Циклова комісія викладачів природничих дисциплін, БЖД та охорони праці

«Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі», – під таким гаслом працює циклова комісія викладачів природничих дисциплін, БЖД та охорони праці. Інноваційна діяльність – це один із напрямів педагогічного пошуку викладачів циклової комісії, які володіють методичною культурою, інтегрують традиційні та інтерактивні методи навчання, упроваджують сучасні інноваційні технології, проявляють гнучкість при використанні засобів наочності, уміють модифікувати свої професійні дії, розробляючи власну технологію, засновану на паритетності, багатосторонній комунікації, створенні педагогічного середовища, в якому студент самостійно здобуває, конструює знання та набуває загальних і професійних компетентностей, які необхідні майбутньому фахівцю освіти.

Склад циклової комісії

2023

Тимченко Олена Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Тимченко Олена Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова (1992), спеціальність «Біологія і хімія», вчитель біології і хімії

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1435-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

дистанційний курс «Вивчаємо MIT App Inventor», сертифікат № 1010/2018 від 16.04.2018;

Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», свідоцтво від 22.05.2018, № 22052018-17, курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта», спеціальністю «Початкова освіта» (150 годин);

ГО «Освіторія», EdEra, сертифікат від 15.07.2018 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

НМЦ управління освіти наукт БЦ міської ради, сертифікат  від 31.08.2018 БЦ-С-2686 (60 годин), онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 16.04.2019, серія ПК № 021396618/2455-19 (150 годин), курси педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі хімії, біології, географії, економіки, природознавства);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01121 (30 годин), дистанційні курси «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

IREX Україна EdEra, сертифікат від 26.10.2019 (9 годин), онлайн-курс з медіаграмотності «VERIFIED» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

Центр інноваційних освітніх технологій навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат від 10.02.2020 року, серія СТ № 02071010/00517-20, навчальний курс «Загрози та фейки: підвищуємо власну медіаграмотність» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0606-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM-освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01121 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 31.08.2020, № БС-00064 (30 годин), дистанційний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

Центр інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат від 19.04.2021 серія СТ № 02071010/02925-21, навчання за робочою програмою «Професійний розвиток педагога: теорія і практика» вибіркової компоненти професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу фахової передвищої освіти» (30 годин);

Платформа «Prometheus», сертифікат від 06.09.2021 (60 годин), курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021 № 13);

Платформа «Prometheus», сертифікат від 15.01.2022 (15 годин), курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 27.01.2022 № 1);

Тимченко О. В. Особливості реалізації вебквесту в процесі вивчення природничих дисциплін. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 1 (40). 336 с. С. 74-81 (інформальна освіта, 15 годин) (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0194-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік 

Тимченко О. В. Основи медичних знань: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква, 2014. 32 с.
Тимченко О. В. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2014. № 9-10 (309-310). С. 26-30.
Тимченко О. В. Поняття про синтетичні лікарські препарати // Науково-практичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2014. № 13-14 (313-314). С. 27-32.
Тимченко О. В. Формування дивергентного мислення у майбутніх фахівців освіти. [Електронний ресурс] // матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Тимченко О. В. Використання алгоритмів при розв’язуванні розрахункових задач з хімії: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2015. 79 с.

2016 рік

Тимченко О. В. Використання ІКТ та можливостей Інтернет на заняттях хімії у коледжі / [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Тимченко О. В. Надання першої медичної допомоги при пораненнях. Асептика та антисептика як сускупність заходів щодо запобігання ранової інфекції // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 19-31.

Тимченко О. В. Інформаційна трибуна «Всесвітній день боротьби з раком» // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 66-71.

Тимченко О. В. Веб-квест як інноваційна форма організації самостійної роботи студентів // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. [ред. кол.Олійник В. В. та ін.]. К.: ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. URL

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах: матеріали з досвіду роботи / За заг. редакцією О. П. Литвин, О. В. Тимченко. Біла Церка, 2016. 40 с.

Тимченко О. В. Організація самостійної роботи студентів за допомогою інтернет-ресурсів // Матеріали Міжнародного форуму «Сучасний стан освіти і науки. Стратегія розвитку», 9 грудня 2016. Науковці та освітяни України. УІВЦ «Галактика», 2016. С. 239.

2017 рік

Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: навчально-методичний посібник. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 130 с.

Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку: практикум. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 92 с.

Тимченко О. В. Основи валеології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 24 с.

Тимченко О. В. Вікова фізіологія, валеологія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 192 с.

Тимченко О. В., Тимченко К. В. Вплив нафтопродуктів на ґрунтові, поверхневі води та життєдіяльність організмів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 37. С. 53-57.

Тимченко О. В., Литвин О. П.  Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К. : ЦІППО, 2017. С. 329-332.

Тимченко О. В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С. П.Касьян, В. В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. 102 с. С. 92-96. URL

Тимченко О. В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017.  Вип. 5 (34).  С. 117-125. (Серія «Педагогічні науки»).

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.)

2018 рік

Використання мережевих технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу: матеріали з досвіду роботи // За заг. редакцією О. В. Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б.П.», 2018. 32 с.

Тимченко О. В. Розвиток громадянської компетентності студентів у закладах вищої освіти / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 74-76.

Литвин О. П. Тимченко О. В., Методика навчання предмета «Основи здоров'я» : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2018. 70 с.

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2 : Педагогіка. С. 121-128.

Загальні вимоги щодо структури, змісту, обсягу різних видів видань : методичні рекомендації / упоряд. О. В. Тимченко, О. П. Литвин. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2018. 52 с. 

2019 рік

Участь у Всеукраїнському відкритому майстер-класі до Дня безпечного Інтернету за підтримки Google Україна «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечнішого Інтернету», сертифікат від 05.02.2019 № 0383.

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців освіти. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL

Тимченко О. В. Використання квест-технології для формування меліакомпетентності майбутніх фахівців початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам'янець-Подільський, 2019. с. 340-348. URL

Тимченко О. В. Професійна мобільність як результат якісної підготовки майбутніх фахівців освіти. Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник матеріалів  // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас].  Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 370-375.  URL

Завершила онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 06.10.2019.

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік 

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000650.

Учасник майстер-класу «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат», Unicheck Україна, сертифікат від 17.04.2020.

Учасник вебінару «Використання Google Meet в освітній діяльності» (2 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 02.06.2020 № В004140.

Тимченко О. В. Карбонові кислоти, їх склад, будова, властивості // Науково-методичний журнал «Хімія» ВГ «Основа». 2020. №13-14 (457-458). С. 29-35.

Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі : методичний посібник / упоряд. А. Клочко, О. Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.», 2020. 110 с.

Кудикіна Н. В., Тимченко О. В. Теоретичні засади впровадження навчальних веб-квестів у процес підготовки майбутніх фахівців освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 74. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 78-83. URL

2021 рік 

Закінчила курс «Освітні інструменти критичного мислення» на платформі «Prometheus», сертифікат від 17.08.2021 (60 годин).

Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Педагогічні іноовації та інструменти сучасного вчителя хімії», сертифікат від 04.09.2021 № 04-09-2021/026 (8 годин).

Тимченко О. В. Методичні аспекти створення і реалізації веб-квестів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 82: збірник наукових праць. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 172-177. URL

Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О. П. Литвин, О. В. Тимченко, Т. Л. Панченко, Н. В. Стаднік, Н. В. Бодрик. Біла Церква. 2021. 56 с.

2022 рік

Тимченко О. В. Особливості реалізації вебквесту в процесі вивчення природничих дисциплін. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 1 (40). 336 с. С. 74-81. URL 

Тимченко О. В. Використання інтерактивної дошки JAMBOARD у процесі вивчення природничих дисциплін. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Орхус (Данія): ГО «ВАДНД», 07 вересня 2022 р. С. 315-321. URL

Учасник І Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Педагогічні інновації та їх впровадження (природнича освітня галузь)», сертифікат від 03.09.2022 № 03-09-2022/224 (8 годин).

Завершила курс «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень, сертифікат від 16.10.2022 № GDTfE-03-Б-03116 (30 годин).

Завершила курс «Цифрові інструменти Google для освіти». Середній рівень, сертифікат від 23.10.2022 № GDTfE-03-C-01011 (15 годин).

2023 рік

Навчально-польова практика з основ природознавства та краєзнавства : методичний посібник / упоряд. В. Г. Виноградова, О. В. Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кайзеров Я. О.», 2023. 60 с.

Учасник Всеукраїнського методологічного семінару «Взаємозв’язок Нової української школи та програми Президента України «Здорова Україна», сертифікат від 28.02.2023 № ПК-ФК-2023/1130.

Учасник регіонального онлайн-семінару «Педагогіка партнерства як засіб екологічного виховання», сертифікат від 06.04.2023 № 0288 (2 години).

Тимченко О. В. Педагогіка партнерства як засіб формування екологічної компетентності майбутніх фахівців освіти. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Рим (Італія): ГО «ВАДНД», 07 квітня 2023 р. С. 288-296. URL 

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Тимченко К. В. Біоекологічна оцінка якості навколишнього середовища міста Білої Церкви // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 30. С. 21-25.

Підготувала студентів-переможців

  • регіонального конкурсу фотографій «Дивосвіт природи» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України (І місце, 2013);
  • учасника регіональної студентської науково-практичної конференції І обласного конкурсу «Перлина» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у номінації «Науково-дослідницька робота» (І місце, 2014);
  • лауреатів V, VІ Всеукраїнського інтернет-турніру із природничих дисциплін малої академії  наук України (команда «Кіборги», 2014, 2015);
  • регіонального веб-квесту  «Знавці природи»  (Тимченко К. В., І місце, 2018).

Нагороди

2011 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
2014 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
2016 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.
2021 рік. Грамота Міністерства освіти і науки України.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виноградова Віра Геннадіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Виноградова Віра Геннадіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:  вища, Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1980)

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1413-17 за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

EdEra, сертифікат від 25.06.2018 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03664, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0580-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00174 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12.03.2021, ПК № 02139618/2530-21, курси за освітньою програмою «Формування здоров'язбережувальної компетентності молодшого школяра» (120 годин);

ГО «Prometheus», сертифікат від 05.07.2022 (60 годин), онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2022 № 11);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №926/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0176-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Учасник авторського семінару «Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів».

2016 рік

Виноградова В. Г. Гра-вікторина  «Природничий калейдоскоп» // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова.Біла Церква, 2016. С. 72-76.

2017 рік

Виноградова В. Г. Використання дистанційного навчання у роботі зі студентами педагогічних коледжів / В.Г.Виноградова // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 36-39. URL

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 року).

Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами  заочної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 32 с.

Виноградова В. Г. Методика навчання природознавства: збірник тестових завдань для студентів  спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 44 с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: збірник завдань для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 48с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: практикум. Біла Церква, 2017. 54 с.

Виноградова В. Г. Основи початкового курсу природознавства: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 36 с.

Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2017. 36 с.

Виноградова В. Г. Основи екології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 231 Соціальна робота. Біла Церква, 2017. 32 с.

2018 рік

Виноградова В. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності у поглядах відомих педагогів. Педагогіка здоров'я: збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. Харків: ХПНУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С. 86-90.

Виноградова В. Г. Упровадження мобільних технологій в освітню діяльність педагогічних коледжів. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 37-39.

2019 рік

Виноградова В. Г., Скачкова В. О. Стратегії формування здорової нації. Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. Тернопіль: Вид. центр ТОКІППО, 2019. С. 160-162. URL

Виноградова В. Г. Проблеми екологічного виховання молоді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 20-22. URL 

Валерія Білошицька, Віра Виноградова. Проблеми екологічного виховання молоді. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 21-23.URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару з підвищення квліфікації «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (4 години), сертифікат від 07.11.2019 року DY339204.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник вебінару «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години), ТОВ «Всеосвіта»,сертифікат від 23.03.2020 № WА514783.

Учасник вебінару «Розвиток уяви як складової творчого мистелення молодших школярів» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 23.04.2020 № RE347331.

Учасник вебінару «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв'язку» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 13.05.2020 № ІІ424236.

Учасник вебінару «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 25.05.2020 № КК499464.

Учасник освітнього онлайн-проекту для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», сертифікат від 07.08.2020 (14 годин).

2021 рік

Учасник Всеукраїнської практичної онлайн конференції «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти», диплом від 23.01.2021 № 1263990863D.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM - світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища», сертифікат № 01/04/21/201 ВК.

2022 рік

Виноградова В., Ткач Н. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 149-152. URL

Учасник VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти». Вінниця, 2022. Сертифікатвід 07.07.22 № МК-2022-093

2023 рік

Навчально-польова практика з основ природознавства та краєзнавства : методичний посібник / упоряд. В. Г. Виноградова, О. В. Тимченко. Біла Церква : ФОП «Кайзеров Я. О.», 2023. 60 с.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Ніколаєва Н. Погляди педагогів-класикиків щодо екологічного виховання молодших школярів // Матеріали регіональної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічне виховання: досвід, проблеми, перспективи». Лебедин. 2017. С. 26-34.

Дідоренко О. Формування екологічної компетентності молодших школярів в умовах НУШ. Екологічна компетентність учнів НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції. Лебедин, 2021. С.

Хоптяр А. Творча активність учителя початкових класів Нової української школи як умова реалізації продуктивної освітньої стратегії. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Вінниця, 2022. С. 317-321. URL

Погребняк І. Екологічна культура та виховання молодших школярів. Екологічне мислення – ознака цивілізованої  людини: матеріали регіональної студентської науково-практичної онлайн-конференції . Лебедин, 2023.

Підготувала студентів-переможців

  •  регіонального веб-квесту  «Природа і видатні люди» (Манжуло А., Хоптяр А., ІІІ місце, 2021).

Нагороди

2023 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка».

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Довгань Андрій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Злочевський Роман Миколайович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Иллюстрация

Злочевський Роман Миколайович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1983)

Підвищення фахової кваліфікації:

КНЗ КОР «КОІПОПК», курси з проблеми «Реалізація інтегрованого підходу до викладання природничих дисциплін в умовах сільської школи» для вчителів географії, біології, екології, природознавства, свідоцтво серія ПК № 02139618/2041-18;

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 05.05.2020, серія ПК № 02139618/2418-20, курси для вчителів географії (додатково: учителів біології) (150 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 14.05.2021, серія ПК № 02139618/3878-21, курси для вчителів географії та природознавства, економіки (додатково: учителів біології) (90 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.10.2022, серія ПК № 02139618/5306-22, курси за освітньою програмою «Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках географії та природознавства» (30 годин);

ДНВП «Картографія», сертифікат від 22.03.2023 № 36/23-А, підвищення кваліфікації за програмою «Набуття компетентностей використання різних картографічних джерелінформації на уроках географії» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0180-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Злочевський Р. М. Географія: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з використанням мультимедійного комплексу. Біла Церква. 2015. 32 с.

2020 рік

Злочевський Р. М. Азійські країни нової індустріалізаії: розробка уроку. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». № 1. 2020. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

  • Глек О. Рослини-алергени: різноманіття та небезпека в умовах житлово-комунальної зони урбоекосистеми Білої Церкви // Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Екологічна ситуація в Україні: стан, проблеми, перспективи». Лебедин. 2016. С. 29-44

Литвин Ольга Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Иллюстрация

Литвин Ольга Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1971), Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1977)

Підвищення фахової кваліфікації:

стажування на кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 25.10.13 до 25.12.13 (довідка від 25.12.2013 № 1284);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015, серія 12 СПВ  №143462;

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1421-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 02.09.2018;

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, курси за категорією «Методисти коледжів, технікумів», свідоцтво від 20.10.2018, СП 35830447/2540-18;

ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0589-20;

КНЗ КОР «КОІПОПК», курси за освітньою програмою «Інтегрований підхід у процесі реалізації завдань природничої освіти у початковій школі» (30 годин), свідоцтво від 20.05.2021, ПК №02139618/4011-21;

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 03.04.2022 (32 години), курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №956/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин).

 Науково-методична діяльність

 2013 рік

Литвин О. П. Практикум з методики навчання природознавства / О. П. Литвин. Біла Церква, 2013. 64 с.

Литвин О. П. Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності:5.01010201 Початкова освіта. Біла Церква. 2013. 32 с.

2015 рік 

Литвин О. П. Реалізація компетентнісного підходу до навчання студентів у коледжі // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 41-42.

Литвин О. П. Шевченкове слово у процесі вивчення природознавства в початковій школі // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 4-10.

2016 рік

Литвин О. П. Донор – звучить гордо! // Інноватика у освітньому процесі : природничі дисципліни : науково-методичне видання / авт.-упоряд. О. П. Литвин, Т. П. Прокопчук, О. В. Тимченко, В. Г. Виноградова. Біла Церква, 2016. С. 62-66.

Литвин О. П. Інноваційні підходи до формування професійних умінь і навичок у студентів на заняттях з методики навчання природознавства // [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах: матеріали з досвіду роботи / За заг. редакцією О. П. Литвин, О. В. Тимченко. Біла Церка, 2016. 40 с.

2017 рік

Литвин О. П. Методика навчання природознавства: курс лекцій: навчальний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Авт.-уклад. О. П. Литвин. Біла Церква, 2017. 130 с

Методика навчання природознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності: 013 Початкова освіта / авт.-уклад.О. П. Литвин. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.». 2017. 42 с.

Литвин О. П. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол. : В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К. : ЦІППО, 2017. С. 329-332.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Литвин О. П., Івахненко О. О. Медичний геній всесвітнього визнання // Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. Наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 37. С. 382-385.

Ольга Литвин, Марія Бєсєдіна. Фундатор нового напряму педагогічної науки // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 267-269.

2018 рік

Литвин О. П. Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення природознавства // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. URL

Ольга Литвин, Анжеліка Біда. Софія Русова – педагог зі світовим ім'ям // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С. 91-95.

Литвин О. П., Тимченко О. В. Методика навчання предмета «Основи здоров'я»: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Біла Церква, 2018. 70 с.

Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти в умовах інноваційного освітнього середовища: матеріали з досвіду роботи // За заг. редакцією О. П. Литвин. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2018. 22 с.

Тимченко О., Литвин О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Humanitarium: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. Том. 41, Вип. 2: Педагогіка. С. 121-128.

Литвин О. П., Чиж В. А. Валеологічні аспекти уроків у сучасній початковій школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 42. С. 336-339.

Загальні вимоги щодо структури, змісту, обсягу різних видів видань : методичні рекомендації / упоряд. О. В. Тимченко, О. П. Литвин. Біла Церква : ФОП «Кірілін Б. П.». 2018. 52 с. 

2019 рік

Литвин О. П., Чиж В. А. Формування екологічної компетентності молодших школярів на основі народознавчого матеріалу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 46. С. 205-208. URL

Литвин О. П., Веред А. О. Педагогічні умови формування професійної мобільності айбутніх учителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 155-159. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Литвин О. П., Веред А. О. STEAM-освіта як умова формування професійної мобільності майбутніх вчителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 141-145. URL

2021 рік

Учасник стратегічної сесії, організованої Українською інженерно-педагогічною академією «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та Європейські стандарти», сертифікат від 29.11.2021, № UEPA-SS1-2021-274 (8 годин).

Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О. П. Литвин, О. В. Тимченко, Т. Л. Панченко, Н. В. Стаднік, Н. В. Бодрик. Біла Церква. 2021. 56 с.

2022 рік

Литвин О. П. Екологічні аспекти використання народознавчого матеріалу на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 123-125. URL

Счастлива О., Литвин О. Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища та підготовки конкурентоспроможного фахівця. Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 89. С. 190-194. URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.22.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Несвідоміна С. П. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 31. С. 381-384.

Тимченко Кирило. Використання змісту казок для формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природознавства. Науковий простір студента: пошуки і знахідки / Упоряд. Коханко О. Г. // За заг. ред. акад. Бондаря В. І. та проф. Матвієнко О. В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. С. 62-65.

Бєсєдіна М. Р. Казка у сучасній українській школі.  Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 192-195.

Подолюк Д. Я. Ідеї Г. С. Костюка у сучасній початковій школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 471-474. 

Чиж В. А. Використання народознавчого матеріалу у процесі екологічної освіти та виховання молодших школярів. Екологічне виховання в Новій українській школі: матеріали студентської веб-конференції педагогічних ЗВО Центрального регіону України, 2019 (12 березня 2019).

Дорошенко Є. Реалізація завдань соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі в умовах НУШ. Впровадження здоров'язберігаючих технологій в умовах НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції. Лебедин, 2020 (30 березня 2020).

Возна Д. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках «Я досліджуюсвіт» з метою формування екологічної культури учнів. Екологічна компетентність НУШ: матеріали регіональної заочної студентської науково-практичної конференції . Лебедин, 2021. С. 117-123.

Поліщук Р. Формування екологічного мислення молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Екологічне мислення – ознака цивілізованої  людини: матеріали регіональної студентської науково-практичної онлайн-конференції . Лебедин, 2023.

Підготувала студентів-переможців

  •  регіонального веб-квесту  «Знавці природи» (Обиденнова Є. В., ІІІ місце, 2017).

2014-2020 роки. Керівник гуртка превентивного виховання «Перлина».

2016-2018 роки. Керівник гуртка «Юний науковець».

2021-2022 роки. Керівник семінару-практикуму «Педагогічний супровід науково-дослідної роботи студентів».

Нагороди

1991 рік. Нагороджена медаллю «Ветеран праці».

1994 рік. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

2017 рік. Грамота КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2023 рік. Подяка КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка».

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..u

Карпенко Валерій Вікторович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Иллюстрация

Карпенко Валерій Вікторович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: Ворошиловоградське вище військове авіаційне училище штурманів імені Пролетаріату Донбасу, 1976 

Підвищення фахової кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія непереривної освіти», свідоцтво від 27.12.2017 року, серія ПК № 02039618/5542-17,  курси вчителів захисту Вітчизни (180 годин);

Товариство Червоного Хреста України, сертифікат від 12.09.2018 року № 07563, тренінг з навчання населення наданню першої допомоги (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0585-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.10.2021, серія ПК № 02139618/6556-21,  курси за освітньою програмою «Формування предметних компетентностей юнаків та дівчат на заняттях із  захисту України» для вчителів, викладачів захисту України, керівників гуртків військово-патріотичного напряму (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.10.2022 серія ПК № 02139618/6227-22, навчання за освітньою програмою «Розвиток демократичного середовища і врядування в закладі загальної середньої освіти» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2021 рік

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях: збірник методичних матеріалів з медико-санітарної підготовки / уклад. В. В. Карпенко.  Біла Церква, 2021. 44 с.