Науково-методична проблема коледжу: "Професійно-практична спрямованість вивчення навчальних дисциплін у коледжі".

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти".

Положення про куратора академічної групи

Склад циклової комісії кураторів академічних груп

Декада педагогічної майстерності кураторів академічних груп

Графік проведення годин кураторів академічної групи

 

Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Група

Проблема, над якою працює куратор

1

Крутько Ірина Миколаївна

11 ПО (і)

Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та комплексної виховної роботи

2

Леонова Ольга Анатоліївна

12 ПО (а)

Подолання бар'єрів навчальної діяльності студентів

3

Фастовець Ірина Анатоліївна

13 ПО (ф)

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

4

Овчарова Надія Андріївна

14 ПО (ін,а)

Розвиток професійних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

5

Слуцька Наталія Олександрівна

11 СО (ом)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування       в групі

6

Петраш Жанна Олександрівна

101 СР

Формування культури спілкування у майбутніх соціальних працівників

7

Титаренко Людмила Павлівна

21 ПО (і)

 Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

8

Кошинська Ірина Миколаївна

22 ПО(а)

 Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів

9

Лобко Таїсія Валеріївна

23 ПО(ф)

Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості

10

Шульга Олена Трохимівна

21 СО(ом)

Вплив естетичного середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді

11

Кошова Юлія Олександрівна

201 СР

 Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних педагогів

12

Сокол Світлана Іванівна

31 ПО (і)

 Формування мотивації здорового способу життя майбутніх фахівців освіти

13

Жало Ольга Анатоліївна

32 ПО (а)

Формування конкурентноздібної творчої особистості, яка спроможна до самореалізації та самовдосконалення

14

Кривич Наталія Вікторівна

33 ПО (а,і)

 Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення

15

Козаченко Валентина Леонідівна

31 ОМ

Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи

16

Бодрик Наталія Вікторівна

301 СП

Взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації та особливості мотивації студентів до навчання

17

Куліш Анна Олексіївна

40 ПО (і)

 Підвищення професійно-творчої активності студентів; виховання творчо мислячих і творчо діючих поколінь, здатних вирішувати нестандартні завдання свого буття

18

Бородійчук Галина Петрівна

41 ПО (і)

 Формування пізнавальної активності студентів шляхом залучення до гурткової роботи

19

Нечипоренко Лілія Василівна

42 ПО (а)

Вплив середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді

20

Донченко Юлія Вікторівна

43 ПО (а)

Формування у студентів мотивації до безперервного розвитку, вдосконалення

21

Виноградова Віра Геннадіївна

41 ОМ

Розвиток професійних компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва                      в навчальній та позанавчальній діяльності