Open menu

01

   30 серпня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося засідання педагогічної ради під головуванням Валерія Ружицького.

    Доповідали по основному питанню «Система забезпечення якості освіти в коледжі: проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення» директор коледжу Валерій Ружицький та заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Хоренко. В обговоренні активну участь взяли Людмила Мушинська завідувач навчально-виробничої практики, Наталія Корчинська, Наталія Мусієнко, завідувачі відділень, Тетяна Панченко завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, Ірина Семигайло, відповідальний секретар приймальної комісії.

Члени педагогічної ради прийняли наступну ухвалу:

1. Інформацію доповідачів про систему забезпечення якості освіти в коледжі: проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення – взяти до уваги.

2. Забезпечити політику якості освіти, яка визначає засади функціонування внутрішньої системи та ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:

 • партнерстві у навчанні та професійній взаємодії;
 • недискримінації, запобіганні та протидії булінгу (цькуванню);
 • дотриманні академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • прозорості та інформаційної відкритості діяльності коледжу;
 • сприянні безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливості та об'єктивності оцінювання результатів навчання студентів;
 • сприянні у реалізації індивідуальних освітніх траєкторій студентів;
 • забезпеченні академічної свободи педагогічних працівників.

3. Підготувати справи на акредитацію освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво).

До 01.10.2021

Відповідальні: Корчинська Н. Ю., Мусієнко Н. Д.

4. Підготувати справу на акредитацію освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Інформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 013 Початкова освіта.

До 01.10.2021

Відповідальні: Панченко Т. Л., Ратушинська А. С.

5. Підготувати справу на акредитацію освітньо-професійної програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» для здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота.

До 01.10.2021

Відповідальні: Мусієнко Н. Д., Бодрик Н. В.

6. Здійснювати постійний контроль за самостійним вивченням навчальних дисциплін студентами відповідно до затвердженого індивідуального графіку навчання зі щомісячним звітом завідувачу кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти та завідувачам відділень.

Упродовж року

Відповідальні: викладачі

7. Проаналізувати результати ЗНО студентів ІІ курсу в 2021 році спеціальностей 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво), розробити заходи щодо усунення причин низьких результатів.

До 10.09.2021

Відповідальні: викладачі-предметники

8. З метою якісної підготовки студентів ІІ курсу спеціальностей 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) до ЗНО:

 • організувати роботу факультативів з математики та історії України;
 • провести роз’яснювальну роботу серед батьків;
 • здійснювати систематичний моніторинг рівня навчальних досягнень студентів з дисциплін, що виносяться на державну підсумкову атестацію.

Упродовж року

Відповідальні: Корчинська Н. Ю., Мусієнко Н. Д., голови циклових комісій, викладачі-предметники

9. Здійснювати навчання та методичний супровід викладачів у зв’язку з переходом на 100-бальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти.

Упродовж року

Відповідальні: Счастлива О. Д., Литвин О. П.

    Також на педагогічній раді схвалено звіт приймальної комісії про результати вступної кампанії 2021 року, план роботи коледжу, графік освітнього процесу, навчальні та робочі плани спеціальностей на 2021/2022 навчальний рік.

    Ухвалою педагогічної ради внесено зміни до Положення про організацію освітнього процесу в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний  фаховий коледж», до освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, до освітньо-професійних програм «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями для здобувачів фахової передвищої освіти.

    Педагогічна рада підтримала рішення студентської ради щодо кандидатур претендентів на стипендію голови Білоцерківської міської ради: Ірини Кониш, студентки 3 ПО(с) групи, Альбіни Голохвастової, студентки 32 ПО(а) групи,  Наталії Лановської, студентки 41 СО(ом) групи.