01   11 січня 2021 року навчально-методичний кабінет КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» провів інструктивно-методичну онлайн-нараду з головами циклових комісій. На порядок денний винесено питання, які необхідно розглянути на засіданнях циклових комісій в січні 2021 року: аналіз результатів навчання студентів за І семестр 2020/2021 н. р. з дисциплін, охоплених комісією; про виконання навчальних планів та опрацювання навчального матеріалу з дисциплін, охоплених комісією, за І семестр 2020/2021 н. р.; про білети, питання до заліку, завдання контрольної роботи до проведення семестрових екзаменів, диференційованих заліків, контрольних робіт з дисциплін, охоплених комісією, для студентів заочної форми навчання; про використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій (обмін досвідом щодо дистанційного навчання); про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених викладачами циклової комісії. Головам циклових комісій Сокол С. І., Молоковій Н. О. запропоновано обговорити на засіданнях підготовку до декад педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних (01.02-12.02.21) та суспільних (15.02-26.02.20) дисциплін.
   Щодо питання про підсумки роботи в І семестрі 2020/2021 навчального року заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Хоренко наголосила, що у межах академічної автономії питання організації освітнього процесу, виконання освітніх програм, навчального плану є внутрішнім питанням коледжу, тому воно буде ще розглянуто на засіданні педагогічної ради «Удосконалення якості надання освітніх послуг в умовах диджиталізації» 25 січня 2021 року. Також виступаюча акцентувала увагу присутніх на особливостях підготовки матеріалів до екзаменів і диференційованих заліків у двох варіантах (аудиторне і дистанційне навчання).
   Завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива винесла на обговорення присутніх план підготовки та проведення круглого столу в режимі онлайн на тему «Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій», який заплановано на 19 січня 2021 року.