Open menu

kolektyv

kolektyv

kolektyv

kolektyv

 

Провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої та вищої освіти та якісну професійну підготовку майбутніх фахівців забезпечують 74 педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу, з них:

   – докторів наук  – 3 (Дем’янчук Ю. В., Кудикіна Н. В., Сергієнко В. П.)

 – з ученим званням професора  – 2 (Кудикіна Н. В., Сергієнко В. П.)

  – кандидатів наук – 10    (Власова В. Г., Волинець І. М.,  Дишлева І. М., Довгань А. І.,
    Кондратова Л. Г., 
Панченко Т. Л., Ратушинська А. С., Ружицький В. А.,  Стаднік  Н. В., Товт І. С.)

  – з ученим званням доцента – 5 (Волинець І. М., Дем'янчук Ю. В., Довгань А. І., Кондратова Л. Г., Товт І. С.)

  – майстрів спорту з легкої атлетики – 2 (Андрусенко С. В., Фастовець І. А.)

  – викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 64, з них мають:

  • педагогічне звання «викладач-методист» – 40 (Виноградова В.Г., Власова В. Г., Власова Т. Д., Волинець І. М. Дем’янчук Ю. В., Довгань А. І., Донченко Ю. В.,  Жало О. А., Журавська Н. М., Козаченко В. Л., Косяк О. В., Кривич Н. В., Кондратова Л. Г., Корж Т. М., Корчинська Н. Ю.,  Крутько І. М., Леонова О. А., Литвин О. П., Лук’яненко В. П., Маценко І. В., Медвідь Л. В.,    Міщенко Т. О., Молокова Н. О., Мусієнко Н. Д., Мушинська Л. С., Нужда В. П., Овчарова Н. А., Панченко Т. Л., Ружицький В. А., Савінчева Л. П., Слуцька Н. О., Сокол С. І., Стаднік Н. В., Тимченко О. В., Титаренко Л. П., Фастовець І. А.,Федорчук В. А., Хоренко Т. О., Хоренко О. М., Шульга О. Т.)

  • педагогічне звання «старший викладач» – 3 (Андрусенко С. В., Ільченко К. А., Ткаченко Г. Ф.)
  • нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 8 (Власова Т. Д.,
     Ковальов В. М., Косяк О. В., Кривич Н. В., Литвин О. П., Нужда В. П., Панченко Т. Л.,
     Ружицький В. А.)

  – викладачів першої кваліфікаційної категорії – 8 (Бреус Н. О., Куліш А. О.,   Лобко Т. В.,      Нечипоренко Л. В., Никоненко М. В., Панченко М. Г., Парфенова Ю. А., Семигайло І. В.)