01  Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє.  Сучасний педагог повинен бути готовим працювати з поколінням, яке ставить нові питання, а також завойовувати авторитет і створювати нове оточення, нові знання, новий процес навчання. На етапі становлення НУШ формується оновлений образ вчителя: консультанта, порадника, тьютора, дослідника, новатора, фасилітатора - такого, що володіє певним комплексом “hard skills” (твердих навичок) та “soft skills” (м’яких/гнучких/універсальних навичок), необхідним для здійснення ефективної професійно-педагогічної діяльності.
   Саме тому 05 квітня 2021 року чергове засідання педагогічної ради КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було присвячене темі "Формування гнучких навичок у майбутніх фахівців освіти як запорука готовності до викликів ХХІ століття".
  Для обговорення вищезазначеної теми були запропоновані наступні питання:
- Глобальні виклики і парадигми освіти ХХІ століття (Оксана Косяк, заступник директора з виховної роботи);
- Формування селф-бренду через набуті Soft Skils у коледжі (Катерина Тимченко, випускниця коледжу 2016 року);
- Затребуваність сформованості універсальних навичок у майбутніх фахівців освіти в умовах трансформації суспільства (Тетяна Міщенко, викладачка психолого-педагогічних дисциплін);
- Упровадження інструментів розвитку м’яких навичок у студентів при викладанні дисциплін психолого-педагогічного циклу (Наталія Бодрик, викладачка психолого-педагогічних дисциплін);
- Гейміфікація як механізм розвитку м’яких навичок у студентів коледжу (Ірина Маценко, викладачка психолого-педагогічних дисциплін);
- Soft Skils як шлях до професійного успіху (Анастасія Індик, студентка 43 ПОф групи, член Студентської ради коледжу).
   Також члени педагогічної ради обговорили особливості підготовки студентів ІІ курсу до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, визнали як підвищення кваліфікації результати навчання окремих педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу в 2021 році. Інспектором з охорони праці Валерієм Карпенком було проведено лекторій «Про основні нормативні акти з охорони праці» та інструктаж із техніки безпеки.