Основні напрямки діяльності психологічної служби

 

Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року(Зі змінами згідно з наказом МОН №616 від 02.07.2009 року) «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службуами

Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники.

Головна мета психологічної служби – сприяння психологічному здоров’ю, освітнім інтересам та розкриттю індивідуальності особистості, яка соціалізується, а також корекція різного  роду труднощів у її розвитку. Основними напрямками психологічної служби в коледжі є:

  • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
  • психодіагностична робота серед студентів;
  • психокорекційна робота серед студентів із застосуванням методів психокорекції;
  • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
  • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології;
  • робота зі студентами-правопорушниками та дітьми групи ризику, дітьми-сиротами та інвалідами;
  • правовий захист усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • організаційно – методична робота;
  • зв’язки з громадськістю.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби коледжу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією коледжу та спеціалістами різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу студентської молоді в сучасних умовах.