Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін спрямовує свої зусилля на професійне становлення майбутніх фахівців освіти шляхом постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні та розробці інноваційних технологій навчання студентської молоді.

Викладачі циклової комісії працюють над проблемою 
реалізації професійно-практичної підготовки  майбутніх фахівців освіти 
у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу. 
 

Основні завдання діяльності циклової комісії:

 • забезпечення єдиної методичної та змістової концепції  викладання психолого-педагогічних дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця  освіти;
 • науково-методичний супровід навчального процесу з дисциплін психолого-педагогічного циклу;
 • інтеграція змісту та засобів навчання, використання в навчальному процесі сучасних ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців освіти при вивченні психолого-педагогічних дисциплін;
 • вдосконалення якості та оновлення баз педагогічної практики;
 • організація і проведення наукових досліджень, наукової експертизи результатів дослідницької роботи студентів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи учителів-новаторів і кращих викладачів коледжу;
 • організація майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгових занять для викладачів та студентів;
 • підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів.
 

Бодрик Наталія Вікторівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін, голова циклової комісії

Дата народження: 13 серпня

Педагогічне кредо: Навчити студента критично мислити – означає підготувати його до самостійного життя

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1992)

Курси підвищення кваліфікації: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка від 28.01.14 №350/01), курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ р. а.» у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (свідоцтво від 04.12.15 12СПВ № 143451); 

Остання атестація: 2011/2012 н. р.

Наступна атестація: 2016/2017 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 25 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Методична проблема: Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців освіти у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу

 Науково-методична робота:

Інноватика у навчальному процесі. Психолого-педагогічні дисципліни : науково-методичне видання // за заг. ред Н. В. Бодрик. – Біла Церква, 2013. – 153 с.

 Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності». – Біла Церква, 2013. – 20 с.

 Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень». – Біла Церква, 2013. – 20 с.

 Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Педагогіка". – Біла Церква, 2013. – 24 с.

 Практикум зі вступу до спеціальності та основ профорієнтаційної роботи. / авт.-укл. Н. В. Бодрик. – Біла Церква, 2012. – 209 с.

 Учасник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» (30-31 жовтня 2014 р.)

 Учасник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 р.)

 Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (18-20 травня 2016 р. )

 Співавтор-розробник робочих програм навчально-виховної практики, технологічної та стажерської практики для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».

 Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності». – Біла Церква, 2013. – 20 с.

 Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи соціально-педагогічних досліджень»Церква, 2013. – 20 с.

 Бодрик Н. В. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Педагогіка». – Біла Церква, 2013. – 24 с.

 Бодрик Н. В. Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсової роботи: методичний посібник / Н.В.Стаднік, А.О.Клочко, А.М.Лукіянчук, Н.В. Бодрик. – Біла Церква, 2014. – 52 с.

Бодрик Н. В. Формування гуманістичної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах вищої педагогічної освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRllaQXJUN2RxOEE/view, вільний. Назва з екрану.

 Бодрик Н. В. Методи соціальних досліджень: навчально-методичний посібник / Н. В. Бодрик, В. Б. Синякова, Т. О. Голубенко. – К., 2016. – 104 с.

 Бодрик Н. В. Соціальний супровід клієнта: методичні рекомендації / Н. В. Бодрик, В. Б. Синякова, Т. О. Голубенко. – К., 2016. – 64 с.

 Бодрик Н. В. Технології підготовки майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності / Н.В.Бодрик.  − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IeENKb0lEV3RONWs/view, вільний. Назва з екрану.

 Бодрик Н. В. Позитивне мислення (заняття психолого-педагогічного гуртка «Друге «Я») / Н.В.Бодрик // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 95-106.

 Бодрик Н. В. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / Н.В.Бодрик, Ю.О.Літвін. − Біла Церква, 2017.− 132 с.

 Бодрик Н. В. Педагогіка: практикум / Н.В.Бодрик, Ю.О.Літвін. − Біла Церква, 2017.− 112 с.

 Бодрик Н. В. Педагогіка: тестові завдання / Н.В.Бодрик, Ю.О.Літвін. − Біла Церква, 2017.− 44 с.

 Підготувала переможців:

 • конкурсу студентських наукових робіт «Я – майбутній учитель» у формі інтерактивних презентацій. (Лінько Юлія, 2014 р.)

Нагороди: 

 • 2004 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, активну громадську позицію;

 • 2007– грамота Міністерства освіти та науки України. 

 

Міщенко Тетяна Олексіївна, викладач основ педагогічної майстерності

Дата народження: Трійця

Педагогічне кредо: «Стань тією зміною, яка змінить світ навколо тебе»

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982)

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією «Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (свідоцтво від 26.10.2012 року, 12 СПК № 936865), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Остання атестація: 2013/2014 н. р.

Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 42 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист  

Методична проблема: «Забезпечення умов для розвитку рефлексивності студента як суб’єкта освітнього процесу»

Науково-методична робота:

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів» (30-31.10.2014).

Міщенко Т. О. Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу : науково-методичний посібник. – Біла Церква, 2014. – 258 с.

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його  соціалізація»: інформаційно-методичний збірник (+ CD диск). – Біла Церква, 2014. – 48 с.

Методична розробка заняття педагогічної майстерні «Моделювання інноваційного освітнього мікросередовища у початковій школі» по проблемі зонального семінару «Формування особистості фахівця, здатного здійснювати інноваційну діяльність в умовах сучасного освітнього середовища» ВНЗ І-ІІ р. а. Центрального регіону України (20.04.2016).

Організація майстер-класу при методичному кабінеті коледжу з проблеми удосконалення методичного супроводу процесу підготовки компетентного фахівця освіти (2016/2017 н. р.).

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект як пошуково-дослідницький підхід  у вивченні психолого-педагогічних дисциплін і організації навчально-технологічної практики студентів в умовах становлення інформаційного суспільства / Т.О.Міщенко // Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу: матеріали з досвіду роботи. – Біла Церква, 2016. – С. 21-23.

 Міщенко Т. О. Організація рефлексивної діяльності як науково-дослідницький підхід у вивченні «Основ педагогічної майстерності» в умовах становлення інформаційного суспільства / Т.О.Міщенко // Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу: матеріали з досвіду роботи. – Біла Церква, 2016. – С. 23-24.                                             

 Міщенко Т. О. Техніка активного слухання: нерефлексивна і рефлексивна форма / Т.О.Міщенко // Інноватика в освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С.37-50.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта» / Т.О.Міщенко. − Біла Церква, 2017. – 48 с.

Міщенко Т. О. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота» / Т.О.Міщенко. − Біла Церква, 2017. – 58 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна педагогіка/Соціальна робота» / Т.О.Міщенко. − Біла Церква, 2017. – 47 с.

Міщенко Т. О. Нові педагогічні технології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» / Т.О.Міщенко. − Біла Церква, 2017. – 46 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" / Т. О. Міщенко. – Біла Церква, 2017. – 24 с.

Міщенко Т. О. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти / Т.О.Міщенко, Н.В.Стаднік // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки  Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Випуск17 (60) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т;  [редкол.: В.В.Вербець, М.С.Янцур, І.Д.Бех та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2017. –  С.32-37.

Підготувала переможців:

Всеукраїнського творчого Інтернет-конкурсу «Я буду справжнім вчителем» (2014, студенти Агневщикова Ліана, Праведна Аліна)

Нагороди: Грамота Міністерства освіти України (1993)

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Маценко Ірина Василівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дисципліни, які викладає: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Етика і психологія сімейного життя», «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень», «Соціальна робота в Україні», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Соціальна робота з різними цільовими групами», «Основи волонтерської діяльності»

Педагогічне кредо: Давати настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши власну неосвіченість. Надавати допомогу тільки тому, хто не вміє промовисто викласти свої заповітні думки. Навчати тільки того, хто здатний, довідавшись про один кут квадрата, уявити собі решту три. Конфуцій

Освіта: вища, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2016), спеціальність «Педагогіка вищої школи»; Харківський державний університет ім. М. Горького, (1994), спеціальність «Практична психологія»; Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (1990), спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання».

Загальний стаж педагогічної діяльності: 26 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист

Курси підвищення кваліфікації: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пед. університет імені Григорія Сковороди», довідка про стажування від 25.12.13, №1282; стажування при кафедрі дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка від 28.01.14 №351/01); стажування на кафедрі психології в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка від 25.12.2013 № 1282), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017). 

Наступна атестація: 2019/2020 н. р.

Методична проблема: «Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах»

Самоосвітня діяльність:

 • участь у міжнародному культурно-освітньому проекті;

 • участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу з методики викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» ВНЗ І-ІІ рівня акредитації;

 • участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів»;

 • упровадження і використання SMART технологій на заняттях;

 • створення та змістове наповнення блогу КВАДРИВІУМ.

Науково-методична робота:

Маценко І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до формування соціальної компетентності молодших школярів / І. В. Маценко. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBS3NvUXNEWXJ2cEk/view, вільний. Назва з екрану.

Маценко І. В. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. Відхилення у поведінці / І. В. Маценко // Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 65-80.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка») / І. В. Маценко. – Біла Церква, 2015. – 36 с.

Маценко І. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна психологія» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 5.01010601 Соціальна педагогіка) / уклад. І.В.Маценко. − Біла Церква, 2015. − 36 с.

 Нагороди:

2006. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2000. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1991. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

donchenko  

Мушинська Людмила Степанівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 10 серпня.

Педагогічне кредо: "Вчитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться!".

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. Драгоманова.

Курси підвищенн квіліфікації: 

- КВНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти" з 29.09.14 р. по 02.03.15 р. (посвідчення № 1145);

- ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України з 12.05.15 р. по 04.12.15 р. (пісвідчення № 143469).

Остання атестація: 2015/2016 н. р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 36 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: "Формування фахових компетентностей майбутніх педагогів у процесі вивчення суспільних дисциплін".

Методична робота:

2015 р. - Соціологія. Методичні рекомендації студентам до підготовки семінарських занять. Л. С. Мушинська.

навчальні програми "Соціологія" для студентів спеціальності "Початкова освіта" та студентів спеціальності "Соціальна педагогіка";

Мушинська Л. С. Патріотичне виховання молодших школярів / Л. С. Мушинська // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 28-32.

Мушинська Л. С. Предмет, структура і функції соціології/ Л. С. Мушинська // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 76-85.

Брала участь в: 

- IV міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Дитинство Освіта. Соціум."(березень 2015 р.). Стаття "Пратріотичне виховання молодших школярів";

- Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика" (квітень 215 р.). "Професійна соціалізація майбутніх тпедагогів: компетентнісний вимір";

- Всеукраїнському Круглому столі "Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики" в межах VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції "Теорія і пратикак дистанційного навчання в освіті" (жовтень 2015 р.).

 

Медвідь Лариса Вікторівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Проблема, над якою працює:

Використання методів ейдетики у педагогічній діяльності майбутнього фахівця освіти.

Курси підвищення кваліфікації: ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1424-17 за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»; курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 35 років

Науково-методична робота:

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації студентам щодо організації самостійної рооти з навчальної дисципліни «Педагогіка». – Біла Церква, 2013. – 39 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання». – Біла Церква, 2013. – 48 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». – Біла Церква, 2013. – 35 с.

Медвідь Л. В., Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання. – Біла Церква, 2013. – 54 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. – Біла Церква, 2013. – 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. – Біла Церква, 2013. – 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). – Біла Церква, 2013. – 68 с.

Стаднік Н. В, Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ IV. Основи управляння загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство). – Біла Церква, 2013. – 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. – Біла Цеква, 2013. – 38 с.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі / Л.В.Медвідь // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. − Біла Церква: БІНПО, 2015. − С. 77-79.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації в початковій школі / Л.В.Медвідь // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 26-30.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі /Л.В.Медвідь. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1INVBhdm1tMFMtYm8/view, вільний. Назва з екрану.

Медвідь Л. В. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / Л.В.Медвідь. − Біла Церква, 2017. –  с.

 

Літвін (Кошова) Юлія Олександрівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дата народження: 5 листопада

Педагогічне кредо: Не можна людині дати знання, можна їй тільки допомогти відкрити ці знання у собі. Галілео Галілей

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009), спеціальність «Педагогіка та психологія вищої школи»

Курси підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти НАПН України, свідоцтво від 20.09.2013, 12 СПВ № 016876 за категорією «Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а.»;стажування при кафедрі соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 28.01.14 року №352/01.

Остання атестація: 2013/2014 н. р.

Наступна атестація: 2018/2019 н. р.

Загальний педагогічний стаж: 12 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Методична проблема: Формування позитивного клімату студентської академічної групи під керівництвом куратора

Науково-методична робота:

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19-21 листопада 2015 р.), стаття у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформ освіти»

Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 р.)

Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, «Європейський вимір відкритої освіти» (28 квітня 2016 р.)

Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти" (10 листопада 2016),  стаття "Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ" увійшла у збірник матеріалів конференції.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (24-26 листопада 2016 р.), стаття у науково-методичному збірнику «Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ»

Кошова Ю. О. Формування готовності майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / Ю. О. Кошова. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT1lENU83b29talE/view, вільний. Назва з екрану.

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентському колективі / Ю.О.Кошова // Психолого-педагогічні аспекти навчання  в системі неперервної освіти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня 2015р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО, 2015. –  С.121-125.

Кошова Ю. О. Формування соціальної компетентності майбутніх педагогів / Ю.О.Кошова. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IaFdUNFhIajlGNms/view, вільний. Назва з екрану.

Кошова Ю. О. Виховання особистості в колективі / Ю. О. Кошова // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 80-95.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ / Ю.О.Кошова // Психолого-педагогічні аспекти навчання  в системі неперервної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (10 листопада 2016) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО, 2016. − С. 13-16.

Кошова Ю. О. Формування умінь управління конфліктами у студентів ВНЗ / Ю.О.Кошова // Інновація в вищій школі в галузі соціології, психології та політології: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktica konferencia (10-11 березня 2017). – Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo (Вища школа Данубиус, Сладковічево, Словенія), 2017. − С.101-104.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Інновації в області соціології, психології і політології"(10-11 березня 2017 року), стаття «Формування вмінь управління конфліктами у студентів ВНЗ» увійшла до  наукового видання.

Нагороди: грамота відділу освіти Білоцерківської міської ради (2015)

Контакти: +38097-102-73-25 

 

Стаднік Надія Вікторівна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дисципліни, які викладає: «Загальна педагогіка», «Соціальний супровід сім’ї», «Педагогіка сімейного виховання», «Система служб соціальної роботи»

Дата народження: 6 жовтня

Педагогічне кредо: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо, якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» (В.О. Сухомлинський)

Життєве кредо: «Люби те, що робиш, постійно самовдосконалюйся, не зраджуй своєму вибору»

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997)

Стажування: Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія сімейного виховання 03.03-04.04.2014 р. (наказ № 11-о.д. від 03.03.2014 р.)

Курси підвищення кваліфікації: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІК-компетентностей викладача» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ №574 від 02.12.2015 р.); Інститут проблем виховання НАПН України, довідка про стажування від 04.04.14 № 01-11/139.

Попередня атестація: 2015/2016 н.р.

Наступна атестація: 2020/2021 н.р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 25 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 – Теорія і методика виховання).

Методична проблема: Професійна підготовка майбутніх педагогів до взаємодії з батьками

Навчально-методичні матеріали:

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» / Н.В. Стаднік, Л.В. Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 35 с.

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання / Н.В. Стаднік, Л.В. Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 61 с.

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / Н.В. Стаднік, Л.В.Медвідь. – Біла Церква, 2013. – 38 с.

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2013. – 41с.

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 28 с.

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 60 с.

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 69 с.

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / Н.В. Стаднік. – Біла Церква, 2014. – 29 с.

Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсової роботи : методичний посібник / Н.В. Стаднік, А.О. Клочко, А.М. Лукіянчук, Н.В. Бодрик. – Біла Церква, 2014. – 52 с.

Стаднік Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів  / Н. Стаднік // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Том ІІ. – С. 326-332.

Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, Кн. 2. – С. 313-321.

Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2014. – Вип. 18, Кн. 2. – С. 280-289.

Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 19, Кн. 2. – С. 269-279.

 Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів / Н. В. Стаднік // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2015. –  № 3. – С.60-64.

Стаднік Н. В. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми / Н. В. Стаднік // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 24. – С. 93-97.

Стаднік Н.В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти / Т.О. Міщенко, Н.В. Стаднік // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ]. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 32-37.

Науково-методична робота:

Понад 40 статей у збірниках наукових праць, статей, науково-практичних конференцій.

Посібники

Стаднік Н. В. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник / Н. В. Стаднік, О. М. Докукіна. – Біла Церква, 2015. – 132 с.

Монографія

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія / Н. В. Стаднік. – К. : ЦТ «Компринт», 2016. – 164 с.

Підготувала учасників:

Регіональної студентської науково-практичної конференції «Духовно-моральне виховання молодших школярів. Вітчизняний та зарубіжний досвід» у 2016 р. (студенти: Товстожет Катерина 22 ПО(а), Павлик Юлія 31 ПО(і), Микитенко Анастасія 32 ПО(а).

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: 067-526-30-92

 

Синякова Віра Богданівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 13 років

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання студентської молоді».

Курси підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво від 23.09.2016, СС 00493706/000649-16 Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.

Навчально-методичні матеріали: 

Синякова В. Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства / В.Б. Синякова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К.  Івано-Франківськ: 2016. – Вип. 17. ч 3. – С. 200-205.

Синякова В. Б. Вплив родини на ефективність ґендерної соціалізації підлітків / В.Б.Синякова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 15. – С. 104-111.

Синякова В. Б. Ґендерна складова формування особистості сучасного педагога / В.Б.Синякова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 15. – С. 74-81.

Підготовка соціальних працівників до гендерного виховання / В.Б.Синякова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 15. – С. 54-60.

Синякова В. Б. Research gender socializationas socio-pedagogical problem / В.Б.Синякова // Science Rise: Pedagogical Education № 10.2016. − P. 26-31.

Бодрик Н. В. Формування гуманістичної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах вищої педагогічної освіти. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRllaQXJUN2RxOEE/view, вільний. Назва з екрану.

Бодрик Н. В. Технології підготовки майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності / Н.В.Бодрик.  − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IeENKb0lEV3RONWs/view, вільний. Назва з екрану.

Бодрик Н. В. Позитивне мислення (заняття психолого-педагогічного гуртка «Друге «Я») / Н.В.Бодрик // Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.].  – Біла Церква, 2016. – С. 95-106.

 

Ратушинська Анастасія Сергіївна, методист навчально-методичного кабінету коледжу, викладач методики навчання предмета «Я у світі».

Дата народження: 05.02

Педагогічне кредо: «Світом править рука, яка гойдає колиску»

Освіта: Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж КОІПОПК (2007), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.04 Теорія і методика професійної освіти)

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 2 роки.

Методична проблема: Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових класів

Коло наукових інтересів: дослідження умов ефективного формування самоосвітньої та професійної компетентностей, розвиток творчих здібностей особистості.

Курси підвищення кваліфікації: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», посвідчення АЄ 0113, 22.01.2016.

Науково-методична робота:

Ратушинська А.С. Формування творчих здібностей молодших школярів на уроках математики методами інтерактивного навчання / А. С. Ратушинська //Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.  Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. 16-17 квітня 2009р.: в ІІ ч./ Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші.- Умань: РВЦ «Софія», 2009.- Ч.І.- С. 87-91

Ратушинська А.С. Оптимізація самостійної роботи вчителів початкових класів за допомогою комп’ютерних  технологій / А. С. Ратушинська //Теория и практика современной науки: материалы  ХІІІ ой научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам.(29-30 сентября 2011г.) часть 2 .- Горловка, 2011.- С.70-73

Ратушинська А.С. Самоосвітня підготовка майбутнього вчителя початкових класів як одна з умов формування його фахових компетентностей / А.С. Ратушинська //Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, (19 квітня 2012р.)/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін./ за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова].-К,: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.-С.150-156

Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність  вчителя початкових класів  в системі неперервної освіти / А. С. Ратушинська //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред.: М.Т. Мартинюк].-Умань: ПП Жовтий, 2012.-Ч.1.-С.242-250

Ратушинська А.С. Розвиток професійно важливих якостей вчителя початкових класів у процесі самоосвіти/ А. С. Ратушинська // Гуманітарний вісник ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи»  (15-17 лютого 2012 року)збірник наукових праць .-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 24. -С.298-302

Ratushinskaya A.S. Formation of pedagogical skill of future primary school teachers / А. С. Ратушинська // Педагогическое мастерство: материалы междунар. заоч. науч. конф.  (г. Москва, апрель  2012г. науч. журнал Молодой учёный). – М.: Буки-Веди, 2012.-С.288-290

Ратушинська А.С. Розвиток самоосвітньої компетентності студентів ВНЗ/ А. С. Ратушинська // Всеукраїнська науково-методична конференція « Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в європейський освітній простір: стан та перспективи» 22-23 березня 2012р. «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 26.-  С.258-263

Ратушинська А.С. Комплексна оцінка компетентності майбутніх вчителів початкових класів / А. С. Ратушинська // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти:зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20-21 квітня 2012р./М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» [наук. ред. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха].- Переяслав-Хмельницький,2012.-С.30-33

Ратушинська А.С. Формування самоосвітньої компетентності студентів на основі застосування модульної технології / А. С. Ратушинська //  Гуманітарний вісник ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць .-  Переяслав-Хмельницький , 2012р.- Випуск 27.- С.227-234

Ратушинськая А.С. Готовность студентов к самообразовательной деятельности / А. С. Ратушинская // Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педагогических и психологических наук» часть І (21 мая 2012 г.) -  Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультатов»,2012.- С.98-104

Ратушинська А.С. Технологія та організаційні форми навчання студентів самостійної роботи / А. С. Ратушинська // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції «Наука – ХХІ століття. Випуск 2». – К.: НАИРИ, 2012.- С. 147-152

Ратушинська А.С Навчально-пізнавальна  діяльність  у самоосвіті вчителя початкової школи / А. С. Ратушинська // Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка: зб. наук. праць.- Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2012р. – Випуск 20. – С.306-309

Ратушинська А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов/ А. С. Ратушинська //Електронне наукове фахове видання «Народна освіта» КОІПОПК – м. Біла Церква. – Випуск 3 (18) - narodnaosvita.kiev.ua/

Ратушинська А.С. Педагогічні умови розвитку професійних якостей вчителя початкових класів в процесі самоосвіти/ А. С. Ратушинська // Початкова школа – Випуск 10 (520).- К., 2012.- С. 12-16

Ігнатенко Н.В., Ратушинська А.С. Модель системно-організованого процесу самоосвіти вчителя початкової школи/ А. С. Ратушинська // Вища школа[гол. ред: Д.В. Табачник]-Випуск 10.-К.: Знання, 2012.- С.51-59

Ратушинська А.С. Системные аспекты самообразовательной деятельности студентов на основе использования электронных ресурсов/ А.С. Ратушинська //  «Научная дискуссия: вопросы педагогіки и психологии» : материалы ІІ международной заочной научно-практической конференции. Часть ІІ (13 июня 2012г.). – Москва: «Международный центр науки и образования», 2012.- С.57-62

Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти/ А.С. Ратушинська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [гол. ред.: М.Т. Мартинюк].- Умань: ПП Жовтий, 2012.- Ч.1.-С. 242-250

Ратушинська А.С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів / А.С.Ратушинська. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBb2djTGxiN3U4Mzg/view, вільний. Назва з екрану.

Виступ на засіданні педагогічній «Аналіз результатів опитування щодо загальних компетентностей випускників коледжу різних спеціальностей» (11 червня 2015 р.)

Участь у круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», який відбувся у форматі онлайн-вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті».  Виступ на тему «Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій» (29.10.15)

Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя / А. С. Ратушинська. // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 88-96.

Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя / А. С. Ратушинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – 227 с.

Ратушинська А.С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності / А. С. Ратушинська // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. − Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. − Випуск СХХХІ (131). − 250 с. − (Серія педагогічні науки). − С.137-146.

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі / А.С.Ратушинська // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Онуфрієва [та ін.]. – К., 2017. – Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – С. (Серія «Педагогічні науки»).

Контакти: 

E-mail: five_ocean@ mail.ru

Персональний сайт: http://www.ratushynska-pedagogika.in.ua/

   

Пащенко Дмитро Іванович, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1970 (фізика, вчитель фізики середньої школи).

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності:  32 роки.

Науково-методична робота:

Пащенко Д. І. Олександр Захарченко − організатор здоров’язбегігаючого патріотичного шкільного середовища //Народна освіта.−2016. − Випуск №1(28).− Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3879

Пащенко Д. І. Професійна етика молодого викладача / Д.І.Пащенко // Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 28 лютого 2014 р.) / ред.кол. В.В.Бойченко, О.О.Кравченко, Л.В.Ткачук. − Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. − С. 84-86.

Пащенко Д. І. Система педагогічної просвіти батьків за В.Сухомлинським / Д.І.Пащенко // Всеукр.наук.-методична конф. «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя», 28-29.09.2016 / уклад. О.Е.Жосан. − Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016.− С. 287-290.

Пащенко Д. І. Януш Корчак про гуманістичні риси вихователя / Д.І.Пащенко // Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві: збірн. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції з педагогіки та дитячої психології (7-8 квітня 2017). − К.: Дух і літера, 2017. − С. 253-258.

   

Черниш Любов  Сергіївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010 (початкове навчання, викладач педагогіки, вчитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти).

Атестація: 2015/2016 н.р. 

Загальний стаж педагогічної діяльності: 2 роки.

   

 

 Науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів

Викладачі комісії є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій для студентів і викладачів.

Лукіянчук А.М., Стаднік Н.В., Бойко А.В. - учасники  Всеукраїнської науково-методичної конференції «Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір: стан та перспективи» - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 

Викладач-методист Т.О. Міщенко є керівником постійно діючого майстер-класу для викладачів коледжу, метою якого є удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Стаднік Н.В., Лукіянчук А.М., Бодрик Н.В., - організаторипсихолого-педагогічного семінару «Коучинг в освіті»

Медвідь Л.В. – організатор психолого-педагогічного семінару "Використання методів ейдетики у педагогічній діяльності майбутнього фахівця освіти".

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних та колежанських педагогічних читаннях.

Регіональні педагогічні читання на тему:«Впровадження  педагогічних ідей О.Захаренка в сучасній школі» Педагогічні читання на тему:«К.Д. Ушинський – основоположникнародної освіти»
   
Педагогічні читання на тему:«Впровадження ідей Г.С.Костюка в навчально-виховний процес освітніх закладів»
 
 

 Організація навчальної діяльності студентів

Викладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

   

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

З метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення рівня розвитку та сформованості професійних якостей майбутніх педагогів студенти спеціальностей "Початкова освіта" та "Образотворче мистецтво" беруть участь у конкурсі "Вчитель – моє покликання", а студенти спеціальності "Соціальна педагогіка" - у конкурсі "Адвокати дитинства".

         

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.