7-го жовтня в читальній залі коледжу пройшла інформаційна година «Академічна доброчесність: стоп плагіату». Бібліотекар А.П. Ковтун ознайомила студентів з основними принципами цивілізованої наукової та освітньої діяльності; особливостями дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти; типами порушень академічної доброчесності; видами академічної відповідальності учасників освітнього процесу; правами осіб, яких обвинувачено у порушенні академічної доброчесності.
   Також майбутні педагоги отримали практичні знання з оформлення посилань на джерела інформації в курсових, дипломних та інших письмових роботах. Було обговорено особливості користування основними нормативними документами, що регулюють порядок надання достовірних даних про джерела інформації: ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання», ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання», «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації», стандарти з правил скорочення слів і словосполучень української, російської, англійської мов у бібліографічному описі… Адже лише через конкретні дії можна долучитись до формування нової академічної культури, яка базується на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.