Open menu

porada stud8

Реферат — це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання з цієї теми. Написання реферату — творчий процес.

Етапи роботи над рефератом

1. Вступний — вибір теми, складання списку літератури для опрацювання, її вивчення, розробка плану й написання вступу. Визначаючись із темою, потрібно:

— проконсультуватися з викладачем;

— звернутися до бібліотечних каталогів, ско-ристатися електронними каталогами, а також пошуковими системами Інтернету.

2. Основний — детальне опрацювання літератури, робота над змістом і висновками реферату.

3. Прикінцевий — оформлення реферату, самокритична оцінка його змісту й виправлення виявлених недоліків.

4. Захист реферату під час семінарського заняття, на студентській конференції тощо.

Структура реферату:

• титульна сторінка;

• план;

• вступ;

• основна частина (розділи, пункти і підпункти);

• висновки;

• список літератури;

• додатки.