Науково-методична проблема коледжу "Професійно-практична спрямованість вивчення навчальних дисциплін у коледжі"

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти"

 

 

 

  Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Група

Проблема, над якою працює куратор

1

 

Сокол Світлана Іванівна

11 ПО (і)

Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

2

Нечипоренко Лілія Василівна

12 ПО (а)

Формування та згуртування студентського колективу, як засіб компетентнісного виховання

3

Кривич Наталія Вікторівна

13 ПО (ф)

Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості

4

Кошова Юлія Олександрівна

14 ПО(ін)

Формування партнерських відносин у взаємодії «викладач-студент»

5

Донченко Юлія Вікторівна

21 ПО (і)

Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи

6

Счастлива Олена Дмитрівна

22 ПО (а)

Впровадження освіти для демократичного громадянства та прав людини на засадах інноваційності і відкритості до систем освіти в Європейських країнах

7

Бородійчук Галина Петрівна

23 ПО (ф)

Формування особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців освіти на засадах співтворчості.

8

Парфенова Юлія Анатоліївна

24ПО(ін,а)

Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення, розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії.

9

Леонова Ольга Анатоліївна

32 По(а)     

Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності на засадах співтворчості (виховна модель групи)

10

Крутько Ірина Миколаївна

31 ПО (і)

Виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності й моралі

11

Овчарова Надія Андріївна

34ПО(ін,а)

Формування критичних вмінь та навичок культурної поведінки

12

Фастовець Ірина Анатоліївна

33 ПО(ф)

Підвищення професійно-творчої активності студентів, виховання творчого мислення студентів здатних вирішувати нестардатних завдань свого буття

13

Титаренко Людмила Павлівна

41ПО(і)

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та комплексної виховної роботи

14

Кошинська Ірина Миколаївна

42 ПО(а)

Подолання бар'єрів навчальної діяльності студентів

15

Лобко Таїсія Валеріївна

43 ПО(ф)

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

16

Журавська Наталія Олександрівна

11СО(ОМ)

Іноваційно комунікативні технології у роботі зі студентською молоддю

17

Андрєєва Аліна Петрівна

21СО(ОМ)

Розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії, формування навичок співпраці та активної взаємодії

18

Слуцька  Наталія Олександрівна

31СО(ОМ)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в групі

19

Шульга Олена Трохимівна

41СО(ОМ)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в групі

20

Семигайло Ірина Вікторівна

101 СР

Виховання високоморальної соціально-активної та національно свідомої особистості, яка наділена громадською відповідальністю, духовними цінностями, патріотичним почуттям

21

Бодрик Наталія Вікторівна

201 СР

Адаптація та соціалізація студентів до умов коледжу.

22

Прокопчук Тетяна Петрівна

301 СР

Формування творчої індивідуальної особистості студента. Формування творчих, соціальних взаємин, що будуються на принципах колективізму