Open menu

Реалізуючи завдання швейцарсько-українського проєкту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні (DOCCU)», 01 травня 2024 року викладач іноземних мов Олена Счастлива ознайомила здобувачів освіти КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» з матеріалами міжнародної освітньої платформи «Living Democracy», практичними інструментами, розробленими Радою Європи. Мета – забезпечення майбутніх вчителів початкової школи дієвими моделями з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, готовність до реалізації їх у повсякденній роботі.

На заняттях під керівництвом викладача здобувачі освіти 4 ПО, 32 ПО(а), 42 ПО(а) груп виконували цікаві англомовні вправи «A bouquet of flowers», «All different, all equal», «We all have prejudices», «Chinese sticks», «A human being is part of the whole world», що сприяло розвитку англомовної комунікативної та громадянської компетентностей.

Використання в освітньому процесі навчальних активностей, розроблених на основі навчально-методичних ресурсів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини допоможе майбутнім педагогам розвивати в дітей когнітивні, поведінкові, соціальні й емоційні навички, необхідні для соціальної адаптації, інтеграції, інклюзивності й самореалізації особистостей та спільнот, а також сприятиме демократичній взаємодії, емпатійному спілкуванню та шанобливому ставленню до прав людини і дитини у дитячих спільнотах загалом. 


https://www.living-democracy.com/uk