Open menu

15 листопада 2023 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»  під головуванням  Тетяни Хоренко відбулося засідання науково-методичної ради. У роботі засідання взяли участь 13 членів ради та запрошені: Корчинська Н. Ю., Мусієнко Н. Д., завідувачі відділення, Галашевська В. М., завідувач навчально-виробничої практики. 

Було розглянуто такі питання та прийнято ухвали:

  1. Про результати  проміжної атестації здобувачів освіти коледжу

Доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

УХВАЛИЛИ:

  1. Прийняти інформацію до відома
  2. Рекомендувати проаналізувати навчальну та позанавчальну діяльність здобувачів освіти коледжу за результатами проміжної атестації на засіданні Навчальної ради, засіданнях циклових комісій та зборах академічних груп до            22 листопада 2023 року.
  3. Рекомендувати адміністрації провести опитування здобувачів освіти коледжу щодо якості освітньо-професійних програм та викладання навчальних дисциплін, узагальнити результати опитування та розглянути пропозиції на педагогічній раді  27 листопада 2023 року.
  4. Про організацію практичної підготовки студентів коледжу під час дії правового режиму воєнного стану

Доповідач: Галашевська В. М., завідувач навчально-виробничої практики.

УХВАЛИЛИ:

  1. Прийняти інформацію до відома.  
  2. Рекомендувати адміністрації коледжу створити робочу групу для розроблення наскрізної програми практики для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта відповідно до нових освітньо-професійних програм на термін дії навчального плану – три роки.
  3. Про каталоги освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти коледжу на 2024/2025 навчальний рік 

Доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи. 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити каталоги освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів фахової передвищої та вищої освіти всіх спеціальностей коледжу на 2024/2025 навчальний рік.

  1. Про план підготовки до засідання педагогічної ради «Підсумки освітньої діяльності коледжу за І семестр та пріоритетні напрями роботи на ІІ семестр 2023/2024 навчального року»

Доповідач: Корчинська Н. Ю., завідувач відділення.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити план підготовки до засідання педагогічної ради «Підсумки освітньої діяльності коледжу за І семестр та пріоритетні напрями роботи на ІІ семестр 2023/2024 навчального року».

Також члени методичної ради схвалили рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу  Лобко Т. В., Леоновою О. А., Мусієнко Н. Д., Корчинською Н. Ю., Сокол С. І.