Open menu

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

Хто думає про науку, той любить її,
А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г. Сковорода

 Суспільні дисципліни – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія, історія України, людина і світ, громадянська освіта, економічна теорія, культурологія, правознавство, соціологія, основи філософських знань (релігієзавство), етика та естетика, які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Викладачі даної циклової комісії вчать студентів творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміти жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Склад комісії