01

    11 квітня 2022 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було проведено інструктивно-методичну нараду з головами циклових комісій, яку підготували Счастлива О. Д., завідувач навчально-методичного кабінету та Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи.

    У центрі уваги присутніх були такі питання:

  • Звільнення здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, від проходження державної підсумкової атестації;
  • Матеріали (білети, питання до заліку) до проведення семестрових екзаменів, диференційованих заліків з навчальних дисциплін, охоплених комісією, для студентів денної форми навчання;
  • Матеріали (білети, питання до заліку, завдання контрольної роботи) до проведення семестрових екзаменів, диференційованих заліків, контрольних робіт з навчальних дисциплін, охоплених комісією, для студентів заочної форми навчання;
  • Попереднє планування роботи циклової комісії на 2022/2023 навчальний рік;
  • Науково-методична діяльність викладачів циклової комісії в 2021/2022 навчальному році.

    Розглянуті питання увійдуть до порядку денного засідань циклових комісій коледжу в квітні 2022 року.