Open menu

    Атестація педагога – важливий етап у його професійній діяльності. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України «Про освіту»).

     30 березня 2022 року відповідно до плану роботи в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулося  засідання атестаційної комісії під головуванням Валерія Ружицького. Члени комісії прийняли таку ухвалу:

         Згідно з п. 3.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, змін до положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.8.2013 року за № 1417/23949:

Порушити клопотання перед комісією департаменту освіти і науки КОДА з атестації педагогічних працівників:

  • про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії»:

Галашевській Вікторії Михайлівні, викладачу інформатики.

  • про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»:

Бодрик Наталії Вікторівни, викладача психолого-педагогічних дисциплін;

Власової Валерії Гаврилівни, викладача образотворчого мистецтва;

Довганя Андрія Івановича, старшого викладача кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти;

Жало Ольги Анатоліївни, викладача іноземних мов;

Лук’яненко Валентини Петрівни, викладача іноземних мов;

Титарено Людмили Павлівни, викладача фізико-математичних дисциплін.

  • про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»:

Андрусенко Світлані Василівні, викладачу фізичного виховання.

  • про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»:

Волинець Ірині Миколаївні, старшому викладачу кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти;

Дем’янчуку Юрію Вікторовичу, викладачу основ правознавства;

Овчаровій Надії Андріївні, викладачу фізичного виховання;

Савінчевій Лілії Павлівні, викладачу фізичного виховання.