Open menu

Головною метою роботи практичного психолога в коледжі є психологічний супровід студентів та допомога у вирішенні питань психологічного характеру, що виникли під час навчально-виховного процесу у батьків та педагогічного складу коледжу.

Поставлена мета виконується за допомогою таких напрямків роботи:

  • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
  • психодіагностична робота серед студентів;
  • психокорекційна робота серед студентів;
  • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
  • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

Практичний психолог коледжу працює над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.

Ознайомитися із роботою практичного психолога можна за допомогою плану роботи, що складається та затверджується кожного місяця.


 

ГРАФІК РОБОТИ
практичного психолога
КЗ КОР«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Веред Аліси Олегівни

на 2020-2021 н.р.

 

Дні тижня

Інтервали робочого часу

з______год.

по_____год.

Понеділок

830

1700

Вівторок

830

1700

Середа

830

1700

Четвер

830

1700

П'ятниця

організаційно-методична робота

Обідня перерва 12.00 – 12.45