Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін спрямовує свої зусилля на професійне становлення майбутніх фахівців освіти шляхом постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні та розробці інноваційних технологій навчання студентської молоді.

Викладачі циклової комісії працюють над проблемою 
реалізації професійно-практичної підготовки  майбутніх фахівців освіти 
у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу. 
 

Основні завдання діяльності циклової комісії:

 • забезпечення єдиної методичної та змістової концепції  викладання психолого-педагогічних дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця  освіти;
 • науково-методичний супровід навчального процесу з дисциплін психолого-педагогічного циклу;
 • інтеграція змісту та засобів навчання, використання в навчальному процесі сучасних ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців освіти при вивченні психолого-педагогічних дисциплін;
 • вдосконалення якості та оновлення баз педагогічної практики;
 • організація і проведення наукових досліджень, наукової експертизи результатів дослідницької роботи студентів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи учителів-новаторів і кращих викладачів коледжу;
 • організація майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгових занять для викладачів та студентів;
 • підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів.

 

 

Бодрик Наталія Вікторівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін, голова циклової комісії

Дата народження: 13 серпня

Педагогічне кредо: Навчити студента критично мислити – означає підготувати його до самостійного життя

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1992)

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 28.01.14 №350/01), курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ р. а.» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (свідоцтво від 04.12.15 12СПВ № 143451)

Остання атестація: 2011/2012 н. р.

Наступна атестація: 2016/2017 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 25 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Методична проблема: Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців освіти у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу

 Науково-методична робота:

 • Інноватика у навчальному процесі. Психолого-педагогічні дисципліни : науково-методичне видання // за заг. ред Н. В. Бодрик. – Біла Церква, 2013. – 153 с.

 • Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності». – Біла Церква, 2013. – 20 с.

 • Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень». – Біла Церква, 2013. – 20 с.

 • Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Педагогіка". – Біла Церква, 2013. – 24 с.

 • Практикум зі вступу до спеціальності та основ профорієнтаційної роботи. / авт.-укл. Н. В. Бодрик. – Біла Церква, 2012. – 209 с.

 • Учасник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» (30-31 жовтня 2014 р.)

 • Учасник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 р.)

 • Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (18-20 травня 2016 р. )

 • Співавтор-розробник робочих програм навчально-виховної практики, технологічної та стажерської практики для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».

Підготувала переможців:

 • конкурсу студентських наукових робіт «Я – майбутній учитель» у формі інтерактивних презентацій. (Лінько Юлія, 2014 р.)

Нагороди: 

 • 2004 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, активну громадську позицію;

 • 2007– грамота Міністерства освіти та науки України. 

 

Міщенко Тетяна Олексіївна, викладач основ педагогічної майстерності

Дата народження: Трійця

Педагогічне кредо: «Стань тією зміною, яка змінить світ навколо тебе»

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982)

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією «Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (свідоцтво від 26.10.2012 року, 12 СПК № 936865), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Остання атестація: 2013/2014 н. р.

Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 42 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист  

Методична проблема: «Забезпечення умов для розвитку рефлексивності студента як суб’єкта освітнього процесу»

Науково-методична робота:

Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу: науково-методичний посібник / Т. О. Міщенко. – Біла Церква, 2014. – 258 с.

Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його соціалізація: інформаційно-методичний збірник (за результатами соціально-технологічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка») / Т. О. Міщенко. – Біла Церква, 2014. – 45 с.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» (30-31.10.2014).

Методична розробка заняття педагогічної майстерні «Моделювання інноваційного освітнього мікросередовища у початковій школі» по проблемі зонального семінару «Формування особистості фахівця, здатного здійснювати інноваційну діяльність в умовах сучасного освітнього середовища» ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України (20.04.2016).

Організація майстер-класу при методичному кабінеті коледжу з проблеми удосконалення методичного супроводу процесу підготовки компетентного фахівця освіти (2016/2017 н. р.).

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Підготувала переможців:

Всеукраїнського творчого Інтернет-конкурсу «Я буду справжнім вчителем» (2014, студенти Агневщикова Ліана, Праведна Аліна)

Нагороди: Грамота Міністерства освіти України (1993)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Маценко Ірина Василівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дисципліни, які викладає: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Етика і психологія сімейного життя», «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень», «Соціальна робота в Україні», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Соціальна робота з різними цільовими групами», «Основи волонтерської діяльності»

Педагогічне кредо: Давати настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши власну неосвіченість. Надавати допомогу тільки тому, хто не вміє промовисто викласти свої заповітні думки. Навчати тільки того, хто здатний, довідавшись про один кут квадрата, уявити собі решту три. Конфуцій

Освіта: вища, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2016), спеціальність «Педагогіка вищої школи»; Харківський державний університет ім. М. Горького, (1994), спеціальність «Практична психологія»; Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (1990), спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання»

Загальний стаж педагогічної діяльності: 26 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Курси підвищення кваліфікації: стажування при кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка від 28.01.14 №351/01); стажування на кафедрі психології в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка від 25.12.2013 № 1282), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Наступна атестація: 2019/2020 н. р.

Методична проблема: «Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах»

Самоосвітня діяльність:

 • участь у міжнародному культурно-освітньому проекті;

 • участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу з методики викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» ВНЗ І-ІІ рівня акредитації;

 • участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів»;

 • упровадження і використання SMART технологій на заняттях;

 • створення та змістове наповнення блогу КВАДРИВІУМ.

Науково-методична робота:

Методичні посібники / рекомендації

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка») / І. В. Маценко. – Біла Церква, 2015. – 36 с.

Нагороди:

2006. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2000. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1991. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

donchenko  

Мушинська Людмила Степанівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 10 серпня.

Педагогічне кредо: "Вчитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться!".

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. Драгоманова.

Курси підвищенн квіліфікації: 

- КВНЗ КОР "Кіївський обласний інститут післядипломної освіти" з 29.09.14 р. по 02.03.15 р. (посвідчення № 1145);

- ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України з 12.05.15 р. по 04.12.15 р. (пісвідчення № 143469).

Остання атестація: 2015/2016 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 36 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: "Формування фахових компетентностей майбутніх педагогів у процесі вивчення суспільних дисциплін".

Методична робота:

- 2015 р. - Соціологія. Методичні рекомендації студентам до підготовки семінарських занять. Л. С. Мушинська.

- навчальні програми "Соціологія" для студентів спеціальності "Початкова освіта" та студентів спеціальності "Соціальна педагогіка".

Брала участь в: 

- IV міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Дитинство Освіта. Соціум."(березень 2015 р.). Стаття "Пратріотичне виховання молодших школярів";

- Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика" (квітень 215 р.). "Професійна соціалізація майбутніх тпедагогів: компетентнісний вимір";

- Всеукраїнському Круглому столі "Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики" в межах VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Теорія і пратикак дистанційного навчання в освіті" (жовтень 2015 р.).

 

Медвідь Лариса Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Проблема, над якою працює:

Використання методів ейдетики у педагогічній діяльності майбутнього фахівця освіти.

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 35 років

Науково-методична робота:

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

 

Кошова Юлія Олександрівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін Дата народження: 5 листопада

Педагогічне кредо: Не можна людині дати знання, можна їй тільки допомогти відкрити ці знання у собі. Галілео Галілей

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009), спеціальність «Педагогіка та психологія вищої школи»

Курси підвищення кваліфікації: стажування при кафедрі соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 року №352/01

Остання атестація: 2013/2014 н. р.

Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

Загальний педагогічний стаж: 12 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Методична проблема: Формування позитивного клімату студентської академічної групи під керівництвом куратора

Науково-методична робота:

2015. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19-21 листопада 2015 р.), стаття у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформ освіти»

2015. Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 р.)

2016. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 р.)

2016. Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти" (10 листопада 2016),  стаття "Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ" увійшла у збірник матеріалів конференції.

2016. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (24-26 листопада 2016 р.), стаття у науково-методичному збірнику «Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ»

2016. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Інновації в області соціології, психології і політології"(10-11 березня 2017 року), стаття «Формування вмінь управління конфліктами у студентів ВНЗ» увійшла до  наукового видання.

Нагороди: грамота відділу освіти Білоцерківської міської ради (2015)

Контакти: +38097-102-73-25 

 

Стаднік Надія Вікторівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дисципліни, які викладає: «Загальна педагогіка», «Соціальний супровід сім’ї», «Педагогіка сімейного виховання», «Система служб соціальної роботи»

Дата народження: 6 жовтня

Педагогічне кредо: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо, якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» (В.О. Сухомлинський)

Життєве кредо: «Люби те, що робиш, постійно самовдосконалюйся, не зраджуй своєму вибору»

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997)

Стажування: Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія сімейного виховання 03.03-04.04.2014 р. (наказ № 11-о.д. від 03.03.2014 р.)

Курси підвищення кваліфікації: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІК-компетентностей викладача» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ №574 від 02.12.2015 р.).

Попередня атестація: 2015/2016 н.р.

Наступна атестація: 2020/2021 н.р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 25 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 – Теорія і методика виховання).

Методична проблема: Професійна підготовка майбутніх педагогів до взаємодії з батьками

Навчально-методичні матеріали:

 1. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» / Н.В. Стаднік, Л.В. Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 35 с.

 2. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання / Н.В. Стаднік, Л.В. Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 61 с.

 3. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / Н.В. Стаднік, Л.В.Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 38 с.

 4. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2013. – 41с.

 5. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 28 с.

 6. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 60 с.

 7. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 69 с.

 8. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 29 с.

 9. Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсової роботи : методичний посібник / Н.В. Стаднік, А.О. Клочко, А.М. Лукіянчук, Н.В. Бодрик. – Біла Церква, 2014. – 52 с.

Науково-методична робота:

Понад 40 статей у збірниках наукових праць, статей, науково-практичних конференцій.

Посібники

Стаднік Н. В. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник / Н. В. Стаднік, О. М. Докукіна. – Біла Церква, 2015. – 132 с.

Монографія

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія / Н. В. Стаднік. – К. : ЦТ «Компринт», 2016. – 164 с.

Підготувала учасників:

Регіональної студентської науково-практичної конференції «Духовно-моральне виховання молодших школярів. Вітчизняний та зарубіжний досвід» у 2016 р. (студенти: Товстожет Катерина 22 ПО(а), Павлик Юлія 31 ПО(і), Микитенко Анастасія 32 ПО(а).

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: 067-526-30-92

 

 

Синякова Віра Богданівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 13 років

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання студентської молоді».

   

 

 Науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів

Викладачі комісії є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій для студентів і викладачів.

Лукіянчук А.М., Стаднік Н.В., Бойко А.В. - учасники  Всеукраїнської науково-методичної конференції «Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір: стан та перспективи» - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 

Викладач-методист Т.О. Міщенко є керівником постійно діючого майстер-класу для викладачів коледжу, метою якого є удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Стаднік Н.В., Лукіянчук А.М., Бодрик Н.В., - організаторипсихолого-педагогічного семінару «Коучинг в освіті»

Медвідь Л.В. – організатор психолого-педагогічного семінару "Використання методів ейдетики у педагогічній діяльності майбутнього фахівця освіти".

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних та колежанських педагогічних читаннях.

Регіональні педагогічні читання на тему:
«Впровадження  педагогічних ідей 
О.Захаренка в сучасній школі»
Педагогічні читання на тему:
«К.Д. Ушинський – основоположник
народної освіти»
   
Педагогічні читання на тему:
«Впровадження ідей Г.С.Костюка в навчально-виховний процес освітніх закладів»
 
 

 Організація навчальної діяльності студентів

Викладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

   

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

З метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення рівня розвитку та сформованості професійних якостей майбутніх педагогів студенти спеціальностей "Початкова освіта" та "Образотворче мистецтво" беруть участь у конкурсі "Вчитель – моє покликання", а студенти спеціальності "Соціальна педагогіка" - у конкурсі "Адвокати дитинства".

         

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.

Додати коментар


Захисний код
Оновити