Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін

Склад циклової комісії

Сокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

sokolСокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1981).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1433-17;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики) в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0836-18/19;

курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020 № БС-07149 (15 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Сокол С. І. Збірник тестових завдань з математики : навчальний посібник. Біла Церква. 2014. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізації завдань навчальних програм математичних дисциплін як шлях до формування професійної компетентності майбутніх учителів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRGZzY1o4ekhlWkU/view.

2017 рік

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 48 с.

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання математичних дисциплін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 303-306.

2019 рік

Сокол С. І. Самостійна робота як складова процесу навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 251-254.

Сокол С. І. Методика навчання математики: збірник завдінь для практичних занять. Біла Церква. 2018. 59 с.

Журавська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

zhuravskaЖуравська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Ніжинський  ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1985).

Підвищення фахової кваліфікації:

курси для учителів математики, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 03.02.2017, ПК № 02139618/0655-16/17; 

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1416-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 22.09.2019;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00389 (30 годин);

курси за програмою «Формування практичних навичок медіаграмотності в учасників освітнього процесу» в КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 23.04.2021 серія ПК № 02139608/3437-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність 

2016 рік

Журавська Н. М. Використання ІКТ на заняттях математики як засіб підвищення якості знань студентів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 15. С. 105-108. URL: http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000070-a4943a58da/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2015.pdf

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква. 2017. 28 с.

Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: збірник завдань. Біла Церква. 2017. 54 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

Журавська Н. М.  Змішані технології навчання на заняттях математики // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 45-47. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 80 с.

Журавська Н. М. Капленко Д. В. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач // матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. С. 310-313. URL 

2019 рік

Журавська Н. М. Прикладна спрямованість навчання математики. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 48. С. 125-128. URL

2020 рік

Учасник вебінару «Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація онлайн» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 04.05.2020 № В279-457030.

Учасник вебінару «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 05.05.2020 № В277-457030.

Учасник вебінару «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 07.05.2020 № В286-457030.

Учасник вебінару «Сучасний урок: у пошуках натхнення» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 13.05.2020 № В287-457030.

Учасник інтернет-конференнції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (13 годин), ТОВ «На Урок», сертифікат від 15.05.2020 № К31-457030.

Журавська Н. М. Проблеми та перспективи сучасної математичної освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 61. С. 209-212. URL 

Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперевної освіти», свідоцтво від 03.05.2018, ПК № 02139618/2403-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03657, 2019 рік;

дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару «Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід», ТОВ «На урок» (2 год), свідоцтво від 16.12.2020 № В31-1747892;

дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару «Практичні прийоми розвитку навичок критичного мислення  учнів початкової школи», ТОВ «На урок» (2 год), свідоцтво від 17.12.2020 № В36-1747892.

Науково-методична діяльність 

2014 рік 

Крутько І. М. Впровадження інтерактивних технологій навчання при підготовці вчителя початкової школи. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBLXNOSVZWaXdmdm8/view.

2015 рік

Крутько І. М. Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення математики : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 60 с.

2017 рік

Крутько І. М., Титаренко Л. П. Методика навчання математики: збірник завдань. Біла Церква. 2017. 32 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 48 c.

Титаренко Л. П., Крутько І. М., Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

2019 рік

Крутько І. М. Розвиток критичного мислення – інноваційна педагогічна технологія. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 132-134. URL

Парфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

parfenovaПарфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

дистанційний навчальний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», сертифікат від 27.11.2014 № БЦ-С 22;

масові відкриті онлайн-курси на платформі Prometheus«Фінансовий менеджмент» (30.12.2014), «Економіка для всіх» (20.10.2015), «Основи інформаційної безпеки» (28.05.2015);

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017 СП № 35830447/1429-17;

он-лайн курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», сертифікат від 30.06.2018 № БЦ-С 2452;

курси підвищення кваліфікації для учителів інформатики, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.10.2018 СП № 02139618/3586-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 20.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03658, 2019 рік;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0598-20;

курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 31.08.2020 № БС-00166 (30 годин);

курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Python в шкільному курсі інформатики» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 22 січня 2021 року, серія ПК № 02139618/1465-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Парфенова Ю. А. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBR0t5azFLY3Iya00/view

Учасник ІІ Міжнародної он-лайн конференції INTEL «Нові горизонти в освіті» для України та країн СНД, сертифікат від 15.11.2014.

2016 рік

Парфенова Ю. А. Роль соціальних мереж у становленні національної свідомості студентської молоді. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL : https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IbTN5WERMaUZjbEE/view.

Парфенова Ю. А. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» / ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О.. 2016. С. 109-113. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2604.

Парфенова Ю. А. Тенденції використання хмарних технологій в освіті // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики» / ред. кол.Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. С. 89-90. URL

Учасник науково-практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій» (12-13 квітня 2016).

2017 рік

Парфенова Ю. А., О. В. Яценко. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква. 2017. 27 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп’ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква. 2017. 19 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Біла Церква. 2017. 44 с.

2018 рік

Парфенова Ю. А. Використання хмарних сервісів у навчальній діяльності. [Електронний ресурс] // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи». 2018. URL : https://drive.google.com/file/d/0B5XXPTdOCFKrbE1oZlpOYzZGblQ2bGJOaWZKYi15SkFSaW5z /view.

Парфенова Ю. А. Небезпеки в соціальних мережах // Матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»:  (Київ, 27 верес.2018 р.), Київ. 2018. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2018. 104 с.

Учасник III Всеукраїнського форуму до Дня безпечного інтернету «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 20.02.2018.

Учасник Хакатону III Всеукраїнського форуму «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 21.02.2018.

Учасник тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» (04-08.05.2018).

Тренер Літньої школи Google «Цифрове громадянство та безпека».

2019 рік

Учасник вебінару «Створення шкільного STEM-центру: поради та принципи», свідоцтво від 13.05.2019, № В129-319914.

Клочко А. О., Парфенова Ю. А., Семигайло І. В. Інформаційна безпека: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 64с.

Парфенова Ю. А. Прикладні програми та їх використання: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 92с. 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Парфенова Ю. А., Лук'яненко В. П., Лук'яненко Т. П. The soul of the Ukrainian people, Taras Shevchenko, in Bila Tserkva. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 496-498. URL

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 18.02.2021 № ВОКІ-2135.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4320.

Скачкова В. О. Використання мобільних технологій у навчанні // Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція  «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3423.

Антипович Т. В. Використання ІКТ в початковій школі // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4323.

Півчук В. І. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи // ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»  (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4395. 

Скачкова В. О. Медіаосвіта – засіб розвитку особистості. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: X Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція [18-19 квітня 2019 р.] (збірник тез доповідей) // МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.  Умань : Візаві, 2019. С. 52-55. URL

Нагороди

2018 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Галашевська Вікторія Михайлівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Галашевська Вікторія Михайлівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2009 р.), 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2011 р.)

Підвищення фахової кваліфікації:

дистанційний навчальний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», сертифікат від 27.11.2014 № БЦ-С 22;

курси у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1414-17;

дистанційний курс «Медіаграмотність для освітян», ГО «Прометеус», сертифікат від 04.04.2020 (60 годин);

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00215 (30 годин);

дистанційний курс «Використання сервісу Genially в електронному навчанні», ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 30.11.2020, № Б-0006 (30 годин);

курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою для викладачів інформатики у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 12 жовтня 2021 року серія ПК №02139618/6105-21 (120 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Учасник у Всеукраїнському круглому столі «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» НАПН України «Університет менеджменту освіти», сертифікат від 29.10.2015.

Галашевська В. М. Дистанційні технології навчання: інструментальний засіб дистанційного навчання Moodle.  XVII Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник матеріалів, м. Переяслав Хмельницький, № 17, 2015.

2016 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти», 28 квітня 2016 року.

2017 рік

Галашевська В. М. Блог як сучасний заіб організації навчального процесу.  XXIX Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник матеріалів, м. Переяслав Хмельницький, № 29, 2017.

2020 рік

Учасник вебінару «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 06.04.2020 № В262-827792.

Учасник курсу «Цифрові навички для вчителів» (6 годин), онлайн-платформа EdEra, сертифікат від 08.04.2020.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення» (60 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 10.05.2020.

Учасник програми підвищення кваліфікації «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта» (6 годин) в рамках І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», м. Київ, 28-29 травня 2020, сертифікат №" МІК 3-155.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 18.02.2021 № ВОКІ-2572.

Галашевська В. М. Використання онлайн-сервісу FLIPPITY для створення інтерактивних вправ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 71. С. 139-141. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Медіаосвіта – засіб розвитку особистості. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: X Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція [18-19 квітня 2019 р.] (збірник тез доповідей) // МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.  Умань : Візаві, 2019. С. 52-55. URL

Нагороди

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Семигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

SemyhajloСемигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2018).

Підвищення фахової кваліфікації:

навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів» (8 годин), 2017;

он-лайн курс «Математика: арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 06.01.2019;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03665, 2019 рік; 

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0603-20;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01006 (30 годин);

онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 23.05.2021 (32 години);

навчання з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» в КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021 серія ЗПК №02139618/4019-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2019 рік

Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в странах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференции: збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL

Семигайло І. В. SMART-технології на заняттях інформатики як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх учителів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 88-92. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL 

Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А., Семигайло І. В. Інформаційна безпека: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 64с.

2020 рік

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Математика: збірник завдань для поточного контролю результатів навчання. Біла Церква. 2020. 56 с.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000556.

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 31.03.2020 № В250-869503.

Учасник вебінару «Проєктна робота на уроках інформатики» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 31.03.2020 № В250-869503.

Учасник вебінару «Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 02.04.2020.

Учасник вебінару «Математична грамотність. Pisa – 2018» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 07.04.2020 № VQ912433.

Учасник вебінару «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 07.04.2020 № В258-869503.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів загальної середньої освіти», сертифікат від 17.04.2020 № 29234974.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020 № dee1eed96ee4992a3d2f55e7d29a7e3.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

Учасник вебінару «Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання» (2 години), ТОВ «На урок», сертифікат від 14.11.2020 № В355-869503.

Учасник вебінару «Спільне конспектування: досвід використання Padlet під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На урок», сертифікат від 23.11.2020 № В383-869503.

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання форм інноваційного навчання в позааудиторній роботі з математики у закладі фахової передвищої освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 174-178. URL

2021 рік

Учасник вебінару «Особливості формування пізнавальної мотивації в дошкільному віці» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 04.01.2021 № АР270077.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3174.

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Титаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoТитаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (1984).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ  № 143482;

курси з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення математики», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 09.12.2016, ПК № 02139618/2689-16;

курси за програмою «Дошкільна освіта», Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002793-18;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 27.01.2019;

онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 27.01.2019;

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0607-20;

курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Готуємося до ЗНО з математики у 2020/2021 навчальному році» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 22 січня 2021 року, серія ПК № 02139618/1492-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність

2016 рік

Титаренко Л. П. Основи початкового курсу математики: збірник вправ і задач. Біла Церква. 2016. 76 с.

Титаренко Л. П. Основні принципи та особливості дистанційної освіти // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. URL : http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Титаренко Л. П. Конус і його елементи. Газета «Математика». 2016. № 20(800). С. 25-28.

2017 рік

Титаренко Л. П. Особливості формування ключових компетентностей на заняттях математики // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 30. С. 161-164. URL :http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000018-d4ad3d5cfd/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%2030.pdf

Титаренко Л. П., Крутько І. М. Методика навчання математики: збірник завдань. 2017. 32 с.

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: навчальний посібник. 2017. 84 с.

2019 року

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL 

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

2020 рік

Завершила онлайн курс «Математика. Просто» (20 годин), студія онлайн EdEra спільно з ГС «Освіторія», сертифікат від 23.03.2020 № d3ae1bd176e249c3a9683763106f16ab.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів загальної середньої освіти», сертифікат від 17.04.2020 № 72717582.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020 № 25787cf8a66a408a865cd2f07331c0bb.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020 № 37a7dfb5245a4e5eaa85c19e34fe0bfb.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання форм інноваційного навчання в позааудиторній роботі з математики у закладі фахової передвищої освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 174-178. URL

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3542.

Підготувала студентів-переможців

  • ІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Кубашевська Ю., Сліпоконь В., ІІ місце, 2014), (Тимченко К., ІІ місце, 2016).

2014-2018 роки. Керівник гуртка «Юний математик».

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Хоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

tytarenkoХоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1984)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси за категорією «Заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 04.12.2015, 12СПВ 143446;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1436-17;

онлайн-курс для вчителів початкової школи, сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності», сертифікат від 13.01.2019;

онлайн-курс «Фізика. Механіка», сертифікат від 27.01.2019;

курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі математики, фізики, та астрономії, інформатики, додатково: учитель природознавства) в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.02.2019, ПК № 02139618/0839-18/19;

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 01206 (30 годин);

курси за освітньо-професійною програмою «Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів з навчальної (навчально-виховної, виховної) роботи», ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 06.11.2020, СП 35830447/2368-20;

курси за освітньою програмою «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи якості освіти» у КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19 березня 2021 року, серія ПК № 02139618/2678-21 (30 годин).

Науково-методична діяльність 

2015 рік

Хоренко Т. О. Фізика : методичний посібник. Біла Церква. 2015. 72 с.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Хоренко Т. О. Дистанційна освіта в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2017. С. 96-97. URL: https://drive.google.com/file/d/16CSXGlww_ctbFtb6kt6LAhTs0RbamxdI/view

2018 рік

Хоренко Т. О. Формування наукового світогляду студентів педагогічних коледжів у процесі роботи над дипломним проектом // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/14Iup79FHEcXkeoxFfAvADZARTqQS5e4E/view

Хоренко Т. О. Ідея здоров'язбережувальної педагогіки в творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 136-140.

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000685.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Математика. Просто» (20 годин), студія онлайн EdEra спільно з ГС «Освіторія», сертифікат від 23.03.2020.

Учасник вебінару «Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 02.04.2020.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3812.

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Нагороди

2013 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2020 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.