27 січня 2020 року в КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради коледжу, в якому взяли участь 43 викладачі та члени Студентської ради коледжу.
Членами засідання педагогічної ради було обговорено та винесено ухвалу з наступних питань:
1. Про виконання рішень педагогічної ради від 25 листопада 2019 року (Наталія Корчинська, завідувач відділення);
2. Про результати навчальної діяльності за І семестр 2019-2020 н.р. (Тетяна Хоренко, заступник директора з навчально-виховної роботи);
3. Індикатори якісної виховної діяльності
- «Якісна виховна діяльність педагога як запорука успішного розвитку особистості майбутнього фахівця освіти» (Оксана Косяк, заступник директора з виховної роботи);
- «Неформальна освіта – освітній тренд ХХІ століття» (Лілія Степченко, очільниця англомовного клубу, волонтерка);
- «Конструктивна взаємодія куратора зі студентами як ключовий аспект успішної виховної діяльності» (Юлія Донченко, голова циклової комісій кураторів академічних груп);
- «Подолання конфлікту через діалог» (Ольга Леонова, куратор
32 ПО(а) групи);
- «Ефективність виховання як співвідношення між метою виховання
і результатами, досягнутими у процесі формування особистості студента
в академічній групі» (Галина Бородійчук, куратор 23 ПО(ф) групи);
- «Про результати студентського опитування» (Марина Юрченко, член Студентської ради коледжу).
Також на засіданні було схвалено нові редакції Положень, які регламентують діяльність коледжу.