Open menu

77Насиченим був порядок денний засідання науково-методичної ради КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», яке відбулося 20 листопада 2019 року. У засіданні взяли участь 14 членів ради, а також заступник директора з виховної роботи Косяк О. В., завідувач навчально-виробничої практики Мушинська Л. С.
У ході засідання було розглянуто відомості самооцінювання акредитаційного самоаналізу освітньої програми  спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; заслухано звіт директора коледжу В. Ружицького про підсумки І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту всеукраїнського рівня «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж»; зроблено аналіз додаткових показників, що визначають кваліфікацію працівника, відповідно до п. 30 Ліцензійних умов.

Прийняті рішення визначили основні напрями діяльності різних структурних підрозділів коледжу, спрямовані на акредитацію освітньої програми спеціальності 013 для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та реалізацію завдань ІІ (концептуально-діагностичного) етапу експерименту «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж».
Науково-методична рада розглянула та схвалила нові редакції Положень, які регламентують діяльність коледжу, план підготовки до засідання педагогічної ради «Індикатори якісної виховної діяльності в коледжі», рукописи навчально-методичних видань, підготовлені педагогічними працівниками коледжу. 

71   78