Open menu

Fotolia 1309 грудня 2021 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» для викладачів був проведений черговий постійно діючий методичний семінар «Документознавство та інформаційна діяльність викладача»в режимі онлайн. Організаторами семінару виступили завідувач і методист навчально-методичного кабінету Олена Счастлива, Ольга Литвин, завідувачі відділень Наталія Корчинська та Наталія Мусієнко.

У центрі уваги присутніх було питання щодо підсумкового контролю та оцінювання за шкалою ЄКТС, фіксація результатів підсумкового контролю в журналі обліку роботи академічної групи, відомостях, залікових книжках.

Через вебсервіс Google Classroom присутні мали можливість ознайомитися із зразками звітної документації викладача, отримати відповіді та роз’яснення щодо методики обрахування оцінки за залік чи екзамен.   

 011  013