08 червня  2022  року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було проведено методичний онлайн-семінар «Документознавство та інформаційна діяльність викладача коледжу» на тему «Розробка нових програм з навчальних дисциплін». Семінар підготували завідувач та методист навчально-методичного кабінету Олена Счастлива та Ольга Литвин. У семінарі взяли участь голови циклових комісій та викладачі коледжу, які реалізують ОПП для фахових молодших бакалаврів.

    На семінарі значну увагу було приділено новій нормативній базі діяльності закладів фахової передвищої освіти та змінам в освітньо-професійних програмах спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота у зв’язку із введенням у дію нових освітніх стандартів, уточнено перелік навчальних дисциплін, прокоментовано алгоритм розробки нових програм з навчальних дисциплін для даних спеціальностей.