01 У час потужної інформатизації дуже багато напрямків діяльності переноситься в мережевий формат, інтернет-технології стали піковим переломним моментом людства. Не обійшов стороною цей процес і освітян, оскільки у період адаптивного карантину організоване дистанційне навчання, під час якого забезпечується інтерактивна взаємодія педагогів та  вихованців на різних етапах навчання і виховання.
  У КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» онлайн-формат охоплює увесь освітній процес, включаючи організацію роботи гуртків, клубів за інтересами і спортивних секцій.
  Так, 12 листопада 2020 року відбулося відкрите заняття гуртка «Юний науковець» на тему «Наука в житті людини». У вступному слові керівник гуртка Анастасія Ратушинська наголосила, що наука забезпечує прогрес, створюючи умови для підвищення рівня і якості життя. Змінюються цінності, уявлення про світ, але прагнення до пізнання світу завжди буде зумовлювати бажання використовувати науку у всіх сферах життєдіяльності.
  Змістовними, науково-обґрунтованими були виступи гуртківців-студентів 3 ПО групи. Зокрема Євгенія Новіцька розповіла про унікальний досвід вітчизняної освіти ХХ ст., що має світове значення, Наталія Роїк доповіла про педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського, Марія Кривенко розкрила вагомий внесок педагога-новатора Ш.А. Амонашвілі у розвиток педагогіки, Діана Бараєва охарактеризувала особливості оригінальної системи інтенсивного навчання, а Сніжана Гриценко виступила про основоположника сучасної наукової педагогіки Я.А. Коменського.
   Під час рефлексії студенти висловили думку, що наука – це не віддалене поняття, це спосіб пізнання дійсності, що йде пліч-о-пліч з життєвим досвідом кожної людини.