Лист ДОН КОДА №12-01-20/3345 від 12.10.2020 року Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання

Наказ по КЗ КОР Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж № 117 від 13.10.2020 року Про тимчасовий перехід на дистанціне навчання

Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

Методичні рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій для освітнього процесу