Науково-методична проблема коледжу: "Професійно-практична спрямованість вивчення навчальних дисциплін у коледжі".

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти".

Положення про куратора академічної групи

Склад циклової комісії кураторів академічних груп

Декада педагогічної майстерності кураторів академічних груп

Графік проведення годин кураторів академічної групи

 

Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Група

Проблема, над якою працює куратор

1

Титаренко Людмила Павлівна

11 ПО (і)

Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та комплексної виховної роботи
2

Кошинська Ірина Миколаївна

12 ПО (а)

Подолання бар'єрів навчальної діяльності студентів

3

Лобко Таїсія Валеріївна

13 ПО (ф)

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

4

Шульга Олена Трохимівна

11 СО (ОМ)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в групі

5

Кошова Юлія Олександрівна

101 СР

Формування культури спілкування у майбутніх соціальних працівників

6

Сокол Світлана Іванівна

21 ПО (і)

Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

7

Жало Ольга Анатоліївна

22 ПО (а)

Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів

8

Кривич Наталія Вікторівна

23 ПО (а)

Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості

9

Карпов Геннадій Петрович

30 ПО (і)

Формування мотивації здорового способу життя майбутніх фахівців освіти

10

Сотніченко Станіслав Васильович

31 ПО (і)

Формування конкурентноздібної творчої особистості, яка спроможна до самореалізації та самовдосконалення

11

Счастлива Олена Дмитрівна

32 ПО (а)

Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення

12

Донченко Юлія Вікторівна

33 ПО (а)

Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи

13

Леонова Ольга Анатоліївна

41 ПО (і)

Підвищення професійно-творчої активності студентів; виховання творчо мислячих і творчо діючих поколінь, здатних вирішувати нестандартні завдання свого буття

14

Лук’яненко Валентина Петрівна

42 ПО (а)

Формування пізнавальної активності студентів шляхом залучення до гурткової роботи

15

Козаченко Валентина Леонідівна

21 ОМ

Розвиток професійних компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в навчальній та позанавчальній діяльності

16

Виноградова Віра Геннадіївна

31 ОМ

Вплив естетичного середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді

17

Бодрик Наталія Вікторівна

201 СП

Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів

18

Маценко Ірина Василівна

301 СП

Взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації та особливості мотивації студентів до навчання

Додати коментар


Захисний код
Оновити