15 січня 2020 року в КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяли участь 16 її представників.
Членами науково-методичної ради було обговорено і ухвалено з таких питань:
1. Про результати запровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.
2. Про моніторинг та удосконалення освітньої програми «Початкова освіта».
3. Про нормативне забезпечення наукової роботи учасників освітнього процесу.
4. Про перспективи підготовки фахівців спеціальності 231 Соціальна робота.
5. Про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Також на засіданні було схвалено нові редакції Положень, які регламентують діяльність коледжу.

205   DSC6468 photo resizer.ru 410