17 січpodjaka 2020ня 2020 року відбулося розширене засідання колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «Освіта Київщини: досягнення та здобутки - 2019; стратегічні цілі – 2020».
На засіданні колегії розглядалося два питання: результати роботи системи освіти у 2019 році та пріоритетні цілі й напрями діяльності у 2020 році.
        В освіті Київщини дійсно є вагомі досягнення. Керівники регіональних освітніх систем, які досягли високих результатів у своїй роботі в 2019 році, а також директори кращих закладів освіти були відзначені Почесними грамотами Київської обласної державної адміністрації та нагородами Київської обласної ради. Серед них – і Валерій Ружицький, директор КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». Заклад освіти було нагороджено Подякою Департаменту освіти і науки КОДА за вагомий внесок у розвиток обласної освіти, створення сучасного освітнього середовища, сприятливого для гармонійного розвитку й успішної самореалізації студентської молоді, підтримку ініціатив щодо запровадження інноваційних змін, творчий підхід до роботи та професіоналізм.
         Під час заходу учасники акцентували увагу на тому, що успіх подальшої роботи у 2020 році залежатиме від правильно намічених векторів діяльності, які відповідатимуть пріоритетним напрямам державної освітньої політики та цілям сталого розвитку, визначеним в Указах Президента України.
        Серед стратегічних цілей діяльності системи освіти Київщини, визначених членами колегії на 2020 рік, – подальше формування спроможної та ефективної мережі закладів освіти з урахуванням процесу децентралізації, створення «простору успіху» для обдарованих дітей, цифрова трансформація освітнього простору, збереження здоров’я учнів та вихованців, зокрема шляхом реалізації обласного пілотного проєкту «Якісне харчування – здорова дитина», використання нових можливостей у професійному розвитку педагогів, реалізація профорієнтаційних проєктів з метою надання допомоги молоді у професійному самовизначенні, підготовка конкурентоспроможного фахівця в закладах вищої освіти.