Open menu

Літня педагогічна практика, яка стартувала у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі на початку червня, є органічною складовою частиною неперервної педагогічної практики. Цьогоріч здобувачі освіти проходять літню педагогічну практику на посадах організаторів дозвілля, вожатих, керівників позашкільних гуртків у літніх таборах, центрах розвитку дітей, позашкільних виховних закладах не лише України, а й за кордоном, у Греції. Майданчиками практики стали дитячий літній табір від Білоцерківської міськрайонної організації товариства Червоного Хреста України, Центр еколого-натуралістичної творчості, КЗ позашкільної освіти Білоцерківської міської ради об’єднання клубів за місцем проживання «Дивосвіт», Центр розвитку дитини «Диволенд», Центр розвитку дитини «Пізнайко», Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник», літній дитячий табір «My dream», літній комп’ютерний IT табір «Step», Центр дитячого розвитку «Дзига», дитячий табір прогресивного відпочинку «Freestyle Сamp» (ТОВ «КОМПАНІЯ СВ – ГРУП») на Закарпатті, міжнародний дитячий табір «Discovery Camp» (ТОВ «КОМПАНІЯ СВ – ГРУП»), міжнародний дитячий табір «UNIQCAMP» (ТОВ «КОМПАНІЯ СВ – ГРУП»), Туристично-оздоровчий комплекс «ЕДЕЛЬВЕЙС» (Івано-Франківська область), ТОВ Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК»  (Конча-Заспа), дитячий табір у Греції від ТОВ «Перфект Тревел» тощо.

Літня педагогічна практика не лише завершує практичне засвоєння здобувачами освіти технології виховної роботи, але і створює умови для активного вправляння у проведенні різноманітних видів виховної діяльності. Ця практика вимагає від практикантів глибоких і всебічних знань вікових та індивідуальних особливостей дітей, рівня їх вихованості, інтересів, прагнень, потреб. Саме в ході даної практики у здобувачів освіти формуються вміння творчо застосовувати педагогічну теорію, здійснювати багатоваріантне планування своєї діяльності і діяльності дитячого колективу.

Самостійна педагогічна діяльність розвиває у здобувачів освіти почуття відповідальності за доручену справу, зміцнює любов до педагогічної професії, сприяє формуванню таких якостей, як почуття обов’язку, вимогливість до себе, наполегливість. Літня практика зближує студентів із дітьми, допомагає глибше зрозуміти їх вікові особливості , індивідуальні якості, виробляє вміння вільного спілкування з ними, прийняття оптимальних рішень у тих чи інших педагогічних ситуаціях.

Знання і вміння, особистісні якості, сформовані чи розвинені у процесі підготовки і проходження літньої педагогічної практики, будуть необхідні студентам і в школі. Так вони практично засвоюють основні принципи планування виховної роботи у дитячому колективі, розширюють і закріплюють уміння організації суспільно корисної праці школярів, їх самообслуговування, реалізують у педагогічній практичній діяльності отримані знання і вміння проведення екскурсійної, спортивно-туристичної роботи. 

Саме під час літньої педагогічної практики їм надається прекрасна можливість набувати навичок у проведенні різноманітної освітньої діяльності: свят, конкурсів, вікторин, спортивних естафет тощо, особливо, коли брати до уваги, що більшість з них організовуються у формі колективних творчих справ.