Open menu
  Комунальний заклад Київської обласної ради
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

 Біла Церква – одне з найдавніших міст Київщини, місто над Россю, неповторне будь-якої пори року. Славне не лише своєю давньою історією. І сьогодні тут є безліч милих серцю куточків, які навівають щемливі спогади, нагадують про радісні хвилини зустрічей, роблять мрії дійсністю. Це і мрійливий парк «Олександрія» із неповторною колонадою «Ехо», місточком для закоханих, озером із лебедями – цим незрівняним символом любові, ніжності і вірності. І велична Замкова гора з Ярославом Мудрим.

А ще на славній землі є місце, де поєдналися мудрість пізнання і вогонь натхнення, вічний оптимізм юності і впевненість зрілості та яскраве вогнище знань. Це – Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. Саме тут розпочинають свій шлях у професійне життя майбутні фахівці освіти.

Навчальний заклад за період свого існування підготував понад 5,8 тисяч фахівців. Наші випускники є авторитетом, славою і гордістю коледжу. Вони плекають майбутнє країни, працюючи не лише в освітніх, а й у наукових та державних установах. Серед них визнані майстри педагогічної праці, вчені – Форостюк Т. В., Стаднік Н. В., Ляхович Ю. В., Синякова В. Б., Дишлева І. М., Алексєєва О. І., Ратушинська А. С., Шевченко А. М. та інші; працівники державних установ та соціальної сфери – Лунченко Н. В., Висторонський В. Г., Ілліна О. С., Ткач О. Д., Ярмак В. М., Кожедуб М. С., визнаний волонтер АТО – Багдасарова Л. В. Сьогодні важко знайти школу міста та області, в якій би не працював випускник закладу.

Учитель… Як багато в цьому слові всього переплелося. Адже він – учитель – розкриває перед учнями всі таємниці буття, вчить розпізнавати добро і зло, щирість і підступність, багатство душі і духовне убозтво. Він вчить пізнавати самих себе, привчає мислити, аналізувати життєві ситуації, бути співчутливими до чужого горя, уважними до слабких і немічних, милосердними до тих, хто потребує допомоги.

Саме таких спеціалістів готують у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі, якому більше тридцяти років. Це три десятиліття творчої праці, натхненних здобутків, нових досягнень на педагогічній ниві.  І за усім цим стоять неповторні, самобутні особистості.

Свою історію навчальний заклад почав   у 1985 році як філія Переяслав-Хмельницького педагогічного училища. А вже з 1986 року заклад працював як самостійний навчальний заклад – Білоцерківське педагогічне училище. Його першим директором був Ліснічук Станіслав Григорович, який очолював педагогічний колектив однодумців до 1999 року.

Період становлення навчального закладу співпав із бурхливими роками перебудови, запереченням минулого, появою і розвитком нових поглядів на власну і всесвітню історію, народженням незалежної України, економічним спадом, зміною ставлення до релігії та інших сфер духовного життя суспільства, розвитку ринку праці.

Підготовка спеціалістів здійснювалася у складних соціально-економічних умовах, вимагала напружених зусиль усього колективу в професійному становленні майбутніх педагогів, їх духовному збагаченню, формуванні вміння творчо реалізовувати свої здібності у практичній роботі в умовах тогочасної національної школи. 

ped colektyv
Педагогічний колектив, 1988/1989 н.р.

У 1999 році на базі Білоцерківського педагогічного училища було створено Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, а училище реорганізовано у структурний підрозділ інституту – педагогічне училище Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (наказ управління освіти Київської обласної державної адміністрації від 07.06.1999 №148 «Про заходи щодо виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 28.05.1999 № 276»), педколектив якого очолив Мукоїда Дмитро Архипович.

З  2000 року директором педагогічного училища став Гутник Микола Іванович – викладач-методист, відмінник освіти України, − який десятиліття забезпечував діяльність педагогічного колективу, модернізацію освітнього процесу, дбав про професійну адаптацію і соціалізацію студентів, реалізацію нової моделі системи виховної роботи, сприяв розвитку студентського самоврядування та соціального благополуччя, результативно впроваджував сучасну модель управління навчальним закладом. Про нього й досі згадують як про людину невгамовної вдачі з досвідом демократичної управлінської роботи.

У цей період наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2004 №1/11-5603 змінено статус педагогічного училища на гуманітарно-педагогічний коледж Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

А з 2010 року заклад функціонує як самостійна одиниця – Комунальний заклад «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» (рішення Київської обласної ради п’ятого скликання від 30.09.2012 №833-34-V).

ruzh

З квітня 2013 року колектив очолює Ружицький Валерій Андрійович, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук.

У 1988 році Валерій Андрійович, випускник Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, розпочав свою педагогічну діяльність і ось уже 28 років працює в освіті. Цей період був наповнений клопіткою роботою, значними здобутками, творчими злетами його професійного становлення. Вислів Алі Апшероні «Педагог не може успішно навчати, якщо в цей же час ретельно не вчиться сам» став життєвим кредо Валерія Андрійовича. Саме тому він у 1994 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут за фахом  учитель образотворчого мистецтва та креслення, у 2006 році – аспірантуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти та згодом захистив дисертацію зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти». А у 2015 році здобув ступінь магістра за спеціальністю «Управління вищими навчальними закладами» в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини.

Нині саме директор спрямовує діяльність закладу на формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її природних та педагогічних здібностей, самореалізацію викладачів і студентів, підготовку мотивованого сучасного педагога. Як справжній господар, дбає про розбудову матеріальної бази закладу: модернізовано навчально-методичну електронну базу та програмне забезпечення для мережевої підтримки освітнього процесу коледжу, реконструйовано підвальне приміщення, у якому нині функціонують психо-соціальний центр для роботи з дітьми, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, дві художні майстерні, фітнес-зал.

admin narada
Адміністративна нарада

За рішенням Київської обласної ради від 27.03.2014 № 761-40-VІ комунальний заклад «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» перейменовано у комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». У 2019 році відповідно до рішення Київської обласної ради від 19.09.2019 № 660-30-VII затверджено новий Статут коледжу та перейменовано заклад в Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». Рішенням Київьсої обласної ради сьомого скликання від 22.06.2020 № 838-35-VII змінено тип закладу, перейменовано у Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»та затверджено новий Статут.

І хоча за майже тридцять п'ять років кілька разів змінювалась назва закладу, його підпорядкування і керівники, проте незмінним залишається професіоналізм викладачів і високий рівень підготовки молодих кадрів. За цей час коледж здобув не лише великий педагогічний і життєвий досвід, а й заслужену шану.

Етапи розвитку навчального закладу тісно пов’язані з історією розвитку освіти в Україні. Із перших днів свого існування заклад здійснював підготовку фахівців за спеціальностями «Дошкільне виховання», «Початкове навчання». Пізніше розпочалася підготовка фахівців за спеціальностями «Позашкільна та позакласна виховна робота», «Образотворче мистецтво», «Соціальна педагогіка».

Нині КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж" забезпечує повну загальну середню освіту студентів на основі свідоцтва Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (серія ВНЗ №001781 від 22.05.2012), здійснює освітню діяльність пов'язану з підготовкою фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей  013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво), 231 Соціальна робота. З 2018 року заклад розпочав підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, а з вересня 2019 року – підготовку здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. 

Заклад готує фахівців для здійснення педагогічної діяльності в системі освіти України, основними видами якої є навчання, розвиток і виховання учнів молодшого шкільного віку на посаді вчителя початкових класів, які мають додаткові кваліфікації: учитель англійської мови в початкових класах, учитель основ інформатики в початкових класах, організатор спортивних секцій і клубів, асистент вчителя з інклюзивної освіти.

У коледжі готують молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів, які здійснюватимуть професійну діяльність як фахівці мистецької освіти, учителі образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах та як фахівці соціальної роботи для надання консультативної допомоги окремим особам, сім’ям, групам у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів.

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та якісну професійну підготовку майбутніх фахівців у 2020/2021 навчальному році забезпечують 75 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з яких: докторів наук з вченим званням професора – 1; кандидатів наук – 12, серед яких 7 мають вчене звання «доцент»; викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 60, серед яких з педагогічним званням «викладач-методист» – 37, «старший учитель» – 1, майстрів спорту з легкої атлетики – 2. Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» нагороджені 9 педагогів коледжу.

З вересня 2018 року розпочала свою роботу кафедра педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти як окремий структурний підрозділ коледжу, яку очолює Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, «Відмінник освіти України».

Понад чверть століття у закладі працюють майстри педагогічної справи, умілі, творчі, духовно багаті, талановиті викладачі: Т. Д. Власова, В. П. Лук’яненко, О. П. Литвин, Т. О. Міщенко, Н. О. Молокова, Л. С. Мушинська,  В. П. Нужда.

Цілеспрямований освітній процес підготовки фахівців у закладі здійснюють і його випускники: Шульга О. Т., Стаднік Н. В., Слуцька Н. О., Петраш Ж. О., Корчинська Н. Ю., Никоненко М. В., Нечипоренко Л. В., Ратушинська А. С., Семигайло І. В., Ващенко С. В., Веред А. О.

Організацію навчально-виховного процесу у закладі в різні роки здійснювали заступники директора з навчально-виховної роботи: Козлова Світлана Василівна, Шендирівська Римма Дмитрівна, Дудко Ніна Іванівна, Гутник Микола Іванович, Гетьман Василь Григорович, Большев Валерій Федорович. Із квітня 2013 року на цій посаді працює Хоренко Тетяна Олексіївна, професійна діяльність якої полягає насамперед в  організації освітнього процесу, контролі за його ефективністю, забезпеченні роботи циклових  комісій та старостату коледжу, вчасній видачі атестатів і дипломів випускникам.

Основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом коледжу, який забезпечує реалізацію освітньо-виховних, науково-дослідницьких і культурно-просвітницьких завдань вищої освіти України, є відділення. У різні роки відділення у закладі очолювали Козлова С. В., Гуртова Г. І., Нечипорук Н. І., Гайдук В. М., Шкаровський М. І., Ружицький В. А., Матвієнко В. М.

Стабільність і результативність у роботі відділень з 2005 року забезпечували їх завідувачі – Прокопчук Тетяна Петрівна, Мусієнко Наталія Дмитрівна. Їх професійна компететність, поєднана з умілим керівництвом, протягом десятиліття стала запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців освіти.

 З вересня 2017 року інформаційно-організаційне. методичне забезпечення діяльності відділень здійснюють випускниця коледжу  Корчинська Наталія Юріївна та Мусієнко Наталія Дмитрівна.

Поступ педагогічних працівників коледжу до вершин творчості – це неперервна освіта, постійна, цілеспрямована праця із саморозвитку, удосконалення індивідуального стилю професійної діяльності, освоєння широкого і різноманітного інформаційного ресурсу, його кри­тичного рефлексивного осмислення.

Центром цієї роботи був науково-методичний кабінет, яким з 2003 року завідувала Ольга Петрівна Литвин, викладач-методист, відмінник освіти України. Саме вона створила умови для мотивації та стимулювання педагогів і студентів до науково-дослідницької, пошукової, проєктної діяльності, забезпечувала науково-методичний супровід інноваційних, експериментальних процесів у навчальному закладі. Наділена організаторськими, комунікативними і творчими здібностями, вона і сьогодні продовжує працювати в навчально-методичному кабінеті на посаді методиста. 

Із 2012 до лютого 2015 року навчально-методичний кабінет очолювала Клочко Алла Олексіївна, яка значну увагу приділяла питанням наукової організації праці, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній та виховний процеси коледжу, участі педагогів у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських форумах, конференціях, семінарах.

metod rada

Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти –2018»

Із 2016 до вересня 2020 року завідувачем навчально-методичного кабінету працювала Тимченко Олена Вікторівна, яка спрямовувала роботу педагогічного колективу на постійну наполегливу працю щодо інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності, неперервне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвиток їх професійної компетентності, освіту упродовж життя.

Підвищенню рівня науково-практичної, методичної підготовки викладачів коледжу, створенню освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання педагогів і студентів на сьогодні сприяє завідувач навчально-методичного кабінету Счастлива Олена Дмитрівна.

З метою підвищення ефективності і якості освітнього процесу у коледжі запроваджено ресурсно-орієнтоване навчання. Це забезпечує мобільність навчання через надання можливостей викладачам і студентам вчитися у будь-якому зручному місці та в будь-який час, сприяє підвищенню ролі викладача, який засобами ІКТ та педагогічних інновацій у гармонійному поєднанні із традиційними формами і методами, створює інформаційно-освітнє середовище закладу.

Результатом надання консалтингових методичних послуг на диференційованій основі з урахуванням специфіки кожної спеціальності та потреб педагогів за основними напрямами роботи коледжу стала участь педагогічних працівників у міжнародних та всеукраїнських виставках, форумах, конференціях. Щорічно заклад бере участь у таких широкомасштабних заходах як міжнародні виставки «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», організаторами яких є Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, де презентує освітянські досягнення, інноваційні проекти, прогресивні педагогічні технології. За перемогу в конкурсних номінаціях коледж нагороджено золотими медалями (2016, 2018, 2019), срібною медаллю (2018) та відзначено дипломами за активну участь в інноваційній освітній діяльності (2016, 2017, 2018, 2019). 

metod rada
Засідання науково-методичної ради

На базі навчально-методичного кабінету працюють науково-методична рада і дев’ять циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі: Ольга Анатоліївна Леонова, голова циклової комісії викладачів української мови, української та зарубіж­ної літератур, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Ніна Олексіївна Молокова, голова ци­клової комісії викладачів суспільних дисциплін, спе­ціаліст вищої категорії, викладач-методист; Наталія Вікторівна Бодрик, голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Ольга Петрівна Литвин, го­лова циклової комісії викладачів природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Валенти­на Петрівна Лук’яненко, голова циклової комісії викладачів іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Валентина Леонідівна Козаченко, голова циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Світлана Іванівна Сокол, голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Ірина Анатоліївна Фастовець, голова циклової комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, БЖД та охорони праці, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, майстер спорту; Юлія Вікторівна Донченко, голова циклової комісії кураторів академічних груп, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Яскравою сторінкою роботи викладачів кожної циклової комісії є щорічні декади педагогічної майстерності, у ході яких поширюється позитивний педагогічний досвід шляхом проведення відкритих занять, майстер-класів, позанавчальних заходів, демонструються науково-методичні досягнення, робота з обдарованою молоддю через проведення олімпіад, конкурсів, змагань. Викладачі циклових комісій збираються за круглим столом для підведення підсумків роботи та визначення стратегічних напрямів діяльності на майбутнє. 

Одним із важливих напрямів діяльності Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу є науково-дослідницька та пошукова робота викладачів. Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, які проводяться на базі ЗВО області та України. Педагогічні працівники коледжу є авторами численних посібників, наукових статей, публікацій у фахових виданнях.

Приклад педагогів слугує потужним стимулом для активізації науково-дослідницької діяльності студентів. Вони стають активними співучасниками наукового пошуку викладачів, проводять власні наукові дослідження. Все частіше студенти коледжу публікують власні статті, беруть участь в науково-практичних студентських конференціях, міжнародних та всеукраїнських Інтернет-конференціях.

Як відомо, процесу професійної соціалізації та адаптації майбутніх фахівців освіти сприяють усі види педагогічної практики, які взаємодоповнюють одна одну. Саме в процесі педагогічної практики майбутні педагоги опановують специфіку роботи з дітьми в умовах загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, позашкільних установ, здобувають свій перший педагогічний досвід.

Налагодженням співпраці між закладом та базами  педагогічної практики, створенням умов для ефективної роботи методистів і студентів під час різних видів практики займався понад десять років заступник директора з навчально-виробничої роботи Мукоїда Дмитро Архипович.

Нині базами для проходження педагогічної практики є найкращі навчальні заклади міста, де студенти стають колегами досвідчених педагогів. Уже з перших кроків вони виступають у різних ролях: учителя і організатора дитячого колективу, вихователя і пропагандиста новітніх педагогічних ідей.

Мобілізувати особистісний потенціал та виявити приховані здібності студентів, забезпечити появу нових ідей для вирішенні педагогічної проблеми, відчути задоволення від власної діяльності  допомагає  Мушинська Людмила Степанівна, яка з 1999 року керує педагогічною практикою в коледжі.

Заклад дбає про долю кожного випускника, а тому має тісні зв’язки співпраці з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти. Студенти-випускники коледжу продовжують навчання в цих закладах за обраним фахом.

Невід’ємною частиною освітнього процесу в коледжі є виховна робота, яка здійснюється на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоврядування та направлена на формування високоосвіченої, всебічно розвиненої, здатної до самовдосконалення та самореалізації особистості, забезпечення культурного і духовного розвитку, виховання юнаків та дівчат у дусі найкращих людських цінностей.

«Яка молодь, як вона освічена і вихована, – таке і майбутнє нації», – ці слова великого українського письменника Івана Франка є провідними в організації виховного процесу в коледжі. Формування нової генерації спеціалістів, які мають глибокі професійні знання, нерозривно пов’язане з духовним становленням особистості. Педагогічний колектив коледжу розглядає виховання молоді як безперервний процес, що потребує постійного вдосконалення, повсякденної уваги та клопіткої праці. Цю важливу ланку діяльності закладу у різні роки забезпечували заступники директора з виховної роботи Пекарська Л. І., Дудко Н. І., Гутник М. І., Шкаровська Т. В., Сосюра Т. С.

Під їх наставництвом педагогічний колектив у своїй роботі з молоддю створював якнайсприятливіші умови для розвитку інтелекту, культури, творчого потенціалу особистості, усвідомлення кожним своєї неповторності.

Успішне творче поєднання традиційної моделі виховання з інноваційними технологіями в коледжі нині забезпечує заступник директора з виховної роботи Косяк Оксана Валентинівна. Саме вона скеровує педагогічний колектив на реалізацію основних завдань і принципів виховання за  різними напрямами, які тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховної роботи.

Упродовж всієї тридцятилітньої історії в коледжі сформувалися свої виховні традиції. У закладі успішно застосовуються найрізноманітніші форми виховних заходів: тематичні години спілкування, вечори, свята, диспути, бесіди, пізнавально-розважальні програми, конкурси фахової майстерності, інсценізація народних свят і обрядів, концерти тощо. Уся вихована діяльність – то цікаві, змістовні заходи, спрямовані на формування кращих морально-етичних рис людини-громадянина і фахівця-професіонала своєї справи, формування поваги до культури, історії, мови, ідеалів української нації, шанобливого ставлення до землі, природи, утвердження здорового способу життя. 

Неповторну ауру закладу створюють цікаві студентські традиції, змістовне дозвілля юнаків і дівчат, які з часом поповнюють лави освітян. Студенти коледжу беруть активну участь у різноманітних  коледжанських, загальноміських заходах. Це і посвята у студенти, відзначення Дня працівника освіти і Дня студента, конкурс «Кращий студент року», тематичні заходи «Я – заявляю про себе», «Учитель − моє покликання», святкова інсценізація «Різдвяний вертеп», свято Масляної, святково-розважальна програма «Міс коледжаночка». Серед міських заходів традиційною є участь найталановитіших студентів коледжу у заходах, приурочених до Дня знань, Дня міста, Дня художника, Дня української писемності та мови, Дня Збройних сил України та ін.

У традиціях коледжу – активне студентське самоврядування, у структурі якого чільне місце посідає студентська рада, у сферу компетенції якої входять навчальна, позанавчальна, правова та соціальна діяльність. Студентське самоврядування діє на рівні навчального закладу, відділення, групи. До його складу входять активні, справедливі, творчі, енергійні і талановиті студенти, які прагнуть зробити життя в коледжі змістовнішим, а освітній процес –досконалішим.

studrada
Студентська рада коледжу

За участю представників студентського колективу коледжу проходять тижні самоврядування, спільні наради з адміністрацією коледжу, творчі зустрічі з педагогами, майстер-класи найкращих учителів міста, області, семінари-практикуми.

Самоврядування на рівні академічної групи втілюється у моделях, створених студентами груп, відповідно до діяльності комітетів студентської ради. До студентської ради гуртожитку входять старости кімнат і поверхів, які обираються серед мешканців відповідних кімнат гуртожитку.

Члени студентського самоврядування активно долучаються до роботи органів  обласного студентського самоврядування та студентської молодіжної ради при КОДА: систематично беруть участь у їх засіданнях, стають учасниками круглих столів, екологічних, патріотичних акцій, форумів, конференцій.

Студентські лідери – молодь із активною життєвою позицією, самостійністю думки, компетентні та конструктивні партнери виховного процесу. Вони є ініціаторами багатьох корисних справ, організаторами й учасниками різних заходів, волонтерського руху, який передбачає опіку над особами, котрі потребують допомоги.

Педагогічний колектив коледжу докладає усіх зусиль, щоб навчання у ньому було змістовним, а студентські роки незабутніми, сповненими яскравих вражень і сміливих мрій, які неодмінно здійсняться. Тому кожен студент має змогу обрати собі заняття до душі, яке б найбільше відповідало його нахилам, здібностям, талантам, забезпечувало б самореалізацію у майбутньому самостійному житті.

teatral

Заняття театральної студії

Із цією метою у коледжі створена велика мережа творчих об’єднань гуманітарного і художньо-естетичного напрямів, серед яких гурток «Ерудит» (керівник Т. В. Лобко), клуби «Всесвіт» (керівник О. Д. Счастлива). Для творчих натур відкриті двері театральної студії  (керівник Н. В. Кривич) і гуртка «Графос» (керівник В. Л. Козаченко).

В останні роки студенти закладу активно долучилися до волонтерського руху, тісно співпрацюючи з Товариством Червоного Хреста України, громадською волонтерською організацією «Другий фронт», благодійним фондом Костянтина Єфименка. Пропагувати здоровий спосіб життя студенти мають змогу завдяки роботі гуртка превентивного виховання «Перлина» (керівник О. П. Литвин), на базі якого працює відома в місті і області агітбригада «Лідер».

Поглибити, удосконалити знання, вміння та навички студенти коледжу мають можливість у предметних гуртках «Інформаційна безпека. Захист інформації» (керівник Ю. А. Парфенова), «Пізнай себе» (керівник Л. В. Медвідь), «Історичне краєзнавство» (керівник Ю. В. Донченко), «Юний математик» (керівник Л. П. Титаренко). 

Усебічний, гармонійний та фізичний розвиток особистості забезпечує робота спортивних секцій  з  легкої  атлетики  (керівник С. В. Андрусенко), спортивних ігор (керівник В. М. Ковальов), шахів (керівник І. А.Фастовець), фітнесу (керівник Н. А. Овчарова).

Щорічно в межах закладу проводяться осіння спартакіада, турніри між курсами і командами гуртожитку з окремих видів спорту, естафети, День здоров’я. Під керівництвом досвідчених педагогів спортивні команди юнаків та дівчат коледжу беруть активну участь у міських, обласних змаганнях та постійно виборюють призові місця, отримують почесні нагороди.

fitnes
Заняття з фітнесу
hor
 Студентський хор «Обрій»

 У результаті систематичної, заповзятої праці сформувалися творчі колективи, що відомі в місті, області та Україні: студентський хор коледжу «Обрій» та дівочий гурт «Мальви», які функціонують під керівництвом Аліни Петрівни Андрєєвої. Вони є неодноразовими дипломантами міських, обласних, Всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019 № 1124 студентському хору «Обрій» КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» присвоєно звання «Зразковий художній колектив».

Гордістю коледжу є студенти-переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови, математики, стипендіальної програми «HMC Projects»  від  асоціації британських коледжів, мистецьких конкурсів «Краса руками молодих», «Від захоплення – до мистецтва», фотоконкурсів «Біла Церква очима молодих», міських конкурсів соціальної реклами, лауреати Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін. Найкращі студенти коледжу відзначені іменними стипендіями міського голови. 

Важливою умовою підвищення якості освіти  є належна матеріально-технічна база, яка сприяє піднесенню іміджу закладу серед студентів, їх батьків, громади міста та області. Тому питання її модернізації завжди залишається в центрі уваги директора коледжу. Сучасна матеріально-технічна база закладу: світлі аудиторії, сучасне обладнання кабінетів, комп’ютерні класи, бібліотека із читальною залою – все це стимулює пізнавальну активність студентів, налаштовує їх на творчу співпрацю. До послуг студентів затишні кімнати  гуртожитку, простора їдальня. Є доступ до інтернету в усіх аудиторіях, кабінетах та кімнатах гуртожитку. Такі умови створюють позитивний емоційний настрій, прагнення злагоджено працювати, досягати бажаного.

У закладі достатня увага приділяється проблемам інформатизації та комп’ютеризації усіх напрямів його діяльності. Функціонують три комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет, широко використовуються мультимедійні засоби, накопичений багатий досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення навчальних, позанавчальних, виховних занять, підготовки і захисту курсових робіт, при вирішенні організаційних освітніх питань та управлінських завдань.

З метою практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в Новій українській школі в коледжі обладнано два навчальні осередки: для гри, оснащаний настільними, розвивальними дидактичними іграми, лего; для відпочинку з килимом для сидіння та гри, кріслами-пуфами

Але поряд із упровадженням новітніх інформаційних ресурсів важливим джерелом знань для сучасних студентів залишається книга. Спеціальним центром науково-педагогічної і навчально-пізнавальної діяльності, який сприяє інформаційному забезпечен­ню освітнього процесу, творчою лабораторією, з якої черпають знання, виступає бібліотека. З давніх  часів вона є скарбницею знань, документальною пам’яткою людства, центром духовності, книжковим відображенням усіх явищ світового життя і ключовою ланкою постачання інформаційних послуг.

У закладі власна спеціалізована книгозбірня розпочала свою діяльність з часу відкриття – у 1985 році. Згодом у 1999 році бібліотечна установа стала структурним підрозділом Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Нині, після чергової реорганізації закладу 2010 року, книгозбірня обслуговує студентів, викладачів та управлінські кадри Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу, які потребують професійної інформації.

Запорукою якісної освіти та виховання майбутніх педагогів служить професійно скомплектований бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання. А якнайповніший доступ до знань і джерел інформації забезпечують два структурних підрозділи бібліотеки, що функціонують комплексно – абонемент і читальна зала на 44 місця. Просторі, сучасно обладнані приміщення з підключенням до мережі Інтернет, дають можливість ефективно організувати самостійну, пізнавальну, дослідницьку діяльність студентів, забезпечувати зростання науково-методичного рівня педагогічних працівників, удосконалювати їхню педагогічну майстерність, розвивати інтелектуальний потенціал особистості.

chyt zala
Читальна зала бібліотеки

З метою реалізації концепції інформатизації суспільства та удосконалення бібліотечно-бібліографічної діяльності, бібліотеці коледжу в 2011 році було придбано автоматизовану бібліотечну систему «ІРБІС». Така новація дала можливість працівникам книгозбірні створити електронну бібліографічну базу даних книг та періодичних видань, що значно підвищило оперативність обслуговування користувачів, розширило можливості організації та ефективного використання інформаційних ресурсів. На сьогодні база даних періодичних видань нараховує понад 17 тисяч записів і регулярно поповнюється. Книжковий фонд внесено до електронної бази даних повністю.

За період діяльності бібліотеки тут завжди працювали віддані своїй справі професіонали. З 1999 року і до 2003 року бібліотеку очолювала Валентина Ульянівна Іванова, потім – Суткова Валентина Олександрівна. Нині тут працюють випускниці бібліотечного факультету Київського державного інституту культури Тетяна Дмитрівна Шелест і Алла Петрівна Ковтун – кваліфіковані, знаючі спеціалісти, які вчасно і якісно надають бібліотечні послуги відвідувачам.

Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж – це сучасний  навчальний заклад Київської області, що працює за новими європейськими стандартами освіти, це молода перспективна команда викладачів, міцна, велика родина, здатна виховати не одне покоління талановитих вчителів, робітників соціальної сфери. Його двері відкриті для всіх, хто прагне, не шкодуючи сил, працювати на інтелект, культуру й процвітання України.

Здійснення мрій – це завжди початок чогось нового, прагнення до втілення в життя нових намірів і сподівань. Тому заклад не спиняється на досягнутому, прагнучи максимально відповідати тим вимогам, які ставить сьогодення перед вищою освітою України.