Open menu

Спеціальність 013 Початкова освіта

Вид практичної підготовки

Семестр

Тижнів

Кредитів ЄКТС

Години

НАВЧАЛЬНА (польова) ПРАКТИКА

1.Практика з основ природознавства та краєзнавства

4

1

1,5

45

НАВЧАЛЬНА (психолого-педагогічна) ПРАКТИКА

2. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі

7

1

1,5

45

 

ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА

 

3. Пробні заняття та уроки

 

4,5,6,7

8

12

360

 

ВИРОБНИЧА (МЕТОДИЧНА) ПРАКТИКА

 

4. Переддиломна практика

 

8

6

9

270 

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

з/п

Види практики

Семестр

Кредитів ЄКТС

Кількість

годин

Навчальна практика

1

Соціально-педагогічна (ознайомлювальна)

2

3

90

2

Навчально-технологічна

3

4,5

135

Виробнича практика

3

Літня педагогічна практика

2

1,5

45

4

Переддипломна (стажувальна) практика

4

9

270

 

Спеціальність 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

ВИДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Семестр Тижнів Години
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
1. Пленер 4,6 3,2 270
2. Художньо - творча практика 3,5,7 1,1,1 135
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
1. Пробні заняття та уроки 6,7 3 135
3. Безперервна практика 8 6 270

 

Методисти, викладачі фахових методик, студенти-практиканти співпрацюють із найбільш кваліфікованими вчителями та соціальними педагогами, які пропагують свої методичні надбання, передовий педагогічний досвід, демонструють інноваційні методи та технології у процесі організації освітнього процесу.