01  01 квітня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулася студентська  науково-практична онлайн-конференція «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти в освітньому закладі», організаторами якої виступили Наталія Бодрик, голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін, Роксолана Ісаєва, викладач психолого-педагогічних дисциплін.
 Тему конференції  у своїх виступах розкривали студенти:
- Завдання, склад та принципи діяльності команди психолого-педагогічного супроводу (Михальов Валентин, студент 44 ПО (ін, а) групи);
- Функції членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами ( Коритник Валерія, 44 ПО(ін, а) групи);
- Роль асистента учителя як учасника освітнього процесу (Гринюк Валентин, студент 34 ПО (ін) групи);
- Відмінність функцій асистента учителя від функцій  асистента дитини як відповідальної за соціальний супровід учня (Бондар Маріам, студентка 34 ПО(ін) групи);
- Роль соціального педагога у соціально-педагогічному супроводі дітей з ООП (Вікторія Цибуляк, студентка  201 СР групи);
- Вивчення потенційних можливостей і потреб учня та  розробка індивідуальної програми розвитку (Качан Вікторія, студентка 44 ПО(ін) групи);
- Визначення перспективних цілей і завдань у різних сферах розвитку дитини, адаптацій для пристосування освітнього середовища, психолого-педагогічного процесу, освітньої програми (Романюк Олександра, студентка 34 ПО(ін) групи);
- Моніторинг реалізації індивідуальної програми розвитку, перегляд та внесення змін (Карман Анастасія, студентка 44 ПО(ін, а) групи. 
   Онлайн-конференція «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти в освітньому закладі» стала черговим кроком у процесі наближення майбутніх фахівців до світових стандартів упровадження інклюзивної освіти, довела, що найголовніша умова для успішної реалізації інклюзивного навчання — позитивне ставлення педагогічних працівників до інклюзивної освіти в цілому як до закономірного та прогресивного етапу розвитку системи освіти.