Open menu

 Циклова комісія викладачів іноземних мов

Викладачі циклової коміссії в освітньому процесі широко застосовують інноваційні технології, методи та засоби навчання англійської мови з метою розвитку креативних і творчих здібностей студентів, які потрібні будуть їм не тільки для ефективної професійної діяльності, але і для успішного життя в суспільстві та соціальному середовищі, сприятимуть самовдосконаленню, розкриттю резервних можливостей і потенціалу майбутніх фахівців.Склад циклової комісії