Open menu

porada stud3.jpg

Конспект — короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо.

Ведення конспекту — особлива наука, яка потребує тренувань. Не хвилюйтесь, якщо вам не одразу все вдасться. Поступово ви її опануєте.

Основні вимоги до написання конспекту:

• системність і логіка викладу матеріалу;

• лаконічність, чіткість, стислість;

• доказовість, переконливість і завершеність.

Як складати конспект. Етапи роботи

• Прочитайте текст, позначте в ньому нові слова, імена, дати, незрозумілі місця.

• Складіть перелік основних думок, що містяться в тексті. ъ

• Знайдіть у словнику значення нових термінів, незрозумілих слів, запишіть їх у зошит.

• Читаючи текст удруге, ведіть записи основних думок автора. Записи робіть своїми словами, не переписуючи текст дослівно.

• Прочитайте конспект ще раз, доопрацюйте його.

Правила ведення конспекту

• Запис має бути компактним, шоб на сторінці вмістилося якомога більше тексту.

• У тексті потрібно використовувати виділення та розмежування:

— підкреслення (для заголовка, підзаголовка, висновків, відокремлення однієї теми від іншої). У процесі первинного запису виділення краще робити робочим кольором; у процесі вторинного опрацювання виділення можна робити іншими кольорами (при цьому не треба перетворювати текст на яскраві малюнки);

— відступи (для позначення абзаців, пунктів плану тощо);

— пропуски (для відокремлення однієї думки від іншої);

— нумерацію;

— виділення тексту за допомогою рамки (визначення, терміни, правила, закони).

• Записуючи текст, необхідно робити скорочення, умовні позначення.

• 3 часом ви створите свою систему ведення записів, зручну для вас.