Open menu

30 квітня 2024 року студенти 2 курсу 201 СР групи спеціальності 231 Соціальна робота успішно захистили курсові роботи.

Здобувачі освіти фахової передвищої освіти підтвердили рівень сформованості компетентностей, опрацювали матеріали з обраних проблем, розкрили теоретичні та практичні аспекти власних досліджень за темами курсових робіт. 

Під час захисту здобувачі освіти продемонстрували глибоке розуміння обраних проблем соціальної роботи; вміння аналізувати соціальні ситуації та генерувати конструктивні рішення; знання методів та технологій соціально-педагогічної діяльності; навички презентації та аргументування власних думок та практичний досвід роботи з клієнтами. Студенти-випускники продемонстрували ґрунтовні та глибокі знання та навички, здобуті під час навчання в коледжі, що дозволило їм змогу успішно вирішувати актуальні проблеми соціальної роботи. 

Важливо зазначити, що курсові роботи були підготовлені з дотриманням стандартів наукової етики та принципів академічної доброчесності. Більшість курсових робіт відповідали методичним рекомендаціям циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін та мали практичну спрямованість. Відповідаючи на запитання членів комісії, здобувачі освіти чітко, логічно обґрунтовували свої відповіді.

Загалом, результати захисту курсових робіт свідчать про те, що випускники коледжу готові до самостійної професійної діяльності у сфері соціальної роботи. Їхні знання, навички та особисті якості дозволяють їм впевнено розпочинати свій кар'єрний шлях та робити значний внесок у вирішення актуальних соціальних проблем.

Вітаємо здобувачів освіти та їхніх керівників з успішним захистом курсових робіт! Їхні старання та наполегливість гідні поваги. Бажаємо подальших успіхів у навчанні та науковій діяльності!