Науково-методична проблема коледжу "Професійно-практична спрямованість вивчення навчальних дисциплін у коледжі"

Науково-методична проблема циклової комісії кураторів академічних груп: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти"

 

 

 

  Проблеми, над якими працюють куратори академічних груп

з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Група

Проблема, над якою працює куратор

1 Крутько Ірина Миколаївна 11 ПО (і)

Виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності й моралі

2 Леонова Ольга Анатоліївна 12 ПО (а)

Підвищення професійно-творчої активності студентів, виховання творчо мислячих і творчо діючих поколінь, здатних вирішувати нестандартні завдання сьогодення

3 Фастовець Ірина Анатоліївна 13 ПО (ф)

Підвищення професійно-творчої активності студентів, виховання творчого мислення студентів здатних вирішувати нестардатні завдання свого буття

4 Ісаєва Роксолана Миколаївна 14 ПО(ін)

Організаційно-педагогічні  умови  створення толерантного освітнього  середовища інклюзивної школи

5

 

Титаренко Людмила Павлівна

21 ПО (і)

Формування самостійного, дружнього, організованого колективу шляхом активізації форм індивідуального впливу та комплексної виховної роботи

6

Лобко Таісія Валеріївна

22 ПО (а)

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

7

Андрусенко Світлана Василівна

23 ПО (ф)

Використання сучасних форм виховання, як засіб організації творчої діяльності студентів

8

Савінчева Лілія Павлівна

24 ПО(ін)

Формування креативної, творчої, інтелектуально-духовної особистості
з активною життєвою позицією

9

Сокол Світлана Іванівна

31 ПО (і)

Розвиток комунікативних умінь та навичок майбутніх фахівців освіти

10

Нечипоренко Лілія Василівна

32 ПО (а)

Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання

11

Кривич Наталія Вікторівна

33 ПО (ф)

Розвиток пізнавальної активності як один із шляхів формування конкурентоспроможної особистості

12

Кошова Юлія Олександрівна

34 ПО(ін)

Формування партнерських відносин у взаємодії «викладач-студент»

13

Виноградова Віра Геннадіївна

42 По(а)     

Впровадження освіти для демократичного громадянства та прав людини на засадах інноваційності і відкритості до систем освіти в Європейських країнах

14

Донченко Юлія Вікторівна

41 ПО (і)

Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості з активною громадською позицією через форми індивідуального впливу та колективної виховної роботи

15

Парфенова Юлія Анатоліївна

44ПО(ін,а)

Формування у студентів мотивації до безперервного самовдосконалення, розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії

16

Бородійчук Галина Петрівна

43 ПО(ф)

Формування особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців освіти на засадах співтворчості

17 Боковенко Юрій Анатолійович 11СО(ОМ)

Розвиток творчого потенціалу сучасного студента

18

Шульга Олена Трохимівна

21СО(ОМ)

Формування суспільно активної особистості студента через організацію самоврядування в академічній групі

19

Журавська Наталія Олександрівна

31СО(ОМ)

Іноваційно комунікативні технології у роботі зі студентською молоддю

20

Андрєєва Аліна Петрівна

41СО(ОМ)

Розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії, формування навичок співпраці та активної взаємодії

21

Семигайло Ірина Вікторівна

101 СР

Виховання високоморальної соціально-активної та національно свідомої особистості, яка наділена громадською відповідальністю, духовними цінностями, патріотичним почуттям

22

Бодрик Наталія Вікторівна

201 СР

Адаптація та соціалізація студентів до умов коледжу