Open menu

01 травня 2024 року студенти 4-го курсу спеціальності «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» захищали курсові роботи з навчальних дисциплін «Психологія», «Педагогіка» та «Методика навчання образотворчого мистецтва». 

Перед початком захисту курсових робіт із вітальним словом до здобувачів освіти звернулися голови комісій, які наголосили на важливості захисту наукових досліджень та побажали їм успіхів. 

Здобувачі освіти протягом визначеного терміну вперше займалися серйозною науковою роботою з елементами дослідницько-інноваційної діяльності. 

Своєчасно розпочате написання курсової роботи, постійні консультації зі своїми керівниками, презентація виступу продемонстрували під час захисту курсових робіт високий рівень набутих знань і вмінь дослідницької діяльності у більшості доповідачів. 

Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог щодо написання курсової роботи. Здобувачі освіти підготували змістовні доповіді та дали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії, продемонструвавши високий та достатній рівень володіння матеріалом дослідження, презентувавши вміння та навички у розв’язанні практичних завдань.

 Щиро вітаємо студентів із успішним захистом курсових робіт!