01

   Педагогічна практика студентів спеціальності 231 “Соціальна робота” є чудовою підготовкою майбутнього соціального педагога до  здійснення професійної діяльності в школі. Хоча робочу програму навчальної практики вимушені були виконувати з 12.04.по 23.04.2021 р. у період карантину (вона  була адаптована до роботи в умовах дистанційної форми навчання), але ми готові презентувати свої звіти і стверджувати “мету досягнуто, основний зміст практики успішно виконано”.
    Особисто я отримала колосальний суб'єктний досвід та можливість реалізувати свій особистісний потенціал у процесі проходження соціально-педагогічної (ознайомчої) практики. Практика дала мені змогу закріпити теоретичні знання з психолого-педагогічних дисциплін, зокрема із  вступу до спеціальності, загальної та соціальної педагогіки, психології, методики виховної роботи. Я реально зрозуміла важливість розвитку м'яких навичок (soft skills) у соціально-педагогічній діяльності, основний зміст якої полягає у взаємодії з людьми.
    Мені вдалося втілити у життя власні виховні проєкти, реалізувати плани та ідеї, перевірити себе на самостійність й  продемонструвати  рівень сформованості  загальних і фахових  професійних компетентностей майбутнього  соціального педагога. Важливо, що я постійно  відчувала   свій рівень розвитку організаторських й комунікативних здібностей, вміння співпрацювати в команді, взаємодіяти з іншими, приймати рішення, брати на себе відповідальність бути старостою практики. 
    У процесі підготовки до проведення залікових занять добре усвідомлювала, що проблема дружнього спілкування з однолітками стає для підлітка провідним мотивом діяльності, тому що саме другові можна  довірити власні переживання, який тебе  вислухає і зрозуміє. Осмислюючи актуальність потреби підлітків у міжособистісному спілкуванні, розробила проєкт  інтерактивного заняття “Дружба - найцінніший скарб!” (6 кл.) з  використанням онлайн-дошки Jamboard для продуктивного зворотного зв’язку з учнями під час самостійного виконання ними завдань.
    Я прагнула спрямовувати свої дії на розвиток у підлітків вміння аналізувати ситуації і висловлювати свою думку та бути толерантними і поважати інших, коли проводила вправу “Зичу добра”.  Вважаю, що саме доброзичливість і повага до інших допомагає запобіганню багатьох проблем підлітків, пов'язаних з цькуванням та булінгом у освітньому середовищі школи. 
    За результатами проведення різних видів роботи на занятті ще більше переконалася, що ефективність успішного  розкриття теми досягається через візуалізацію не лише нової інформації, але й заготовок форм на онлайн-дошці Jamboard для індивідуальної та групової роботи,  бо  саме це не лише викликає приємні враження учнів і краще  розумінню змісту теми, але й сприяє розвитку соціальних навичок. Мені сподобався активний зворотній зв'язок під час обговорення відеоролика, коли більшість учнів змогли висловити свої думки щодо справжньої дружби й розвинути вміння аналізувати приклади.
    Я змогла відчути себе справжнім соціальним педагогом і пережити багато позитивних емоцій, коли учні висловлювали свої думки,  співставляючи очікуваний результат з його успішною реалізацією. На власному досвіді переконалася, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний професійний шлях; чітко зрозуміла, що неодмінним атрибутом педагогічної діяльності є постійний пошук нових ідей, креативність, експериментування.
    В умовах дистанційного навчання  практика відкрила для мене можливість використовувати в мережі Інтернет нові сервіси та додатки, за допомогою яких вдавалося  творчо провести  інтерактивні заняття. Крім того, в умовах дистанційної форми проведення практичних занять, я адаптувалася до виконання ролі педагога, коли проводила заняття, і відчула себе у ролі учня, коли заняття проводив  інший студент. 
    Студенти 101 СР групи Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу  успішно пройшли навчальну практику і зробили перші кроки до своєї професійної діяльності. Рефлексивний аналіз перших педагогічних кроків допоміг нам навчитися бачити реалізацію  власного  виховного проєкту своїми очима як педагога  і очима учня, який взаємодіє з педагогом та іншими учнями. 
    Як староста практики, щиро дякую методисту Тетяні Олексіївні Міщенко за постійну підтримку, корисні поради, досвід і готовність допомогти! Перша соціально-педагогічна (ознайомча) практика  надала нам ще більше наснаги і далі робити впевнені кроки до оволодіння своєю  майбутньою професією.
 

                                                                                                                                        Луценко Світлана, студентка 101 СР групи