Open menu

 

«Без пристрасті до книжки людині недоступна культура сучасного світу,
інтелектуальне та емоційне вдосконалення».
В.Сухомлинський

b01Бібліотека… З давніх  часів вона є скарбницею знань, документальною пам’яткою людства, центром духовності, книжковим відображенням усіх явищ світового життя. Для Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу таким джерелом мудрості і ключовою ланкою постачання інформаційних послуг служить власна спеціалізована книгозбірня.

 

  

Сторінка історії

b02Наша бібліотека розпочала свою діяльність з відкриттям у 1985 році в місті Біла Церква на вулиці Ярослава Мудрого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації «Білоцерківське педагогічне училище». Згодом у 1999 році бібліотечна установа стала структурним підрозділом Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Нині, після чергової реорганізації закладу 2010 року, книгозбірня обслуговує студентів, викладачів та управлінські кадри Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу.

 

 

Скарбниця мудрості

b03Починаючи з першої книги, працівники бібліотеки прикладали багато зусиль для формування універсального фонду на основі накопичення та систематизації інформаційних  ресурсів. Натепер книгозбірня налічує понад 55000 примірників: 

 • науково-педагогічної,
 • психологічної,
 • навчально-методичної,
 • науково-популярної,
 • довідкової  та художньої літератури,
 • видань з різних галузей знань.

У відповідності до потреб своїх користувачів, бібліотека передплачує 258 назв періодичних  видань:

 • наукових;
 • загальнопедагогічних;
 • психологічних;
 • фахових;
 • науково-пізнавальних;
 • з питань управлінської діяльності;
 • громадсько-політичні видання.

Поповнення фонду бібліотеки здійснюється за рахунок надходжень централізованого забезпечення Міністерства освіти і науки України, обласного бюджету, доброчинних акцій, меценатів, дарунків від видавництв та користувачів. Вивчаючи освітні та інформаційні потреби у науковій та навчальній літературі, бібліотека співпрацює з видавництвами «Освіта», «Кондор», «Шкільний світ», «Академвидав», «Центр навчальної літератури», «Знання», «Ранок», «Основа» та іншими.

«Аптека для душі»

b05Наразі професійно скомплектований бібліотечний фонд, відповідний змісту навчання майбутніх педагогів, служить запорукою їх якісної освіти та виховання, а також  розвитку творчого потенціалу, підвищення педагогічної майстерності, здійснення дослідницької діяльності та самоосвіти всіх користувачів бібліотеки. А якнайповніший доступ до знань і джерел інформації забезпечують два структурних підрозділи бібліотеки, що функціонують комплексно – абонемент і читальна зала на 44 місця.

 

 

Актуальність інформаційних ресурсів та ефективність організації праці бібліотечних працівників засвідчують високі показники роботи бібліотеки. А саме:

 • Кількість користувачів – 696

Із них:  викладачів – 67
                   студентів – 495  (денна форма навчання)
                                    134  (заочна форма навчання).

 • Загальна кількість відвідувань за рік – 36191.
 • Книговидача за  рік - 116259 примірників.

Лабіринтами книжкових полиць

b06Особливо важливе значення для вичерпного інформаційного забезпечення користувачів має створений в бібліотеці довідково-пошуковий апарат. Він складений із:

 • алфавітного каталогу;
 • систематичного каталогу;
 • електронного каталогу;
 • систематичної картотеки статей періодичних видань;
 • картотеки підручників;
 • реєстраційної картотеки періодичних видань. 

Крок у майбутнє

b07Задля реалізації концепції інформатизації суспільства та удосконалення бібліотечно-бібліографічної діяльності, бібліотеці коледжу в 2011 році було придбано автоматизовану бібліотечну систему «ІРБІС». Така новація дала можливість працівникам книгозбірні створити електронну бібліографічну базу даних книг та періодичних видань, що значно підвищило оперативність обслуговування користувачів, розширило можливості організації та ефективного використання інформаційних ресурсів. Наразі база даних періодичних видань нараховує понад 17 тисяч записів і регулярно поповнюється. Книжковий фонд внесено до електронної бази даних повністю.

 

Провідники Бібліосвіту

В усі роки діяльності бібліотеки тут завжди працювали віддані своїй справі професіонали. Від початку створення до 2003 року бібліотеку очолювала Валентина Ульянівна Іванова, потім – Валентина Олександрівна Суткова. Нині у бібліотеці коледжу працюють випускниці бібліотечного факультету  Ковтун Алла Петрівна та Тетяна Дмитрівна Шелест - кваліфіковані, знаючі спеціалісти, які вчасно і якісно надають бібліотечні послуги відвідувачам.