Open menu

porada stud2

Головне — не боятися, а працювати над собою та практикуватися. Потрібно мати тільки бажання.

Правила успішного публічного виступу

1. Підготовка до виступу. Щоби подолати страх перед аудиторією, необхідно ретельно підготуватися до виступу та ґрунтовно засвоїти матеріал доповіді:

• ретельно вивчіть зміст доповіді;

• складіть план виступу;

• підготуйте наочні матеріали (графіки, таблиці, роздавальний матеріал тощо);

• продумайте актуальні приклади з життя, доберіть цікаву інформацію з додаткової літератури.

2. План виступу.

• Продумайте основні запитання вашої теми (виступ повинен мати обов’язково вступ, основну частину й висновок).

• Доберіть афоризми, цитати або висловлювання відомих людей.

• Напишіть головні фрази, що відображають суть вашої теми.

3. Як виступати.

• Стежте за часом (якщо є регламент).

• Стійте так, щоб аудиторія могла вас добре бачити. Тримайте пряму поставу, уникайте нервових рухів (гра з ручкою, смикання волосся тощо).

• Використовуйте жести.

• Підтримуйте зоровий контакт з аудиторією.

• Говоріть упевнено.

• Варіюйте тон свого голосу, не розмовляйте монотонно.

• Повторюйте основну думку.

• Добре продумайте, яку термінологію та слова використати, щоби правильно передати свою думку.

• Якщо ви боїтеся виступати, просто практикуйтеся, практикуйтеся, практикуйтеся — і все буде гаразд!