kolektyv

kolektyv

kolektyv

kolektyv

 

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та якісну професійну підготовку майбутніх фахівців забезпечують 75 педагогічних та науково-педагогічних працівники коледжу, з них:

   – докторів наук з вченим званням професора – 1 (Кудикіна Н. В.)

  – кандидатів наук – 12    (Будугай О. Д., Волинець І. М., Дем’янчук Ю. В., Довгань А. І.,
    Колосовська В. В., Кондратова Л. Г., 
Панченко Т. Л., Ратушинська А. С., Ружицький В. А., 
    Стаднік  Н.В., Стригіна О. А., Товт І. С.)

  – з ученим званням доцента – 7 (Будугай О. Д., Волинець І. М., Дем'янчук Ю. В.,
    Довгань А. І., Кондратова Л. Г., Стригіна О. А., Товт І. С.)

  – майстрів спорту з легкої атлетики – 2 (Андрусенко С. В., Фастовець І. А.)

  – викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 60, з них мають:

 • педагогічне звання «викладач-методист» – 37 (Бодрик Н. В., Виноградова В.Г.,
  Власова В. Г., Власова Т. Д., Довгань А. І., Донченко Ю. В., Дрібниця В. О., Жало О. А.,
  Журавська Н. М., Козаченко В. Л., Косяк О. В., 
  Кривич Н. В., Кондратова Л. Г.,
  Корж Т. М., Корчинська Н. Ю., Крутько І. М., Леонова О. А., 
  Литвин О. П.,
  Лук’яненко В. П., Маценко І. В., Медвідь Л. В., Міщенко Т. О., Молокова Н. О.,
  Мусієнко Н. Д., 
  Мушинська Л. С., Нужда В. П., Панченко Т. Л., Прокопчук Т. П.,
  Ружицький В. А., Сокол С. І., Тимченко О. В., 
  Титаренко Л. П., Фастовець І. А.,
  Федорчук В. А., Хоренко Т. О., Хоренко О. М., Шульга О. Т.)
 • педагогічне звання «старший учитель» – 1 (Ільченко К. А.)
 • нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 9 (Власова Т. Д.,
  Дрібниця В. О., Ковальов В. М., Косяк О. В., Кривич Н. В., Литвин О. П., Нужда В. П.,
  Панченко Т. Л., Ружицький В. А.)

  – викладачів першої кваліфікаційної категорії – 8 (Галашевська В. М., Кваша А. А.,
Колосовська В. В., 
Куліш А. О., Лобко Т. В., Нечипоренко Л. В., Никоненко М. В., Парфенова Ю. А.)