Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

Хто думає про науку, той любить її,
А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г. Сковорода

 Суспільні дисципліни – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія, історія України, людина і світ, громадянська освіта, економічна теорія, культурологія, правознавство, соціологія, основи філософських знань (релігієзавство), етика та естетика, які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Викладачі даної циклової комісії вчать студентів творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміти жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Склад комісії

Молокова Ніна Олексіївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

molokova1

Молокова Ніна Олексіївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченка (1977).

Курси підвищення кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1426-17, курси за категорією «Викладачі тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 23.03.2018, ПК № 02139618/1483-18, курси підвищення кваліфікації з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях суспільствознавчих предметів» (150 годин);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 29.03.2019, СП 35830447/0626-19, курси за категорією «Викладачі коледжів, технікумів» (120 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00760 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.21, ПК№ 02139618/2166-21, курси за освітньою програмо «Компетентнісна суспільствознавча освіта: шкільна практика» (120 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 01.02.2022, курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 годин) (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 04.04.2022 № 2).

Науково-методична робота

2015 рік

Молокова Н. О. Філософія : навчально-методичні матеріали. Біла Церква. 2015. 115 с.

Молокова Н. О. Робочий зошит. Основи правознавства. Біла Церква. 2015. 122 с. 

Молокова Н. О. Упровадження нових форм застосування інформаційних технологій у процесі діагностики рівня професійної соціалізації студентів // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 43-44.

Молокова Н. О. Формування громадянської компетентності студентів на заняттях з основ правознавства // Учительський журнал-онлайн.  2015. URL

Молокова Н. О. Професійна соціалізація – компетентнісний вимір. Моральний компонент. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 17. С. 331-334. URL

2016 рік

Молокова Н. О. Загальні положення про зобов’язання, цивільно-правова відповідальність // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни»   / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 32-59.

2017 рік 

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.).

2018 рік

Молокова Н. О. Національно-патріотичне виховання студентів в музеях. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 275-277.

2019 рік

Молокова Н. О. Філософія моралі у парадигмі «Нової української школи». Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 640-644.

Молокова Н. О. Філософія: методичні рекомендації. Біла Церква. 2019. 132 с.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2021 рік

Молокова Н. О. Професійна соціалізація майбутніх учителів початкових класів у контексті нової української школи. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 23-25. URL 

2022 рік

Учасник регіонального онлайн-семінару «Проблеми викладання дисциплін соціально-економічного циклу у ЗФПО», сеотифікат від 27.01.2022, № 0083 (2 години).

Молокова Н. Проблема морального вибору у філософській спадщині Григорія Сковороди. Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 89. С. 237-240.  URL

Учасник регіональних педагогічних читань «Педагогіка серця Григорія Сковороди», сертифікат від 07.12.2022.

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Молокова Н., Харченко В. Волонтерство на Білоцерківщині. Тенденціїта перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 93. С. 31-33.  URL  

Молокова Н. Формування моральних цінностей як складова підготовки майбутнього фахівця сучасної початкової школи. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 146-148. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кошмак Д. О. Симон Петлюра – символ української державності» // Науково-практична студентсько-учнівська конференція «Українська наука в інформаційних вимірах: актуальні проблеми сьогодення» : секціїя  «Історія. Філософія та суспільствознавство (13 квітня 2018 року). 

Нагороди

2006 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2021 рік. Почесна грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2022 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж».

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дем'янчук Юрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Дем'янчук Юрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:  Національний університет Державної податкової служби України (2007), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2011). 

Курси підвищення кваліфікації: 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, свідоцтво про підвищення кваліфікації від 05.06.2018, 12СС 02125295/041533-18, тема «Інноватика у викладанні (за професійним спрямуванням) правознавчих дисциплін» (108 годин);

ЦІППО ДВН «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 20.10.2018, СП 35830447/2536-18, підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі коледжів, технікумів: безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі (120 годин);

Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету, свідоцтво від 25.05.2020, ПК № 05408289/0477-20, курси за програмою підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle» (30 годин);

Національний університет «Львівська політехніка», сертифікат від 01.04.2021, серія СТ № 02071010 /02914-21, навчання за робочою програмою навчального курсу «Основи створення дистанційного курсу на Moodle»
(30 годин);

ТОВ «Наукові публікації», сертифікат від 11.02.2022, № АА 3748, серія навчальних вебінарів «International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science» (30 годин)  (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 04.04.2022 № 2);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0177-23підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Дем’янчук Ю. В. Правові засоби та механізми протидії корупції // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2014. № 4. С. 107-110.

2015 рік

Дем’янчук Ю. В. Законність та правопорядок як об’єкт і предмет адміністративно-правового дослідження // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». Херсон : ХДУ. 2015. № 3. С. 76-80.

Дем’янчук Ю. В. Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2015. № 35-2. С. 101–105.

2016 рік

Дем’янчук Ю. В. Запобігання та протидія корупції у системі освіти як гілки влади [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). URL

Дем’янчук Ю. В. Основи конституційного права України // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни»  / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 14-19.

2017 рік

Демьянчук Ю. В. Современные антикоррупционные меры в Украине и их действенность / Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». Министерство юстиции Республики Молдова : Высший совет по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова. 2017. № 2 / 2 (302). С. 22-25.

Дем’янчук Ю. В. Деякі аспекти вдосконалення аналітико-методологічних характеристик міжнародних практик запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. 2017. Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. С. 29-39. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем'янчук Ю. В. Методологічні засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. Р. 137-140.

Дем’янчук Ю. В. Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 4 (33). С. 44-51. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем’янчук Ю. В. Аналітико-методологічні засади запобігання та протидії корупції: Монографія. Київ: Видавництво Текта. 2018. 500 с. 

Дем’янчук Ю. В. Охорона праці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

Дем’янчук Ю. В. Основи правознавства: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

2018 рік

Учасник круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання» у межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (06 червня 2018 року).

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання та протидії корупції в умовах реформування у сфері вищої освіти // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»: Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2018. С. 96-99.

Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми реформування антикорупційного законодавства в умовах сучасного суспільства // Адміністративно-правове забезпечення безпеки людини та громадянина на сучасному етапі розвитку суспільства: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 трав. 2018 р.). Київ: КиМУ, 2018. С. 15-23.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання  та протидії корупції в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»:   У 2-х частинах. Частина 1. Суми. 2018. С. 74-77. 

Дем'янчук Ю. В. Актуальні проблеми антикорупційних заходів українського законодавства // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції»  / За заг. ред. Т .О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. С. 53-55.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення принципів антикорупційного законодавства України на основі зарубіжного досвіду // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ. 2018. С. 43-45.

Дем’янчук Ю. В., Бака О. І. Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2018. № 31. С. 67–69.

Дем’янчук Ю. В., Токарева В. І. Удосконалення антикорупційних заходів в Україні // Науково-юридичний фаховий журнал «Правові новели». Херсон. 2018. № 4. С. 149–153.

Дем'янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції  / Міжнародний науковий журнал „Інтернаука”. Серія «Юридичні науки». Київ. 2018. № 2 (7). С. 21-24.

Demianchuk Yu. The Industry Acts. Common Market Law Review. Leyden, The Netherlands, 2017. Vol. 54, No. 7. P. 9–17.

2019 рік

Дем'янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки”. Київ, 2018. № 2 (7). С. 21-24.

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Антикорупційне законодавство у сфері реформування: реалії і перспективи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: „Юридичні науки”. Київ, 2019. № 1 (15). С. 7–10.

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції із урахуванням міжнародного досвіду. Науковий журнал «Наука і правоохорона». Київ, 2019. № 1 (43). С. 52-57.

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Антикорупційне законодавство у сфері реформування: реалії і перспективи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: „Юридичні науки”. Київ, 2019. № 1 (15). С. 7–10.

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції із урахуванням міжнародного досвіду. Науковий журнал «Наука і правоохорона». Київ, 2019. № 1 (43). С. 52-57.

Дем’янчук Ю. В., Дем’янчук М. А. Адміністративно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в управлінні якістю підготовки фахівців початкової освіти. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах розбудови Нової української школи: методологія, теорія і практика: монографія / Т.Л. Панченко [та ін.] ; за заг. ред. Т.Л. Панченко, В.А. Ружицького. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. 

Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми правового забезпечення щодо запобігання і протидії корупції у сфері вищої освіти. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти та науки в умовах Євроінтеграції: матеріали XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 21–23 берез. 2019 р.). Біла Церква: БІЕУ Відкрит. міжнарод. Універ. розвит. людини «Україна», 2019. С. 123-125.

Дем’янчук Ю. В., Дем’янчук М. А. Адміністративно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в управлінні якістю підготовки фахівців початкової освіти. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах розбудови Нової української школи: методологія, теорія і практика: монографія / Т.Л. Панченко [та ін.] ; за заг. ред. Т.Л. Панченко, В.А. Ружицького. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. 

2020 рік

Дем’янчук Ю. В. Правові засади запобігання і протидії корупції в умовах освітніх дисциплін. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 27–28 берез. 2020 р.). Біла Церква: БНАУ, 2020. С. 52–58.

Дем’янчук Ю. В. Правова природа забезпечення запобігання і протидії корупції в освіті. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 27–28 берез. 2020 р.). Біла Церква: БНАУ, 2020. С. 12–19.

Дем’янчук Ю. В. Деякі аспекти організаційно-правового забезпечення запобігання і протидії корупції під час освітнього процесу. Організаційно-правове забезпечення протидії корупції і легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: проблеми сьогодення: матеріали Кругл. столу (м. Ірпінь, 21 квіт. 2020 р.). Ірпінь: УДФС України, 2020. С. 33–37.

2021 рік

Учасник Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, сертифікат від 20.05.2021 № 04-01-23/0059 (6 годин).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції до Дня охорони праці: «Сучасна парадигма освіти з охорони праці» з темою: «Деякі правові аспекти розвитку охорони праці в закладах освіти», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, сертифікат від 27.04.2021 № 04-03/977 (6 годин).

Demianchuk Yu. Disciplinary Liability for Violation of Labor Legislation: in the Context of Realization of the Right to Labour. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2021. Vol. 10, No. 3. P. 483–490. 

Demianchuk Yu. Legal and social aspects of patient rights’ ensuring in order to access quality and blood component safety: international experience and necessity for its implementation in Ukraine. Teikyo medical journal. Volume 44 (2021), Issue 02. P. 699–704. URL 

Основи соціально-правового захисту особистості: науково-метдичний посібник / авт.-уклад. Ю. В. Дем’янчук. Біла Церква: Фізична особа-підприємець Пшонківський О. В., 2021. 152 с.

Дем’янчук Ю. В. Актуальні адміністративно-правові проблеми розвитку науково-методичної компетентності педагогів фахової передвищої освіти. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнарод. конф. з онлайн-трансляцією (м. Біла Церква, 20 трав. 2021 р.). Біла Церква: БІНПО, 2021. С. 73–77.

Дем’янчук Ю. В. Деякі правові аспекти розвитку охорони праці в закладах освіти. Сучасна парадигма освіти з охорони праці: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до дня охорони праці (м. Біла Церква, 27 квіт. 2021 р.). Біла Церква: БІНПО, 2021. С. 53–59.

2022 рік

Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі державної служби України. Міжнародний науковий журнал „Інтернаука”. Серія: „Юридичні науки”. Київ, 2022. № 1 (47). С. 37–43. URL 

Дем’янчук Ю. В., Вакуленко Є. О., Гирявець М. В., Григор Д. В., Сербу Е. О. Окремі аспекти правової колізії академічної доброчесності під час вивчення освітньої дисципліни „Культура академічної доброчесності здобувача вищої освіти”. Actual problems of learning and teaching methods: матеріали XІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Відень, 06–09 груд. 2022 р.). Австрія: International Science Group, 2022. С. 325–327. URL: https://isg-konf.com/actual-problems-of-learning-and-teaching-methods/. DOI: 10.46299/ISG.2022.2.11.

2023 рік

Дем’янчук Ю. Актуальні проблеми компетентностей педагога та здобувача освіти в Україні. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 107-109. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Галянт Д. В., Гуніна Н. В., Іщук О. О., Ковальчук А. А., Сад Д. М. Дискусійні аргументи компетентностей педагога та здобувача освіти під час вивчення освітньої дисципліни охорона праці в галузі. Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (Більбао, 29 лист. – 02 груд. 2022 р.). Іспанія: International Science Group, 2022. С. 388–391. URL DOI: 10.46299/ISG.2022.2.10.

Веремієнко А. В., Вишняк В. І., Дем’янчук А. В., Пилипченко В. В., Сіроштан І. Ю. Актуальні проблеми плагіату під час вивчення освітньої дисципліни „Основи соціально-правового захисту особистості”. Modern stages of scientific research development: матеріали XІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Прага, 27–30 груд. 2022 р.). Чехія: International Science Group, 2022. С. 280–282. URL: https://isg-konf.com/modern-stages-of-scientific-research-development/. DOI: 10.46299/ISG.2022.2.14.

2022 рік. Керівник семінару-практикуму "Академічна доброчесність в дії"

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2022 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Донченко Юлія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

molokova1

Донченко Юлія Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. П. Драгоманова (2001).

Курси підвищення кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1415-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України стажування на кафедрі філософії і освіти дорослих, довідка від 13.03.2018 № 01-02/154;

EdEra, сертифікат від 20.01.2019 (30 годин), онлайн-курс «Історія. Зародження української нації» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 27.01.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0583-20 (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00347 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 07.03.2021 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» » (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 05.04.2021, № 2);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.02.2022 (60 годин), курс «Медіаграмотність для освітян»  (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 04.04.2022 № 2);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від  22.03.2023 № 634/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №936/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0178-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Донченко Ю. В., Леонова О. А., Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К. : ННДІУВІ. 2014. С. 112-116.

Донченко Ю. В. Застосування дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкових класів: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Донченко Ю. В. Історія України (від найдавніших часів до сьогодення) : словник-довідник. Біла Церква. 2015. 132 с.

2016 рік

Донченко Ю. В. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни»  / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 59-76.

2017 рік

Донченко Ю. В. Історія України: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2017. 124 с.

Донченко Ю. В. З історії державних символів України // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. 2017. № 1. URL

Донченко Ю. В. Дискусія як засіб формування критичного мислення студентів // Матеріали XXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. С. 75-78. URL

Учасник круглого столу з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (22.02.2018)

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18.05.2017).

2018 рік

Донченко Ю. В. Культурологія: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять. Біла Церква. 2017. 64 с.

Учасник конференції «Сучасні освітні  тенденції: медіаграмотність та критичне мислення», свідоцтво від 29.09.2018 № В1-1880700.

2019 рік

Донченко Ю. В. Основи філософських знань: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2019.

Донченко Ю. В. Технології формування критичного мислення студентів на заняттях історії України. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 50-52. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Донченко Ю. В. Стежками козацької слави : позанавчальний захід. Відритий урок : розробки, технології, досвід : каталог. 2020. №1. URL

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 12.04.2020 року.

Учасник вебінару «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На Урок», свідоцтво від 22.04.2020 № В272-188070.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-1029.

2022 рік

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 06.05.2022 № К74-188070, інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади роботи в кризових умовах» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія»,  «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (10 годин).

Учасник регіональних педагогічних читань «Педагогіка серця Григорія Сковороди», сертифікат від 07.12.2022.

2023 рік

Донченко  Ю. В. Самопізнання як шлях розвитку особистості у філософії Григорія Сковороди. Тенденціїта перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 91. с. 165-167. URL

Донченко Ю. Формування національної свідомості студентів на заняттях суспільних дисциплін. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 111-114. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Філіпова І. В. Хто вмирає в боротьбі  – в серцях живе повіки // Матеріали обласної студентської науково-практичної конференції «Молодь у боротьбі за відновлення української державності». м. Тараща. 23 листопада 2016 р. С. 69-75. 

Котлинська В. В. Добро починається з тебе // Матеріали обласної студентської науково-практичної конференції «Молодь у боротьбі за відновлення української державності». м. Тараща. 23 листопада 2016 р. С. 121-126.

Філіпова І. В.  Біла Церква у антигетьманському повстанні Директорії 1918 року (краєзнавчий аспект) // Матеріали науково-практичної конференції «Українська революція 1917- 1921 рр.: становлення національної незалежності» (До 100-річчя подій) : збірник тез доповідей / За заг. ред. д. екон. н., проф. Камінської Т. Г. Київ. 2017. С. 62-66.

Паустовська Ю. В. Соціокультурні аспекти жіночого потенціалу в підприємницькій діяльності. Підприємництво в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку: матеріали студентсько-учнівської конференції. Біла Церква. 12.04.2017 р.

Казміренко В. Біла Церква у полумї революці'ї:  регіональна студентська краєзнавча онлайн-конференція «Крізь роки і епохи», сертифікат від 16.02.2021. 

Оксова А. Християнська концепція філософії Григорія Сковороди:  регіональні педагогічні читання «Педагогіка серця Григорія Сковороди», сертифікат від 07.12.2022. 

2018 рік. Керівник лабораторії професійного зростання педагогічних працівників.

Нагороди

2020 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2022 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж».

2022 рік. Подяка КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Бреус Наталія Олександрівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

molokova1

Бреус Наталія Олександрівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007 (українська мова і література, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії)

 Підвищення фахової кваліфікації:

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікат від 13.05.2019, серія ЗПК № 02139618/1912-19, навчання за сертифікаційною програмо обласного майстер-класу Юрчинко І. В. для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти з теми «Технологія перевернутого навчання у сучасній правовій та громадянській освіті» (30 годин);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікат від 16.05.2019, серія ЗПК № 02139618/1673-19, навчання за сертифікаційною програмо обласного майстер-класу Стельмаха М. І. для вчителів історії, правознавства, громадянської освіти з теми «Проблемно-діалогічний метод навчання історії» (30 годин);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікат від 07.06.2019, серія ЗПК № 02139618/2789-19, навчання за планом сертифікаційного навчально-методичного заходу з підвищення кваліфікації з теми «Бабин Яр: пам'ять на тлі історії. Путівник для вчителя» (8 годин);

Комп’ютерна Академія ITSTEP,  сертифікат від 02.12.2020, курс «Використання онлайн сервісів в дистанційній роботі» (8 годин);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 29.10.2021, ПК № 02139618/6408-21, курси за освітньою програмо «Професійна майстерність учителя шкільних суспільнознавчих предметів» (розробний Гребенчук Т. О.) для вчителів історії, правознавства, громадянської освіти, етики, християнської етики (120 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 29.06.2022 (60 годин), онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №922/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0175-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична робота

2023 рік

Бреус Н. Використання історичних джерел на заняттях історії як засіб формування історичних компетентностей. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 90-92. URL

Нагороди

2022 рік. Подяка КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».