Open menu

Сучасне освітнє середовище потребує творчого педагога, який володіє інноваційними і цифровими технологіями навчання, готовий до здійснення досліджень, особистісної реалізації, навчання впродовж життя. Саме тому викладачі коледжу приділяють особливу увагу підготовці майбутніх фахівців освіти, здатних бути гнучкими, самостійно опановувати знання і використовувати їх в практичній діяльності, критично сприймати інформацію, бути мобільними в умовах швидкоплинних змін.

10 квітня 2024 року студенти 32 ПОа групи стали активними учасниками досліджень в лабораторії професійного становлення майбутнього педагога. Під керівництвом Віри Виноградової здобувачі освіти шукали відповіді на питання:

– Хто такий сучасний вчитель та яка його роль?

– Яким має бути сучасний педагог?

– Навіщо педагогу постійно навчатися?

У сприятливій, комфортній атмосфері через ігрову діяльність (вправи «Дерево знань», «Портрет сучасного педагога». криптограми, QR-codе) Анна Нікітенко і Вікторія Станівська ознайомили одногрупників з картою компетентностей сучасного педагога. Катерина Ніколаєва представила сфери діяльності вчителя початкової школи, проаналізувала його професіограму та циклограму. Єлисавета Ярошинська і Катерина Хорошко визначили найважливіші якості компетентного педагога. Презентувала досвід використання інноваційних технологій на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» Юлія Яковишина.

Насамкінець вправа «Методичні пазли» допомогла учасникам заходу розробити поради майбутнім фахівцям освіти.