Open menu

Метою вивчення дисципліни «Дитяче експериментування» є підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти, здатних на основі глибоких знань з основ природничих наук, психології, дошкільної педагогіки та фахових методик здійснювати роботу з організації та керівництва логіко-інтелектуальним розвитком дітей у процесі пізнання ними світу природи. Студентки 2 ДО групи спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти разом із викладачкою кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, кандидатом педагогічних наук Стаднік Надією Вікторівною проводять цікаві, різноманітні досліди, збирають дані, аналізують результати та роблять висновки. Це дає можливість здобути не тільки теоретичні, а й практичні знання.
Під час вивчення цього курсу студенти не тільки оволодівають теоретичними знаннями про особливості дитячого експериментування, але й вчаться добирати доступний і практично-значущий для дітей різного віку зміст дослідницької діяльності дітей у природі, безпосередні та опосередковані методи керівництва дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі; використовувати різноманітні форми організації діяльності дітей у науковому природничому центрі та природному довкіллі, ураховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини, рівень розвитку її інтелектуальної, комунікативної та морально-вольової сфери. Крім того, студенти добирають різні види дослідів для дітей усіх вікових груп (створюють власну картотеку дослідів), а також апробують їх під час практичних занять та педагогічної практики.
Заняття з дитячого експериментування – це захоплююча подорож у світ науки, де кожен може стати дослідником та знову поринути в світ дитинства. Цей курс дає можливість не лише вивчати теорію, але й відчути себе в ролі вченого, який проводить досліди, робить висновки та відкриває нове.
Експериментування на заняттях – це не нудні лекції, а цікавий та захоплюючий процес, що дозволяє проводити цікаві експерименти, ставити питання та отримувати несподівані результати. Це робить навчання справжньою пригодою, яка надовго залишається в пам’яті.
Хто знає, можливо, саме на заняттях з дитячого експериментування  ми зробимо нові відкриття або винайдемо щось нове. Адже наука не стоїть на місці, і кожен може зробити свій внесок у її розвиток.