку студентів до ІІ (регіонального) етапу ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (2014)

Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, навчання і виховання молоді, високий професіоналізм, активну громадську позицію (2014)

Подяка Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за популяризацію української мови, підготовку учасника VІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)

Волинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

volynethВолинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (1994)

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання» (зарубіжна література), диплом від 28.04.2009, ДК № 051277

Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, атестат від 17.02.2012, 12 ДЦ № 030397

Підвищення фахової кваліфікації

- курси з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 17.11.2017, ПК № 02139618/4585-17;

- онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 26.08.2018.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Волинець І. М. Українознавчий аспект вивчення світової літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання громадян України − передумова розвитку державності»: тези конференції; м. Київ, 26 лютого 2013 р.; м. Богуслав, 27 березня 2013 р. Біла Церква : КОІПОПК, 2013. С. 85-87.

2014 рік

Волинець І. М. Літературна екскурсія: форма набуття знань // Світова література. Шкільний світ.  2014.  №21 (805), листопад. С. 36-40.

2015 рік

Волинець І. М. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світова література. Шкільний світ. 2015. № 7-8 (815-816), квітень. С. 63-65.

2016 рік

Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога // [Електронний ресурс] Народна освіта. 2016. №1 (28). 

2017 рік

Волинець І. М. Інформаційна культура випускника вузу як складова загальної культури // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції  «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»  25-27 травня 2017, м. Біла Церква. Біла Церква, 2017. С. 79-81.

Волинець І. М. Мовна/мовленнєва компетентність як основа професіоналізму // Тези доповідей ХIV наукової конференціі студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»  4-6 квітня 2017 р., Киів, 2017. С. 24-26.року, 

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017.  60 с.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2017. 65 с.

Волинець І. М. Основи красномовства: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017. 35 с.

2018 рік

Волинець І. М. Культура педагогічного спілкування / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 54-57.

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Косяк Оксана Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2001).

Курси підвищення кваліфікації

- навчання за тренінговою програмою «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування», сертифікат від 11.06.2015;

- курси за категорією «Заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ №143445;

- учасник «МІND-тренінгу лідерів освіти 2016», Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту, сертифікат від 27.04.2016 № IMEI16-UA04017;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 10.05.2018, ПК № 02139618/2679-18.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква, 2013. 44 с.

2014 рік

Косяк О. В. Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2014. 189 с.

Косяк О. В. Моніторинг позанавчальної роботи навчального закладу як практичний інструмент управління виховним процесом і погнозування його подальшого розвитку. Сучасне освітнє середовище - основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури : збірник доповідей / упоряд. В. М. Кіріна-Радчук. Лебедин, 2014. С. 86-97.

Косяк О. В. Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів педагогічних вузів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBM0hNZTJQLXRINzQ/view

2015 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. №03/2015 URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/45349/

Косяк О. В. Формування інформаційної культури викладачів ВНЗ в умовах сучасного осітньо-інформаційного середовища // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 34-35.

Косяк О. В. Інноваційні підходи до виховання майбутніх фахівців освіти. Інноваційна виховна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи, взаємозв'язок з ідеями гуманної педагогіки: матеріали регіональної заочної науково-практичної конференції (15-16 грудня 2015 р.), Лебедин, 2015. С. 89-92.

Косяк О. В. Упровадження моделі національно-патріотичного виховання в умовах освітньої системи коледжу // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів; [уклад. В. А. Ружицький, Г. Г. Горлова]. Біла Церква, 2015. С. 32-42.

2016 рік

Косяк О. В. Однорідні члени речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації у реченнях з однорідними членами речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при однорідних членах речення // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С.13-24.

2018 рік

Косяк О. В. Творчий розвиток особистості як провідна ідея педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 51-55.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (17 листопада 2018 року).

Керівник студентів-переможців

 • обласний конкурс учнівської та студентської молоді «Єднаймось, брати мої» у номінації «Літературна творчість» (Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • ІІІ (Всеукарїнський) етап ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Гутник В., 2013);
 • ІІ (обласний) етап ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів Київської області (Поліщук А., І місце, 2014);
 • ІІ (регіональний) етап V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (Кубашевська Ю., ІІІ місце, 2015);
 • міські конкурси читців-декламаторів на краще виконання: творів Лесі Українки «Горить моє серце» (Гутник В.,  ІІ місце, 2013; І місце, 2014; Василькова Я., І місце в номінації «Творча молодь», 2014); творів Т. Шевченка «Кобзарева зоря» (Гутник В., І місце, 2014).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Зіненко О. А. Стимулювання розвитку образного мислення і мовлення учнів засобами інтерактивних технологій. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IOWkyazNkYUhEYU0/view

Шевчук Ю. В. Стиль одягу Тараса Шевченка як своєрідна оповідь про його життя. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 34. С. 535-538.

Ніколаєва А. А. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мови. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференці: зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький, 2018. С.183-186.

Косяк О. В., Косяк І. Р. Формування навичок правильного і свідомого читання в учнів початкових класів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 229-232.

Нагороди

Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради (2006)

Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради (2012)

Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови, обласного та всеукраїнського етапів ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка (2013)

Подяка за особливий творчий вклад у роботу з обдарованою молоддю та якісну підготовку студентів до ІІ (регіонального) етапу ІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (2013)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2013)

Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за вагомі досягнення у професійній діяльності (2014)

Подяка директора ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» - базового педагогічних ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України за підготовку переможця (ІІІ місце) ІІ(регіонального етапу) V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України (2015)

Подяка Департаменту освіти і науки КОДА за підготовку переможця ІІ (обласного) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області (2015)

Грамота Президії правління Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за розвиток волонтерського руху (2015)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2015)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 Корчинська Наталія Юріївна, спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Грінченка (2001).

Підвищення фахової кваліфікації

- курси за категорією «Методисти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143443; 

- курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП № 35830447/1418-17;

- курси з проблеми «Розвиток компетентностей учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури», КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.10.2018, ПК № 02139618/3628-18;

- курси за програмою «Дошкільна освіта», навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002779-18.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Корчинська Н. Ю., Косяк О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи культури і техніки мовлення» для студентів денної форми навчання. Біла Церква, 2013. 44 с.

2014 рік

Корчинська Н. Ю. Остап Вишня. Огляд життєвого і творчого шляху письменника-гумориста. «Мисливські усмішки». Відкритий урок: розробки, технології, досвід. №01/2014. URL:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/37787/

Корчинська Н. Ю., Стужна О. Ф. Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2014. 88 с.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBMUNzclBvQnhpbEk/view

2015 рік

Корчинська Н. Ю. Залучення студентської молоді до громадсько активної діяльності в умовах суспільно-політичних змін // Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви: зб. матеріалів; [уклад. В.А.Ружицький, Г.Г.Горлова]. Біла Церква, 2015. С. 43-48.

2016 рік

Корчинська Н. Ю. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі. Новела «За мить щастя» // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П. Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.].  Біла Церква, 2016. С. 42-60.

Корчинська Н. Ю. Формування гуманістичного світогляду майбутніх педагогів на заняттях з української літератури [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IcjV6bXVzTTNaNWs/view

2017 рік

Корчинська Н.Ю. Ольга Кобилянська. «Земля» // Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. № 1 (березень 2017). URL: https://osvita.ua/doc/files/news/547/54705/urok.doc

Корчинська Н. Ю. Професійно-практична спрямованість вивчення української літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця освіти // Всеукраїнська нарада-тренінг «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа успішної  самореалізації майбутнього фахівця-інноватора (Київщина, 07-09 червня 2017 року): збірник матеріалів / упоряд. : Я. Л. Рогозовець, О. В.Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2017. С. 84-89.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

Учасник майстер-класу «Підготовка до ЗНО: система роботи з української мови», «Підготовка до ЗНО: система роботи з української літератури», сертифікат від 27.10.2017, MK-ZNO-Lang № 004147, MK-ZNO-Lit № 004076.

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Синтаксис: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2017. 104 с.

2018 рік

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки // ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 17-18 квітня 2018 року): збірник матеріалів конференції, 2018. С. 110-115.

Корчинська Н. Ю. Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів початкових класів. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 47-51.

Корчинська Н. Ю. Формування мовленнєвої компетентності фахівця дошкільної освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 40. С. 292-294. URL : https://drive.google.com/file/d/17kwcGh5OKPtknCqpB9yTjHX8V67XfMTU/view

Учасник вебінару «Методика створення та проведення навчальних квестів», свідоцтво від 26.07.2018, № В25-135657

Учасник конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», сертифікат від 29.09.2018, № В1-135657. 

Керівник студентів-переможців

 • ІІ (обласний) етап мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, номінація «Літературна творчість» (Єфімова К., Михальчук В., ІІІ місце, Гутник В., ІІ місце, 2013);
 • міський конкурс читців-декламаторів творів Тараса Шевченка «Кобзарева зоря» (Бойко А., Гайдаєнко К., 2016);
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Василя Стуса «Незламний лицар правди і свободи» (Несвідоміна С., ІІІ місце, 2017);
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Лесі Українки «Горить моє серце...» (Несвідоміна С., І місце, 2017);
 • міський конкурс читців-декламаторів на краще виконання творів Івана Яковича Франка «Великий Каменяр» (Гайдаєнко К., Несвідоміна С., гран-прі, 2017).

Нагороди

Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради (2011)

Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради (2013)

Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку призерів І Обласного конкурсу читців серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у секціях «Поезія Тараса Шевченка» та «Авторська поезія» (2014)

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (2018)

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кривич Наталія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Кривич Наталія Вікторівнаспеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Підвищення фахової кваліфікації

курси з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16.

Науково-методична дяльність

2015 рік: Кривич Н. В. Русский язык: сборник тестовых заданий. Белая Церковь, 2015. 102 с.

2017 рік: Кривич Н. В., Андрєєва А. П. Музично-театральна вистава «Масляна, Масляна, яка ти мала: якби ж тебе − сім неділь, а посту − одна», 2017. URL: http://bestlessons.at.ua/index/tradiciji_i_zvichaji_ukrajinskogo_narodu/0-255.

2018 рік: Кривич Н. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів засобами створення сценарію. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. С. 232-235.

Лобко Таїсія Валеріївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Лобко Таїсія Валеріївна, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (2005), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2006).

Підвищення фахової кваліфікації

стажування на кафедрі педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», довідка від 25.12.2013, № 1283; 

навчання за тренінговою програмою «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування», сертифікат від 11.06.2015;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1422-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 05.06.2018;

стажування на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР, довідка від 17.10.2018, № 01-13/664.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лобко Т. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів денної форми навчання. Біла Церква. 2014. 56 с.

2016 рік

Лобко Т. В. Турнір знавців літератури «На літературному ринзі» // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 91-98.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Лобко Т. В. Відображення ідей Василя Сухомлинського в Концепції «Нової української школи» / Психологія та педагогіка у ХХІ столітті перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 червня 2018 року). К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. С. 7-9.

Лобко Т. В., Панчук Ю. П.  Роль прикладу у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку / Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 8-9 червня 2018 року). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 12-17.

Лобко Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-проектів. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Україна, 28-29 вересня 2018 року. К. : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. С. 52-54.

2012-2018 роки

Керівник інтелектуального клубу «Ерудит».

Керівник студентів-переможців

 • міський інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (команда коледжу, ІІ і ІІІ місце, 2013/2014 н. р.).

Нагороди

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (2017)

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Мусієнко Наталія Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981), Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1997).

Підвищення фахової кваліфікації: курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 27.03.2018, ПК № 02139618/1686-18.

Науково-методична діяльність

2014 рік   

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі світової літератури: посібник для вчителя. Біла Церква: КОІПОПК, 2014. 92 с.

2018 рік

Мусієнко Н. Д. Формування професійних компетентностей студентів на заняттях із зарубіжної літератури. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький, 2018. С. 296-299.

Мусієнко Н. Д. Роль творів Василя Сухомлинського у формуванні професійної компетентності вчителя ХХІ століття. Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 80-84.

Мусієнко Н. Д. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із зарубіжної літератури. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. URL

Мусієнко Н. Д. М. Булгаков  російський прозаїк і драматург. Київ у житті і творчості письменника. Роман «Майстер і Маргарита» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018.URL: https://osvita.ua/doc/files/news/584/58445/urok.docx

Мусієнко Н. Д. Кафка «Перевтілення» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, квітень 2018.URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/58477/

Нагороди

Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2014).

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (2018).

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Никоненко Марина Вікторівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Освіта: вища, НПУ ім. Драгоманова (2004); Білоцерківський інститут неперервної освіти (2017).

Підвищення фахової кваліфікації

- курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ  №143470;

- курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1428-17.

Науково-методична діяльність

2016 рік

Никоненко М. В. Формування культури управління навчальним закладом // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2016 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО, 2016. С. 116-120.

2017 рік

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2018).

Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Нужда Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний інститут ім. О. М. Горького (1970).

Підвищення фахової кваліфікації

- курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 18.02.2015, АД №0706;

- курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12 СПВ № 143471.

Науково-методична діяльність

2013 рік

Нужда В. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів денної форми навчання. Біла Церква, 2013. 32 с. 

2015 рік

Нужда В. П. Основи театральної майстерності: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2015. 63 с.

2016 рік

Нужда В. П. Чарівний світ дитинства у поезіях М. П. Стельмаха та веселий розмай нашої мови в творчості Дмитра Білоуса // Інноватика у освітньому процесі : українська мова і література, зарубіжна література: науково-методичне видання; [уклад. Г. П, Бородійчук, Є. В. Власюк та ін.]. Біла Церква, 2016. С. 69-85.

2017 рік

Нужда В. П. Дитячі твори молодої української поезії (В. Симоненко, М. Вінграновський, Л. Костенко) з курсу «Дитяча література» // [Електронний ресурс]. Форум педагогічних ідей «Урок». Вища освіта, 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/48132/.

Нужда В. П. Літературно-музична вітальня «Слово і мелодія − два крила любові» // [Електронний ресурс]. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 2017. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/58456/.

2017-2018 рік

Керівник студентської проблемної групи «НУШ: формування загальнолюдських цінностей».

Нагороди

нагрудний знак «Відмінник освіти УРСР» (1985)

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта: вища, Ужгородський державний університет (1991); Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2016).

Кандидат історичних наук, диплом від 23.05.1997, КН № 014832.

Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, атестат від 14.04.2011, 12ДЦ № 025007.

Науково-методична діяльність

2015 рік

Товт І. С. Запровадження інноваційних освітянських технологій як важливий момент реструктуризації навчального процесу. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доп. XVІ Міжнар.наук-практ. конф.(м.Біла Церква, 22 трав.2015 р.) / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква, 2015. С. 63-66.

2016 рік

Товт І. С. Упровадження інновацій в систему вищої освіти вищої школи. Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: збірник матеріалів Міжнар.наук.-практ. конф.  (м. Київ, 28 березня 2016 р.). Київ,2016. С.48-59.

Товт І. С. Тенденції міжнародного ринку освіти та сучасний стан експорту освітніх послуг вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвиту: збірник матеріалів IV Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С.75-87.

Товт І. С. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доп. XVІII Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Біла Церква, 19-21 трав.2016 р.) / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква, 2016. С. 45-48.

Товт І. С. Інклюзивна освіта у вищих навчальних закладах як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 19-21 травня 2016 р.) за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква, 2016. Вип.10. С.80-82.

Товт І. С., Трохимчик К. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12-13 травня 2016 року) /за ред.. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ, 2016. С. 80-83.

2017 рік

Товт І. С. Network «Полідар» функціонал для створення фахово-соціальної мережі//. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доп.XIX Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Біла Церква, 25-27 трав.2017 р.) / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2017. С. 38-40.

2018 рік 

Товт І. С. Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики:  матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. URL

Товт І. С. Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики:  матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. URL