Циклова комісія викладачів іноземних мов

Викладачі циклової коміссії в освітньому процесі широко застосовують інноваційні технології, методи та засоби навчання англійської мови з метою розвитку креативних і творчих здібностей студентів, які потрібні будуть їм не тільки для ефективної професійної діяльності, але і для успішного життя в суспільстві та соціальному середовищі, сприятимуть самовдосконаленню, розкриттю резервних можливостей і потенціалу майбутніх фахівців.

Склад циклової комісії

Лук`яненко Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Лук`яненко Валентина Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1982).

Підвищення фахової кваліфікації:

Cambridge University Press, сертифікат від 07.07.2018    (20 годин),  онлайн-курс «English for Primary School Teachers» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 07.08.2018 (20 годин), «Онлайн-курс для вчителів англійської мови» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, сертифікат від 03.03.2019 (60 годин), «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0591-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.10.2021, серія ПК  № 02139618/6383-21, курси для учителів англійської мови (120 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лук’яненко В. П. Формування мотивації навчання іноземної мови в учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRzVDX2l1LVNuUjg/view, вільний. Назва з екрану

2016 рік

Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2016. 80 с.

Лук’яненко В. П. Innovative approaches to academic reading: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IWWpPTGZrWF9QdEk/view, вільний. Назва з екрану.

Лук’яненко В. П. Innovation approaches in teaching listening // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». 25-27 жовтня 2016. /ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Лук’яненко В. П. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності викладачів циклової іноземних мов // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови»  / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 4-9 с. 

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с. 

2017 рік

Лук’яненко В. П. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ // Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 115-117 с.

Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линова Ю. Ю. Англійська мова професійного спрямування: навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с

2018 рік

Лук'яненко В. П. З досвіду впровадження інноваційних форм роботи на заняттях англійської мови зі студентами коледжу // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» (Київ, 27 верес. 2018 р.). Київ. 2018. С. 79-80. URL

2019 рік

Лук'яненко В. П., Бондар Є. В. Ігрові технології у навчанні молодших щколярів. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т. 4. С. 91-94. URL

Лук'яненко В. П., Ільчук Д. О. Originality of the german baroque. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.4. С. 18-20. URL

Валентина Лук’яненко, Дар’я Порхун. Development description of the culture of Great Britain in the prosperity prospects. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 52. С. 138-140. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Лук'яненко В. П., Парфенова Ю. А., Лук'яненко Т. П. The soul of the Ukrainian people, Taras Shevchenko, in Bila Tserkva. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 496-498. URL

Лук'яненко В. П. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник: упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 98-108. 

Лук'яненко В. П. Застосування дистанційних технологій в освітньому процесі вищих фахових закладів освіти в умовах пандемічних обмежень. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 73-76. URL

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23

Нагороди

2013 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2017 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України.

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Будугай Ольга Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Будугай Ольга Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут (1986), Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Осипенко (1997). 

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16;

курси в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, свідоцтво від 20.03.2018, СС 00493706/005637-18;

інтенсивні курси французької мови (50 годин) в БНАУ, свідоцтво від 07.04.2018;

курс на платформі Інститутів післядипломної педагогічної освіти «Групова взаємодія під час дистанційного навчання ( Mentimeter and Jamboard)» ( 15 годин), сертифікат від 27.07.2020 № 5076685-6;

підвищення кваліфікації в ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів»  за темою «Онлайн інструменти Canvas, Prezi, Learning Apps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizizz, Gamilab для організації дистанційного навчання ( 15 годин), сертифікат від 14.03.2021 № 1770533263128;

курси в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за програмою «Особливості вивчення французької та німецької мов як другої іноземної», свідоцтво від 20.05.2021 серія ПК № 02139618/3983-21 (30 год).

Науково-методична робота:

2013 рік

Будугай О.Д. Білоцерківський інститут економіки та управління на шляху формування особистості молодого європейця ХХІ-го століття // Вища школа. 2013. №4 . С.  85-86.

Будугай О. Д., Овдійчук Л.М.  На міжнародній конференції у Рівному обговорили проблеми і перспективи літератури для дітей і юнацтва  // Вища школа. 2013. №9. С. 97-102.

2014 рік

Будугай О. Д. Постать Тараса Шевченка в науковій і мистецькій діяльності Григорія Верби // Тези учасників XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції». 22-24 травня 2014. Біла Церква: БІЕУ. 2014. С. 101-102.

Будугай О. Д. Аксіологічне прочитання збірки поезії для дітей Петра Розвозчика «Ластівчине зілля» // Scripta manent : ювілейний збірник наукових праць (на пошану професора Ганни Токмань з нагоди її 60-річчя). К. : ІППК НПУ імені М.П.Драгоманова. 2014. С. 38-46.

2015 рік

Будугай О. Д. Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей // Українська література в загальноосвітній школі. 2015. №4. С. 14-18. 

Будугай О. Д. Робота з лесикографічними джерелами й елементи етимологічного аналізу у процесі вивчення студентами другої іноземної мови // Тези XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» (21 травня 2015) Біла Церква: БІЕУ. 2015. С. 100-101.

2016 рік

Будугай О. Д. Експертний висновок (від МОНУ) на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою»: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Автори Надія Бабич, Інеса Гуйванюк). 18.03.2016 рік

Будугай О. Д. Експертний висновок (від МОНУ) на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою»: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Автори Серафима Криган, Євгенія Івашина). 18.03.2016 рік

2017 рік

Будугай О.Д. Ще один крок до співпраці науковців України і ФРН: міжнародна конференція німецько-українського наукового об’єднання (НУНО) імені Юрія Бойка-Блохина / Вища школа. 2017. №7. С. 99-105.

Будугай О. Д. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з’їздів в Україні в ХІХ ст. / Вища школа. 2017. №10. С. 107-118.

2019 рік 

Будугай  О. Художній світ поезії Василя Діденка для дітей. Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. № 1-2 (189), січень-лютий 2019. «Педагогічна преса», 2019. С. 10-17.

Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах» (04-05.04.2019).

Учасник конференції «Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної» (19.04.2019).

Будугай О. Д. Внесок краєзнавця і поетеси Наталії Павлик у дослідження літературного процесу в ХХ-ХХІ століть на Переяславщині. Київщина: історія рідного краю : матеріали обласної науково-практичної краєзнавчої конференції  «Краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» / упоряд. В. С. Перерва, О. Д. Рокицька. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. С. 95-99.

2021 рік

Учасник Міжнародної наукової конференції «Українці – жертви німецьких концентраційних таборів. Остарбайтери. Діти війни». Біла Церква, сертифікат від 14 травня 2021 року.

Учасник ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи». Біла Церква, сертифікат від 21 травня 2021 року.

Жало О. А., Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Біла Церква, 2021. 80 с.

Жало Ольга Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

zhalo2

Жало Ольга Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1991)

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16,  курси з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови» (120 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 02.10.2018 (2 години), семінар-практикум «Ефективні виховні технології як ресурс підвищення ефективності навчального процесу» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Cambridge University Press, вебінар «Developing Thinking skills within the Second Graders of the New Ukrainian School» (1 година), сертифікат від 19.08.2019; Oxford University Press, вебінар «Civic education in the contex of  New Ukrainian School» (1 година), сертифікат від 04.09.2019 (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020 СП 35830447/0584-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.01.2021 року, № 02139618/1917-21, курси за освітньою програмою «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови» (120 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 20.02.2022 (32 години), онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні». 

Науково-методична робота

2014 рік

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 1. Біла Церква. 2014. 128 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 2. Біла Церква, 2014. 166 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2014. 48 с.

Жало О. А. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT2dzZ1RUNkpCX1E/view, вільний. Назва з екрану.

Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти» / уклад. О. Р. Поляновська, А. П. Маримонська. С. В. Чернюк. Хмельницький : ХГПА. 2014. 62-64 с.

2015 рік

Жало О. А.,Кошинська І. М. Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 20 с.

Кошинська І. М., Жало О. А., Англійська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Біла Церква 2015. 84 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М, Методика викладання англійської мови: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

2016 рік

Жало О. А. Формування громадянських цінностей у студентів засобами англійської мови в контексті міжкультурного діалогу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 28.04.2016) 

Жало О. А. Практичний аспект формування громадянських цінностей у студентів. Науково-практичний семінар «Фестиваль педагогічних інновацій» (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 13.04. 2016).  

Жало О. А. Упровадження тренінгових технологій на заняттях методики навчання англійської мови : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2016. 52 с.

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Жало О. А. The Heavenly Hundred. Heroes Do Not Die (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2016. № 21 (693). 23-26 с.

Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 18-21. 

Жало О. А. Навчання техніки письма. Вправи для формування каліграфічних та орфографічних навичок // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 33-39. 

Жало О. А. Національна самоідентичність (на основі порівняння національних особливостей українців, англійців і американців // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 40-46. 

Жало О. А. Correlation of Phonemic and Graphic Systems of English // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 47-50. 

Жало О. А. Україна – європейська країна // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 74-79. 

2017 рік

Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линова Ю. Ю. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с.

Жало О. А.,Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква, 2017. 56 с.

Жало О. А.  National Identity – Self-identity (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2017. № 1 (697). 23-24 с.

2018 рік

Жало О. А. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання англійської мови як технології розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018 р.) [уклад. О. Р. Поляновська, С. В. Чернюк]. Хмельницький : ХГПА, 2018. С. 25-27.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Жало О. А., Рохманюк М. В. Використання казкових творів на уроках англійської мови як засобу реалізації компетентнісного підходу до навчання молодших школярів в умовах Нової української школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 67. С. 201-204. URL

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища» в рамках XII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» і виставки освіти за кордоном «World Edu», сертифікат № 01/04/21/461 ВК.

Жало О. А. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 10-28. 

Жало О. А. Упровадження медіатехнологій у процес навчання англійської мови учнів початкової школи : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2021. 68 с.

Жало О. А., Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Біла Церква, 2021. 80 с.

Жало О. А. Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови на засадах STEАM-освіти як технологія розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С.15-17. URL 

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Каліманова О. В. Ігровий компонент у процесі навчання техніки читання англійською мовою в початковій школі». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти». 2016.

Шевчук Ю. В. Використання пісенних творів як засобу стимулювання мовленнєво-мисленнєвої діяльності учнів початкового етапу навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 47. С. 353-357.

Шечук Ю. В. Психолофізіологічні та дидактичні передумови використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови у початковій школі // матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 424-427.

Романова А. С. План-конспект уроку англійської мови у 2-му класі. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної освіти: методичний посібник  / Упорядники В. Криворука, В. Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 116-123.

Нагороди

2017 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Кошинська Ірина Миколаївна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Кошинська Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:  вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1992).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1419-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КВНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 14.12.2018 року ПК № 02139618/4589-18, курси з проблеми «Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання англійської мови» (120 годин);

EdEra, сертифікат від 26.08.2018 (60 годин), «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

EdEra, «Онлайн-курс для вчителів англійської мови» (20 годин), сертифікат № 18-36-2427 (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ТОВ «На урок», сертифікат від 01.02.2019 № В89-320618 (2 години), вебінар «#Stop Sexтинг. Сексуальні ризики інтернету: як провести урок в 7-11 класах» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0588-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

Центр інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат від 03.03.2021, серія СТ № 02071010/02790-21, навчання за програмою навчального курсу «Впровадження квест-технологій у освітній процес» вибіркової компоненти професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу фахової передвищої освіти» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Кошинська І. М. Формування соціокультурної компетенції як один з важливих факторів становлення майбутнього конкурентоздатного педагога [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014 ( http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBZ0FfZmR3YmhrM0k/view, вільний. Назва з екрану.

Koshynska I. Earth Day Celebration // English. 2014. №19 (643). 7-11 Р.

2015 рік

Кошинська І. М. Distance Learning Technologies // Матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні»  в рамках VIМіжнародної електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта: від теорії до практики»  / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. 32 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква, 2015. 20 с.

Кошинська І. М., Жало О. А. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Біла Церква. 2015. 84 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква, 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Методика викладання англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

2016 рік

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Кошинська І. М. Core Idea and Technological Tools for Open Education // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Кошинська І. М. Формування соціокультурної компетенції як один з важливих факторів становлення майбутнього конкурентоздатного педагога  // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 10-12. 

Кошинська І. М. Екстримальні види спорту (практичне заняття) // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 24-32. 

Кошинська І. М. European Union (розробка заняття гуртка «Всесвіт»  // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. С. 58-65.

2017 рік

Кошинська І. М. Professional development and digital technologies // Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 110-112 с.

2019 рік

Кошинська І. М., Пашун А. М. Ліцемерик як ефективний засіб навчання англійської мови. Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 травня 2019 року.  Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. С. 180-184. URL

Кошинська І. М., Сікачина А. В. Використання дитячого фольклору як засобу формування лексичної компетентності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 травня 2019 року.  Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. С. 185-199. URL 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник онлайн-тренінгу «Нешаблонні ідеї, як розпочати новий навчальний рік на уроці англійської мови після канікул», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 17.08.2020 року серія " DE-33-1708202012-6926.

Учасник онлайн-тренінгу «Активізація вивченого матеріалу на уроках англійської мови», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 25.08.2020 року серія " DE-33-2508202012-6926.

Завершила онлайн-курс «EXAM STRATEGIES FROM A TO Z» (20 годин), British Council, ТОВ «EdEra», сертифікат від 22.11.2020 року.

2021 рік

Учасник онлайн-тренінгу «4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України» (2 години), ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 03.03.2021 року серія " DE-40-0303202116-6926.

Учасник навчання у Школі професійного розвитку викладача МАУП (онлайн-тренінги, 6 год), сертифікат від 6 квітня 2021 року № 0304/47.

Кошинська І. М. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 69-94. 

Публікації у газеті «English»

Розробка заняття гуртка «Всесвіт» на тему «Європейський Союз: минуле і сьогодення» («European Union: Bygones and Contemporaneity») (жовтень 2014р.).

Керівник студентів-переможців

HMC Projects (стипендіальна програма від  асоціації британських коледжів), Денисюк Олена отримала повну стипендію на навчання у приватній школі «St George’s Ascot» протягом одного навчального року (2016).

Нагороди

2015 рік. Подяка Київської обласної ради.

2020 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Молокова Маргарита Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Молокова Маргарита Анатоліївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет (2003).  

Підвищення фахової кваліфікації: 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01381 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

ГО «Прометеус»,  сертифікат від 22.12.2021 (30 годин), онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021 № 13);

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 06.01.2022, ПК№ 02139618/0300-22, курси за освітньою програмою «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на занятті іноземної мови» (30 годин).

Науково-методична робота

2014 рік

Учасник вебінару «Навчання читання в початковій школі», організованого видавництвом Oxford University Press (2014). 

2015 рік

Молокова М. А. Застосування інформаційних технологій на заняттях англійської мови //  Інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті» «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта: від теорії до практики» «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. С. 40-41.

Молокова М. А.  Формування іншомовної компетентності на уроках англійської мови в початковій школі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІX Всеукраїнської науково-практичної конференції : зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 19. С. 191-193. URL : https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000027-ee75fef714/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2019.pdf

2019 рік

Учасник серії навчальних семінарів «Welcome to the future of learning», сертифікат від 01.06.2019 (4 години).

2021 рік

Учасник вебінару від Macmillan Education «Mamillan Spring Conference», сертифікат від 30.03.2021 (4 години).

Молокова М. А. Публікація розробки уроку «Entertainment» на сайті «naurok.com.ua» , сертифікат від 11.05.2021 № ДБ-2105240258.

Учасник вебінару від Macmillan Education «Planning effective lessons for mixed-abilities classes», сертифікат від 21.12.2021 (6 годин).

Нечипоренко Лілія Василівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Нечипоренко Лілія Василівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2006)

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для учителів англійської мови, свідоцтво від 27.01.2017, ПК № 02139618/0423-17;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1427-17 (210 годин);

дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат від 25.08.2020, № 00796 (30 годин);

курси в ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», свідоцтво СП 35830447/0851-21 (180 годин).

Науково-методична робота

2017 рік

Нечипоренко Л. В. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 56 с.

2018 рік

Нечипоренко Л. В. Професійна спрямованість вивчення англійської мови у коледжі // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. 356-360 с.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.) 

2019 рік

Нечипоренко Л. В. Використання сучасних технологій та методів у навчанні іноземних мов. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 249-253. URL

Учасник серії семінарів «Welcome to the future of learning» (4 години), сертифікат від 01.06.2019.

2020 рік

Завершила курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 29.04.2020 № a9211a7526d54d5fbf58017c87160fee.

2021 рік

Нечипоренко Л. В. Формування англомовної комунікативної компетентності учнів початкових класів в умовах Нової української школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 71. С. 193-197. URL

Нечипоренко Л. В. Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 108-110. 

Счастлива Олена Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

schaslyva

Счастлива Олена Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет (1998).

Підвищення фахової кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.02.2017, ПК № 02139618/1267-17, курси для учителів англійської мови (120 годин);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1434-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного    коледжів, технікумів» (210 годин);

Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-16;

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03663, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0605-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020, № БС-04741 (30 годин), курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020, № 18);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.01.2021 року, серія ПК № 02139618/1932-21, курси за освітньою програмою «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови» (120 годин);

ГО «ЕдКемп Україна», сертифікат від 15.02.2022 (15 годин), курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості»;

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 18.02.2022 ПК № 02139618/1287-22 (30 годин), курси за освітньою програмою «Практична медіаграмотність: аспекти впровадження в закладах освіти».

Науково-методична робота

2016 рік

Счастлива О. Д. Переваги проектних технологій при вивченні курсу «Англійська мова» в коледжі // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 13-17 с.

Счастлива О. Д. Wish me love fnd hapiness. Dedicated to Saint Valentine`s Day // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 66-73 с.

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи / ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с.

Счастлива О. Д. Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017 рік

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практикум. Біла Церква. 2017. 76 с.

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква.2017.56 с.

Жало О. А. Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква. 2017. 56 с.

Счастлива О. Д. Gettіng around the town // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2017. 2. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/

Счастлива О. Д. Cloud computing in teacher professional development //  Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 150-151 с.

2018 рік

Счастлива О. Д. Формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи на заняттях англійської мови // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» /  за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2018. С 89-91.

Счастлива О. Д., Козаченко Є. Ю. Інформаційні технології в освітньому процесі вивчення англійської мови в початковій школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 41. С. 387-391.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020 № БС-04741 (15 годин).

Счастлива О. Д. Інноваційні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 152-155. URL

2021 рік

Счастлива О. Д. І Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 127-134. 

Учасник регіонального онлайн-семінару «Організація освітньої діяльності педагогічних закладів фахової передвищої освіти: управлінський та методичний аспекти», сертифікат №0024 (2 години).

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23.

2018-2021 рік. Керівник клубу спілкування англійською мовою «Всесвіт».

Нагороди

2018 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Лінчевька. Т. В. Ігри та ігрові ситуації у навчанні англійської мови учнів сучасної початкової освіти // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2019. Вип.51. С. 98-101. URL

Гальчинська В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні англійської мови учнів початкової школи // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2019. Вип.51. С.  69-73. URL

Дукмасова Людмила Юріївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

schaslyva

Дукмасова Людмила Юріївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський національний лінгвістичний університет (2005).

Підвищення фахової кваліфікації: 

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційниїх технологій на заняттях англійської мови» (120 годин), свідоцтво від 12.04.2019 серія ПК № 02139618/2347-19;

навчання в  КНЗ КОР «КОІПОПК» за програмою сертифікаційного навчально-методичного заходу з підвищення кваліфікації з теми «Медіація як інструмент вирішення конфліктів в закладі освіти» (30 годин), сертифікат від 12.04.2019 серія НОП № 02139618/0393-19;

онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 21.04.2020;

навчання за програмою навчального курсу «Впровадження квест-технологій у освітній процес» вибіркової компоненти професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу фахової передвищої освіти», сертифікат від 03.03.2021 серія СТ № 02071010/02792-21 (30 год).

2020 рік

Учасник онлайн-тренінгу «Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 10.04.2020 року серія " DE-30-1004202012-5167.

Учасник онлайн-тренінгу «Ефективні методи досягнення кращих результатів при вивченні англійської мови дорослими слухачами», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 13.04.2020 року серія " DE-30-1304202012-5167.

Учасник онлайн-тренінгу «Більше, ніж просто англійська з High Note - унікальним підручником для старшої школи», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 25.08.2020 року серія " DE-33-2508202012-5167.

Учасник онлайн-тренінгу «Ефективне використання онлайн платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання», ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн», сертифікат від 27.11.2020 року серія " DE-33-2711202017-5167.

2021 рік

Учасник вебінару «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів» (4 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 16.01.2021 № KD613156.

Дукмасова Л. Ю. Modern tendencies of cooperative learning in teaching English. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67. С. 187-190. URL