21.05.220 травня 2020 року під головуванням Валерія Ружицького відбулося засідання науково-методичної ради коледжу. Співпраця членів ради була організована із використанням програмного забезпечення Skype.
Основну увагу було приділено питанню підсумків комплексного моніторингу якості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У процесі активного обговорення було рекомендовано, зокрема, удосконалити нормативну базу коледжу, спланувати діяльність робочих груп, розширити спектр соціологічних опитувань учасників освітнього процесу, що сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг.
Голови циклових комісій представили звіти про науково-методичну роботу викладачів упродовж навчального року, звернули увагу на працівників, діяльність яких заслуговує відзначення.
Завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Т. Панченко проаналізувала роботу структурного підрозділу впродовж навчального року, визначила перспективні напрями майбутньої діяльності.
Завідувачі відділення – Н. Корчинська та Н. Мусієнко – проінформували науково-методичну раду про стан підготовки студентів ІІ курсу до зовнішнього незалежного оцінювання, запропонували організувати в наступному навчальному році додаткові консультації з дисципліни, яку студенти обирають третім предметом державної підсумкової атестації, проведеної у формі ЗНО, і проводити в коледжі тренувальне тестування за програмою та регламентом ЗНО.
У ході засідання було заслухано звіти про результати діяльності Наукового товариства студентів (доповідач А. Ратушинська), участі студентів в у олімпіадах, конкурсах, змаганнях (доповідач О. Тимченко), рекомендовано до друку рукописи навчально-методичних видань, підготовлених Валентиною Нуждою та Валерієм Карпенком.
Спільним обговоренням питання щодо святкування 35 річниці від дня заснування закладу завершилося засідання науково-методичної ради.

21.05