Open menu

  2Міжнародна співпраця – один із напрямів діяльності сучасного закладу вищої освіти. Діяльність КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» у цій сфері включає встановлення та розвиток партнерських контактів із закордонними установами, участь у програмах мобільності учасників освітнього процесу, стажування, роботу над спільними освітніми та науковими проєктами, взаємний обмін інформацією у різних галузях освіти.

У рамках міжнародного договору між Білоцерківським гуманітарно-педагогічним коледжем та Університетом економіки м. Бидгощ (WSG) 26 листопада 2019 року відбулася навчально-демонстраційна сесія «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми». Учасниками заходу стали члени адміністрації, викладачі та студенти коледжу, представники польського закладу освіти: Світлана Кашуба, Олексій Докучаєв, Марта Іпчинська, Роберт Брудницький.

Практики та перспективи реалізації українсько-польських програм активно обговорювали учасники міжнародного заходу за круглим столом. Директор Європейського інституту, професор Світлана Кашуба розкрила особливості організації освітнього процесу в польському університеті-партнері, акцентувала увагу присутніх на актуальних питаннях європейської системи освіти, окреслила перспективи участі коледжу в спільних проєктах, представила досвід реалізації програм подвійного, паралельного дипломування, стажування, волонтеріату.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (предметна спеціалізація – образотворче мистецтво) та викладачів мистецьких дисциплін представник польського університету Марта Іпчинська провела розмовну лекцію «Аналіз та інтерпретація художнього твору» та майстер-клас «Рекреаційне мистецтво, натхнене Arcimboldo – творчі майстерні».

Сесія завершилася визначенням конкретних напрямів освітньої та наукової співпраці між закладами-партнерами на 2020 рік. 

01  04 08