Open menu

01    31 серпня 2021 року в  КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» розпочав роботу постійно діючий методичний семінар «Документознавство та інформаційна діяльність викладача». Семінар підготували і провели завідувач навчально-методичного кабінету Олена Счастлива та методист Ольга Литвин. Педагогам коледжу були надані методичні рекомендації та поради щодо розробки програм навчальних дисциплін, робочих навчальних програм та оцінювання за 100-бальною шкалою ЄКТС відповідно до змін, внесених 27 серпня 2021 року ухвалою науково-методичної ради коледжу до Положень про робочу навчальну програму та систему оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Роз’яснення щодо змін до освітньо-професійних програм «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями для здобувачів фахової передвищої освіти, схвалених педагогічною радою 30 серпня 2021 року, провела представник групи розробників програми Тетяна Міщенко.